maandag 13 juli 2020 | week 29
Home » Algemeen » Fietsersbond zoekt mensen

Fietsersbond zoekt mensen

Fietsersbond zoekt mensen

Berkel en Rodenrijs – De missie van de fietsersbond is duidelijk: ‘De Fietsersbond zet zich in voor veilig en comfortabel fietsen en levert daarmee een bijdrage aan een leefbaar, gezond en actief Nederland én aan fietsgeluk voor iedereen’. Toch loopt het aantal leden achteruit en is het moeilijk om enthousiaste mensen te vinden die mee willen helpen deze doelstellingen te realiseren en te onderhouden.

Marianne Karsemeijer

In 1975 werd de ENWB (Eerste Echte Nederlandse Wielrijders Bond) opgericht. Na protesten van de ANWB werd die naam echter gewijzigd in ENFB (Echte Nederlandse Fietsers Bond). In 2000 werd dit kortweg ‘Fietsersbond’. Zij zijn al sinds de oprichting de belangenbehartiger van fietsend Nederland. Het is een vereniging van ongeveer 31.000 leden, verenigd in 150 afdelingen. De afdeling Lansingerland is op 20 april 1995 opgericht als de werkgroep B3-hoek met Ton Evers als secretaris en Piet Mazure als voorzitter. Bij de fusie van de drie gemeenten op 1 januari 2007 is de naam gewijzigd in afdeling Lansingerland.

Afdeling Lansingerland

De Fietsersbond afdeling Lansingerland heeft zich door de jaren heen ingezet voor een groot aantal zaken die tot doel hebben het fietsverkeer beter en veiliger te maken. Zo hebben ze ervoor gezorgd dat er verlichting kwam langs het Landscheidingsfietspad, de bewegwijzering van fietsroutes is verbeterd, er is een fietspad aangelegd langs de N209 over de HSL, het fietsparkeren in de centra en bij OV-haltes is verbeterd, de gladheidsbestrijding op de fietspaden wordt nu direct meegenomen met de autowegen. Onderhoud en bewegwijzering van fietspaden zijn belangrijke aandachtspunten alsook het signaleren van gevaarlijke situaties. Hierover hebben ze overleg met de gemeente. Daarnaast heeft de afdeling zitting in verschillende werkgroepen, waarin het (fiets)verkeer wordt besproken. Ook doet de Fietsersbond voorstellen voor de aanleg van nieuwe fietspaden en fietsroutes.

Nieuwe mensen

De samenwerking met de gemeente is goed. Het werk van de Fietsersbond wordt als zeer waardevol ervaren. Momenteel is de bond betrokken bij de verbetering van de rotondes aan de Klapwijkseweg en de Boterdorpseweg, de verbetering van de verkeerssituatie bij halte Rodenrijs, het doortrekken van de A16 naar de A13 en het nieuwe station Lansingerland-Zoetermeer. Er zijn echter ook zorgen. Het aantal leden ligt momenteel rond de 136. Maar dit aantal neemt gestaag af. Ook is het moeilijk om nieuwe, enthousiaste mensen te vinden om zitting te nemen in het bestuur en mee te helpen aan de diverse projecten.

Actieve leden

Tijdens de ledenvergadering van 4 februari jl. waren er naast Jan Caesar (secretaris) en de aftredende voorzitter, vijf leden aanwezig. Een slechte opkomst, maar het goede nieuws is dat deze vijf leden allemaal bereid zijn om actief deel te gaan nemen. Er is tijdens de vergadering direct een verdeling gemaakt. Coördinator Berkel: Johan de Boer, coördinator Rodenrijs: Jan Caesar, coördinator Bergschenhoek en publiciteit: Ed Vervaet, coördinator Bleiswijk: Willem Bakker en coördinator buiten- en recreatiegebieden: Hans Sanders. De bond is nu nog op zoek naar een voorzitter die een representatief gezicht is voor de afdeling, de jaarlijkse ledenvergadering leidt, twee landelijke vergaderingen bijwoont en, afhankelijk van de beschikbare tijd, kan meedoen aan projecten, zoals de A13/A16-koppeling en het beoordelen van verkeerssituaties. Dit zal zo’n vier tot acht uur per maand in beslag gaan nemen, afhankelijk van het aantal projecten waaraan iemand mee gaat werken.

Informatie en aanmelden zie: www. lansingerland.fietsersbond.nl .