vrijdag 10 juli 2020 | week 28
Home » Politiek » Gebruikers klagen over sporthal Berghonk
Het wandraam wordt pas in de zomervakantie vervangen.

Gebruikers klagen over sporthal Berghonk

Gebruikers klagen over sporthal Berghonk

Bergschenhoek – Sinds februari 2019 hebben leerkrachten die gebruik maken van sporthal Berghonk in Bergschenhoek, meerdere klachten doorgegeven aan Sportfondsen Lansingerland over het ontbreken van materiaal en achterstallig onderhoud. De klachten worden volgens hen echter slechts deels aangepakt door Sportfondsen Lansingerland, waardoor er nu al een jaar sprake is van een ongewenste situatie.

Eén van de leerkrachten die gymlessen geeft in het Berghonk geeft aan: “Ik maak gebruik van het boek basislessen bewegingsonderwijs. Een prettige methode met een mooie doorgaande leerlijn voor de groepen 3 tot en met 8. In dit boek zijn alle onderdelen uitgewerkt zodat deze uitvoerbaar zijn in een gymzaal met minimale voorzieningen. In het Berghonk is er echter zoveel achterstallig onderhoud en ontbreekt het aan zoveel materialen, dat er niet eens gesproken kan worden van een gymzaal met minimale voorzieningen. De onderdelen balanceren, diepspringen, glijden, klauteren, steunend zwaaien en mikken kunnen we niet naar behoren aanbieden aan de kinderen. Lessen die ik heb voorbereid moet ik soms omgooien, omdat er dan weer iets ontbreekt in de materialenkast of kapot is gegaan. De kinderen van de bovenbouw klagen dat ze wel wat meer variatie willen. Wie er zo onzorgvuldig met de materialen omgaat, is niet bekend. Er zijn vele gebruikers van het Berghonk en geen beheerder. Een eigen kast met een slot zou een uitkomst zijn, maar ook dat krijgen we niet voor elkaar.”

Ouders

Annemieke Boxem is een van de ouders die zich hard maakt voor deze situatie. “In het afgelopen jaar zijn er vele beloftes gedaan door Sportfondsen Lansingerland, maar de situatie verbeterde onvoldoende. In november 2019 heeft een aantal ouders zich gewend tot de gemeente om te vragen of er niet iets aan de situatie kan worden gedaan. Wat volgde was een periode van wijzen naar elkaar wie verantwoordelijk is. We hebben vervolgens de wethouder benaderd en die erkende de urgentie. Ondanks de erkende urgentie kwam er pas na twee weken een concreet voorstel van de gemeente. Hieruit blijkt dat veel van de aangegeven gebreken dit schooljaar niet meer worden opgelost. Bizar”, vindt Annemieke. “Er is in het plan van de gemeente aangegeven dat het plaatsen van kasten met een slot, twee tot vijf maanden gaat duren. Na een langdurig aanbestedingstraject is er nu een jaar na dato eindelijk een contract afgesloten voor het klimrek. Deze kan echter pas in de zomervakantie worden geplaatst omdat de vloer voor een deel moet worden vervangen. Dat betekent dus anderhalf jaar nadat het klimrek aan de ketting is gelegd. En dat is niet alles. De gemeente beweert dat er geen sprake is van een onveilige situatie, maar dat klopt niet. Stopcontacten die beschadigd zijn, roosters die uit de muur vallen, uitstekende schroeven en een voetbaldoel dat niet goed gezekerd is. De reactie van de gemeente hierop is dat gebruikers dit veroorzaken en impliceerde ook dat de leerkrachten daar een aandeel in hadden. Nou sorry hoor, maar dat geloof ik echt niet.”
“Inderdaad”, zegt ouder Elin Waning. “Leerkrachten die zo gefrustreerd zijn dat spullen niet op orde zijn, gaan daar zelf echt wel zorgvuldig mee om. Bij de volgende gymles hebben ze er dan toch weer een probleem bij? Nee, daar durf ik mijn hand voor in het vuur te steken. Een aantal kleine dingen zoals het stopcontact zijn nu gerepareerd, maar ik omschrijf de verbeteringen die nu worden gedaan als zoethoudertjes en oplapmiddelen. Niet als een daadwerkelijke oplossing. Zeer teleurstellend dat het zo moet gaan. Vooral met een college dat in hun coalitieakkoord specifiek het belang benoemt van zowel een veilige leefomgeving als van sportplezier ten behoeve van een gezonde jeugd. In de praktijk zien we dus weinig terug van die mooie ambities.”

Reactie

In een gezamenlijke reactie van de gemeente Lansingerland en Sportfondsen Lansingerland zeggen beide partijen het belangrijk te vinden, dat kinderen bewegen en dat er goede sportvoorzieningen beschikbaar zijn.
“Sportfondsen Lansingerland verzorgt het beheer en het (dagelijks) onderhoud van onze binnensportaccommodaties en sportvoorzieningen. We laten jaarlijks inspecties uitvoeren op de materialen en we ondernemen actie waar nodig. Helaas merken we dat kleine materialen (ballen, pionnen et cetera) tussentijds kwijt raken. Om welke redenen dan ook. Sportfondsen Lansingerland voert regelmatig rondes uit om controles uit te voeren en heeft daartoe ook contacten met de huurders dan wel de scholen. Daarnaast kunnen huurders ook direct melding doen bij Sportfondsen Lansingerland via storing.lansingerland@sportfondsen.nl.
Het signaal van de ouders over de accommodatie Berghonk hebben we serieus genomen en we hebben het ventilatierooster en de stopcontactbeschermer laten herstellen. De materialen zijn afgelopen zomer door Sportfondsen Lansingerland geïnventariseerd en aangevuld. We overwegen in overleg met betrokkenen om de wandkast met slot aan te laten passen. Het wandraam (klimrek) is, na een inspectie, uit voorzorg afgesloten in verband met splintervorming. Het proces van het bestellen van het wandraam heeft helaas langer geduurd dan gewenst. Inmiddels is het nieuwe wandraam besteld. Voor het herplaatsen van dit wandraam kan de gymzaal drie tot vier weken (denk aan werkzaamheden zoals het uitharden van de vloer) niet worden gebruikt. Daarom gebeurt dat in de zomervakantie, zodat de gymlessen in deze accommodatie de komende schoolperiode kunnen doorgaan.”