woensdag 5 augustus 2020 | week 32
Home » Nieuws » Fietsersbond: 30 is het nieuwe 50!
Edwin Vervaet (links) en Jan Caesar (rechts) bieden het rapport aan wethouder Simon Fortuyn aan.

Fietsersbond: 30 is het nieuwe 50!

Fietsersbond: 30 is het nieuwe 50!

Lansingerland – Jan Caesar en Edwin Vervaet overhandigden op vrijdag 5 juni jl. een rapport met conclusies en aanbevelingen over de fietsveiligheid in Lansingerland aan wethouder Simon Fortuyn. Caesar maakte duidelijk dat voor gemotoriseerd verkeer de normale snelheid in bewoonde gebieden naar 30 km per uur zou moeten gaan om de veiligheid van fietsende medeweggebruikers te vergroten.

Freek J. Zijlstra

De Fietsersbond is duidelijk in haar landelijk beleid: aangezien acht van de tien woonstraten deel uitmaken van een 30 km-zone, zou dat de norm voor een maximum snelheid binnen de bebouwde kom moeten zijn. Caesar: “Verlaging van de snelheid van 50 naar 30 km per uur verkleint de kans op een dodelijk ongeval in de woonomgeving met een factor 3! De Fietsersbond wil waar dat kan meer fietsstroken of fietspaden in die 30 km-zones. En als fietsers de meerderheid hebben, waarom zouden daar dan geen voorrangsregels voor fietsers kunnen gelden? Auto’s zijn dan immers te gast!?”

Knelpunten gesignaleerd

Het kan beter met de bebording in 30 km-zones in Lansingeland, concludeert de plaatselijke Fietsersbond. En bij een aantal wegen zou de snelheid omlaag moeten naar 30 km per uur. “We kijken bezorgd naar de Groeneweg, een schoolfietsroute, waar veel tekortkomingen zijn. De Berkelseweg en Julianalaan hebben dan wel vrij liggende fietspaden, maar worden veel gekruist door oversteekplaatsen en zijstraten. Over de Oosteindseweg (Noord) en Bergweg-Noord gaan dagelijks veel schoolgaande kinderen. Daar zijn géén vrij liggende fietspaden. Dus komen fietsers tussen auto’s, bussen en vrachtwagens terecht. Daarom zouden deze wegen ook beter als 30 km-zones ingericht kunnen worden.”
De Fietsersbond heeft een aantal voordelen bij het instellen van een 30 km-zone opgesomd. Ze hanteren de vuistregel dat voor elke km per uur dat er langzamer gereden wordt, dit 2% minderletselongevallen betekent, 3% minder ernstige letselongevallen en 4% minder dodelijke ongevallen. Bij 30 km per uur geldt een kortere remweg, ook is er minder vervuiling en minder geluidsoverlast. Bovendien, een deel van het autoverkeer neemt een snellere route, waardoor woongebieden ook rustiger worden.
De Fietsersbond toont met foto’s nog een 15-tal situaties in Lansingerland waar fietsers in gevaarlijke situaties terecht kunnen komen.

Eenduidige regels

Wethouder Simon Fortuyn nam met twee beleidsmedewerkers het rapport in ontvangst. In een eerste reactie zei Fortuyn dat de gebruiker nu eenmaal het best ervaart waar de meeste knelpunten zijn. “Dan gaat het over de kwaliteit van het wegdek, het gezamenlijk gebruik van drukker wordende fietspaden en een veranderende mobiliteit op dat fietspad. Fietsers met heel verschillende snelheden en grote verschillen in omvang. We krijgen steeds meer te maken met andere vormen van vervoer die allemaal over datzelfde (fiets)weggedeelte moeten. Hoort een snelle fiets nu op de weg of op het fietspad? Daar zijn we over aan het nadenken en hoe passen we dat in bestaande wijken en nieuwbouwwijken in? Bovendien zijn we in Metropoolregioverband snelle fietsroutes met een breedte van 4,5 meter aan het realiseren. Ik streef naar uniformiteit in de regelgeving. Op rotondes is nu duidelijk dat fietsers daar altijd voorrang hebben. Zo gaan we ook eenheid aanbrengen in regels en bebording voor fietsers binnen en buiten de bebouwde kom. Suggesties zijn daarbij welkom, zoals nu ook door de Fietsersbond in dit rapport zijn gedaan. We gaan het met belangstelling lezen.”