zaterdag 28 november 2020 | week 48
Home » Advertorial » Geen ALV Ondernemend Lansingerland
Lansingerland - In verband met de coronaperikelen is de Algemene Ledenvergadering van Ondernemend Lansingerland in het voorjaar verzet naar 15 september. Het bestuur heeft echter tijdens de laatste bestuursvergadering besloten om de Algemene Ledenvergadering definitief te annuleren.

Geen ALV Ondernemend Lansingerland

Geen ALV Ondernemend Lansingerland

Lansingerland – In verband met de coronaperikelen is de Algemene Ledenvergadering van Ondernemend Lansingerland in het voorjaar verzet naar 15 september. Het bestuur heeft echter tijdens de laatste bestuursvergadering besloten om de Algemene Ledenvergadering definitief te annuleren.

“Waar het nemen van risico’s ons in hart en nieren zit als ondernemers, is het houden van grote bijeenkomsten zoals de ALV een risico die we nu niet willen nemen”, zegt voorzitter Jan Houweling. “We gaan de leden binnenkort op een andere, meer ludieke manier bijpraten over het afgelopen jaar. Daarbij willen we ook de aftredende bestuursleden in het zonnetje zetten en de plannen voor het najaar uiteenzetten.”
Na het besluit om de ALV af te gelasten is er gezocht naar andere mogelijkheden om elkaar in coronatijd toch te kunnen ontmoeten, maar dan in wat kleinere kring. Daarom organiseert de ondernemersvereniging een aantal Meet & Greets op dinsdagavonden, waaraan per avond twintig leden kunnen deelnemen. Deze avonden zullen plaatsvinden van 17.30 tot 19.30 uur bij Muller & Co en deelnemen gaat op volgorde van aanmelding. De data worden zeer binnenkort via Chainels met de leden gedeeld.
Wie vragen of opmerkingen heeft kan deze mailen naar: info@ondernemendlansingerland.nl.