zaterdag 8 augustus 2020 | week 32
Home » Algemeen » Fundament Bergschenhoek Groep werd in 1919 gelegd
 De directie tijdens het feest; met v.l.n.r. Jeroen Rook (CEO) John Rook (directeur KWT Group) Robbert Kamphout (Directeur BCT Bergschenhoek Civiele Techniek) en Corine Rook (CEO). (foto Ariane Kok)

Fundament Bergschenhoek Groep werd in 1919 gelegd

Eeuwfeest voor familie Rook

Fundament Bergschenhoek Groep werd in 1919 gelegd

Bergschenhoek – De eerste steen voor het fundament van de Bergschenhoek Groep werd in 1919 gelegd. Het was het jaar waarin Huig Rook samen met zijn echtgenote Adriana Rook-Speksnijder een handel in zand en grind opzette. Inmiddels staat de vierde generatie aan het roer van het familiebedrijf dat zestig jaar geleden haar activiteiten uitbreidde naar Bergschenhoek.

Trees Borkus-Henskens

Corine Rook en Jeroen Rook – dochter van Hugo Rook en zoon van Gerard Rook – hebben als CEO het stokje in 2016 overgenomen van de derde generatie. Van de handel op de binnenvaart is het familiebedrijf in honderd jaar uitgegroeid tot een internationaal erkende onderneming die op het gebied van ventilatie- en luchtbehandelingssystemen, waterbeheersingssystemen en civiele techniek wereldwijd actief is.

Trots

“Als je terugkijkt en ziet waar we nu staan kun je niet anders dan daar ontzettend trots op zijn,” weet Corine die samen met Jeroen vanuit hun fraaie kantoor langs de Boterdorpseweg (tegenover het gemeentehuis) beiden als CEO van de Bergschenhoek Groep sturing geven aan ‘de erfenis van Huig en Adriana’. Trots en dankbaar dat ze werken in een transparante onderneming met vakmensen op alle plekken. Die trots kwam tot uiting in een groots eeuwfeest dat zij vierden samen met familie en degenen die er dagelijks de schouders onder zetten. De groep medewerkers waarmee Corine en Jeroen de uitdaging van de toekomst aan durven gaan.

Dynamisch

“De wereld verandert,” ervaart Corine dagelijks. “Alles wordt zowel hectischer als dynamischer en dat maakt het ook leuk! Het ondernemen is net een groot schaakbord waar de stenen elke keer op een andere plek staan. Als familiebedrijf zijn we van intern gericht veel meer naar buiten gaan kijken en hoe we daarin kunnen anticiperen. Dat was er mede de reden van dat besloten werd enkele strategiesessies te organiseren.
“Een van de beslissingen die daaruit voortvloeiden was de verkoop van het bedrijf in Eijsden dat rookgasafvoerkanalen maakt, waardoor we nu nog twee divisies hebben. Daarmee vormgevend aan de toekomst voor de vijfde generatie. Maar er gebeurde meer. De verantwoording binnen het bedrijf wordt lager in de organisatie gelegd en niet meer alleen van boven sturend zoals we vele jaren gewend waren. Dit wordt gestimuleerd met projecten rond Eigenaarschap waarmee de bewustwording wordt vergroot van de eigen rol binnen de organisatie. Inmiddels is er ook een programma opgezet voor de vijfde generatie. Tijdens bijeenkomsten kunnen onze kinderen (boven de 18 jaar) vragen inleggen over het bedrijf, de toekomst, de mogelijkheden en de kansen. Zo leren zij veel over het bedrijf, maar ze zijn uiteraard vrij om hun eigen toekomst te kiezen. Van de andere kant; mochten zij graag in het familiebedrijf willen komen werken dan moet er wel een functie voor hen zijn waar ze in passen. Alleen de naam ‘Rook’ is dus niet voldoende. Een aantal van hen verricht hier al af en toe een vakantiebaantje, zo leren ze het bedrijf ook wat beter kennen en ervaren ze zelf wat er op de werkvloer gebeurt.”

Binnen- en buitenland

Er werken op dit moment ongeveer 350 medewerkers bij de Bergschenhoek Groep. Naast Nederland met vijf locaties – productiebedrijven in Staphorst, Biddinghuizen, Zevenbergen, Eijsden en in Bergschenhoek de afdeling luchtcomfort, civiele techniek en het hoofdkantoor – heeft de Bergschenhoek Groep tevens vestigingen in Bulgarije, Polen en Maleisië.
De vierde generatie kan bouwen op een stevig fundament. Twee familieleden hebben er bewust voor gekozen de taken van hun voorgangers over te nemen en het bedrijf zo te leiden dat er toekomst in zit. “Onze uitdaging is het bedrijf zo te situeren dat het ook de volgende generaties meegaat. En als we daarmee het maatschappelijk belang kunnen voortzetten is dat alleen maar fantastisch!”