zaterdag 28 november 2020 | week 48
Home » Politiek » Flinke overlast bewoners Rottekade bij aanbrengen damwanden A16 Rotterdam
Lansingerland ##+##ndash; Na het zichtbaar kappen van bomen, het aanbrengen van een zandophoging en bouwwegen wordt bij de Rotte nu ook zichtbaar en hoorbaar gewerkt aan de voorbereidende werkzaamheden rond de aanleg van de A16 Rotterdam. Bewoners van de Rottekade worden geconfronteerd met wekenlange overlast en dat vraagt om goede uitleg. Wij vroegen de uitvoerders om antwoorden.

Flinke overlast bewoners Rottekade bij aanbrengen damwanden A16 Rotterdam

Flinke overlast bewoners Rottekade bij aanbrengen damwanden A16 Rotterdam

Lansingerland – Na het zichtbaar kappen van bomen, het aanbrengen van een zandophoging en bouwwegen wordt bij de Rotte nu ook zichtbaar en hoorbaar gewerkt aan de voorbereidende werkzaamheden rond de aanleg van de A16 Rotterdam. Bewoners van de Rottekade worden geconfronteerd met wekenlange overlast en dat vraagt om goede uitleg. Wij vroegen de uitvoerders om antwoorden.

Freek J. Zijlstra

Een bewoonster van de Rottekade stuurde de redactie de vraag waarom er niets te lezen valt over de voortgang van de werkzaamheden over de aanleg van de A16 Rotterdam. Volgens haar waarneming ligt het werk vlakbij haar woning momenteel stil omdat volgens berichten die zij opvangt de damwanden niet diep genoeg geslagen kunnen worden. Ze schrijft dat alle materieel is weggehaald en dat omwonenden nu in afwachting zijn hoe het verder gaat. Ze vraagt zich af of de gemeente Lansingerland wel weet wat er hier (niet) gebeurt. De Rottekade wordt bij de verlegde Branddreef afgesloten. Volgens de eerste aankondiging zou dat tot eind oktober 2019 zijn, toen werd het opgerekt tot november 2019 en nu zou het ineens voor de komende drie jaar zijn. Er staat een vrij simpel bord dat doorgaand rijverkeer is gestremd, maar dat wordt door bijna niemand gezien. De bewoonster hoorde aanvankelijk dat de werkzaamheden in december 2024 afgerond zouden worden, maar is bang dat het nog wel behoorlijk gaat uitlopen.
Wij vroegen gemeente Lansingerland en Rijkswaterstaat om een reactie.
Terwijl beide organisaties een antwoord voorbereidden, viel er bij een aantal omwonenden van de Rottekade een brief (gedateerd 21 januari jl.) van bouworganisatie De Groene Boog op de mat. Daarin wordt informatie over de actuele planning en de communicatie-inzet tijdens de werkzaamheden gegeven. De daarin verstrekte informatie komt gedeeltelijk overeen met het antwoord dat we op maandagmorgen 27 januari jl. namens de gemeente Lansingerland, Bouwcombinatie de Groene Boog en Rijkswaterstaat over de werkzaamheden langs de Rotte kregen.

Het antwoord

“Binnen het project A16 Rotterdam werken Rijkswaterstaat, bouwcombinatie De Groene Boog en gemeente Lansingerland intensief samen. Het informeren van omwonenden heeft hoge prioriteit.
Begin december heeft bouwcombinatie De Groene Boog de werkzaamheden aan de damwanden bij de Rotte tijdelijk stilgelegd. De reden is dat de damwanden door een onbekend obstakel/harde laag onvoldoende diep de grond in gaan. De damwanden moeten echter voldoende diep de bodem in om door te kunnen gaan met het werk aan de A16 Rotterdam. Daarom is naar alternatieve bouwmethoden gezocht.

Belangrijke overweging bij de keuze voor een alternatieve bouwmethode is de wens om zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Er is echter helaas momenteel geen enkel alternatief op de markt dat én met voldoende kracht de damwanden door de onbekende harde laag heen krijgt én op de dijk kan staan én zowel trillings- als geluidarm is. Omdat in dit gebied de stabiliteit van de Rottekade en de omliggende woningen risicovol zijn, heeft de aannemer gekozen voor de ‘resonator’. Deze machine is trillingsarm, maar veroorzaakt helaas wel een hard geluid. De resonator zetten we noodgedwongen ongeveer zes weken in. Vanwege de hinder voor de omgeving doen we dat niet tussen 7.00 en 17.00 uur, maar uitsluitend tussen 8.00 en 16.00 uur. Wij betreuren het dat door de nieuwe werkmethode de overlast voor omwonenden langer duurt.

Direct omwonenden, onder wie bewoners van Rottekade 231, hebben half december een brief ontvangen met informatie over de aangepaste werkmethode om de damwanden op diepte te krijgen. De omgevingsmanager is sindsdien bij veel mensen thuis geweest om persoonlijk tekst en uitleg te geven. Zo ook op 15 januari jl. bij de medebewoner van de lezeres van wie de redactie vragen ontving. Daar was ook een vertegenwoordiger van bewonersorganisatie Rottekade bij aanwezig.

Begin vorige week hebben we een brief verstuurd met informatie over de planning, de communicatie-inzet en een uitnodiging voor een inloopbijeenkomst voor bewoners op maandag 27 januari. Zo stellen we bewoners uit de eerste ring in de gelegenheid om vragen te stellen. Ook op 12 december was er een informatiebijeenkomst over de werkzaamheden, in restaurant Lake House.

Om omwonenden tegemoet te komen, zet De Groene Boog een mobiel geluidsscherm in. Volgens de geluidsberekeningen gaat dit een flinke reductie opleveren van het aantal decibellen. En als omwonenden dat willen, ontvangen ze tien minuten voordat het inbrengen van de damwand begint, een WhatsApp-bericht. Tijdens de inloopbijeenkomst of via de mail/telefoon kan men zich hiervoor opgeven. Daarnaast ontvangen omwonenden een wekelijkse e-mailupdate met de stand van zaken. Tot slot biedt De Groene Boog bewoners binnen een straal van 100 meter van de bouwwerkzaamheden een alternatieve werk-/verblijfslocatie aan om rustig te kunnen werken en aan het geluid te ontsnappen. En aan bewoners die thuisblijven, delen we gehoorkappen uit. Dit is niet noodzakelijk, maar reduceert in de woning wel het aantal decibellen en voorkomt hinder. We zetten ook verkeersregelaars in om passanten te wijzen op het geluid van de resonator. Tot slot wordt in maart het Expocentrum A16 geopend”, aldus Rijkswatestaat.

Aanvullende info

In de brief aan de bewoners worden als opvanglocaties genoemd: Landgoed Vidaa aan de Hoeksekade, Lake House aan de Bergsebosdreef en het kantoorgebouw aan de Marten Meesweg 25 in Rotterdam.
In de brief staat ook dat de eerste drie weken wordt gewerkt aan de Rottebandreefzijde, en na verplaatsing nog drie weken aan de overzijde van de Rotte. Verwachte startdatum maandag 3 februari en verwachte afronding damwanden vrijdag 27 maart.

Wie vragen heeft over de werkzaamheden rond de aanleg van de A16 Rijkswaterstaat kan contact opnemen met Rijkswaterstaat door een e-mail te sturen naar A16Rotterdam@rws.nl of door te bellen met het gratis telefoonnummer 0800-8002. Of kijk op www.a16rotterdam.nl .