woensdag 5 augustus 2020 | week 32
Home » Advertorial » Franciscus Gasthuis & Vlietland trots op behalen gouden kwaliteitscertificaat
Ellen Joan van Vliet (directeur NIAZ) samen met Marjolein Tasche (voorzitter RvB) Françoise Klessens-Godfroy (lid Medisch Bestuur) collega’s van team Kwaliteit & Innovatie en verbeterteams van Franciscus Gasthuis & Vlietland

Franciscus Gasthuis & Vlietland trots op behalen gouden kwaliteitscertificaat

NIAZ-Qmentum accreditatie verlengd

Franciscus Gasthuis & Vlietland trots op behalen gouden kwaliteitscertificaat

Regio – Donderdag 21 november ontvingen Marjolein Tasche, voorzitter Raad van Bestuur, en Françoise Klessens-Godfroy, lid Medisch Bestuur, het officiële NIAZ-Qmentum certificaat uit handen van Ellen Joan van Vliet, directeur NIAZ. Franciscus Gasthuis & Vlietland is hiermee opnieuw geaccrediteerd voor een periode van vier jaar.

Tijdens de feestelijke uitreiking van het gouden NIAZ-Qmentum kwaliteitscertificaat benadrukte Ellen Joan van Vliet: “Jullie hebben samen laten zien dat de kwaliteit van zorg diep geworteld is in de hele organisatie”.
De NIAZ-Qmentum accreditatie is het kwaliteitskeurmerk van het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen. Het keurmerk geeft aan dat het ziekenhuis een betrouwbare, bekwame én veilige organisatie is. De Raad van Bestuur is trots op de inzet die alle medewerkers en artsen hebben geleverd, waardoor het ziekenhuis opnieuw het certificaat mocht ontvangen. De accreditatie is dit keer voor het eerst als één ziekenhuisorganisatie met alle bijbehorende poliklinieklocaties uitgevoerd.
Elke vier jaar nodigt het ziekenhuis het NIAZ uit zich door middel van een audit te laten toetsen. Tijdens deze audit voeren zogenaamde auditoren, afkomstig uit andere ziekenhuizen en zorginstanties uit Nederland en België, gesprekken met artsen en medewerkers uit de hele organisatie. Ze volgen patiënten tijdens hun behandeling en opname en bezoeken verschillende afdelingen. Daarmee onderzoeken zij of het ziekenhuis aan de kwaliteitseisen voldoet, of het ziekenhuis veilige zorg biedt en haar kwaliteit continu verbetert.
In de komende jaren gaat Franciscus Gasthuis & Vlietland zich klaarmaken voor de nieuwe Qmentum Global norm. Het uitgangspunt bij deze nieuwe norm is dat er persoonsgerichte zorg wordt geleverd. Dit houdt in dat de zorg nog meer in samenspraak met de patiënt en zijn naasten plaatsvindt, zowel in de spreekkamer als bij het continu verbeteren van de zorg op organisatieniveau.