zaterdag 8 augustus 2020 | week 32
Home » Algemeen » Feestelijke drive-thru bij Rabobank voor ondersteuning lokale projecten
Wilma Broeseliske lid van de ledenraad van Rabobank reikte de cheque uit aan Pius X directeur Angelique te Braak. Foto's: PR Rabobank Midden-Holland.

Feestelijke drive-thru bij Rabobank voor ondersteuning lokale projecten

Feestelijke drive-thru bij Rabobank voor ondersteuning lokale projecten

Lansingerland/Delft – Het was donderdag 2 juli een prachtige dag voor de drive-thru van het Rabobank Coöperatiefonds. Een twaalftal verenigingen en stichtingen kwam die dag langs in hun auto, op de fiets of te voet om dankbaar een cheque in ontvangst te nemen. Zij ontvingen een cheque voor hun maatschappelijke initiatief waarvoor zij een donatie uit het Rabobank Coöperatiefonds hadden aangevraagd. Uit Lansingerland ontvingen Oudervereniging basisschool Pius X en het begeleidingsproject van jongeren uit gezinnen met financiële problemen (Humanitas Lansingerland, Schuldhulpmaatje en Kwadraad) een bijdrage.

Annette Docter

Marten Schippers, manager Particulieren, en Wilma Broeseliske, lid van de ledenraad van Rabobank, reikten de cheques uit. In totaal voor een bedrag van € 46.650,-. Het leverde blije gezichten op vanuit de auto’s en op de oranje loper. De Rabobank en haar ledenraad zijn blij de verenigingen een steuntje in de rug te kunnen geven. Met het Coöperatiefonds investeert de bank een deel van haar winst in lokale projecten en initiatieven. “De themagroep Coöperatiefonds heeft uit alle aanvragen aan twaalf projecten een donatie toegewezen”, vertelt Angela van Essen, medewerker Marketing & Communicatie. Nieuwe aanvragen kunnen worden ingediend tot 1 november 2020.

Muziekproject

De Oudervereniging van rkbs Pius X uit Bergschenhoek ontving een cheque ter waarde van € 5.000 voor hun muziekproject voor volgend schooljaar. “We starten in het nieuwe schooljaar in de bovenbouw met een blazersklas, strijkersklas én koorklas”, vertelt een blije Martine van der Leij, muziekdocent aan de Pius X. “De kinderen kiezen en krijgen tot het eind van hun basisschoolperiode les in hun keuze. Hopelijk blijven de kinderen muziek maken wanneer ze van school afgaan en stromen ze uit naar één van de plaatselijke orkesten Concordia, Helicon of Crescendo. Met deze orkesten hebben wij als school ook contact. Het Rotterdams Jeugdsymfonieorkest steunt ons project ook. Afgelopen week zijn we begonnen met onze crowdfunding want helaas is de € 5.000 van de Rabobank nog niet voldoende. Muziek maakt slim en is een enorme verrijking in de opvoeding van kinderen. Ze leren enorm veel vaardigheden zoals luisteren naar elkaar, wachten op elkaar. Muziek is een wereldtaal die iedereen verbindt.”
Het was een leuke happening bij de Rabobank. “Eerst kregen we een oranje smoothie. Daarna mocht je voor de camera de enveloppe openen. En daar was dan ook confetti bij. Namens de Pius X waren directrice Angelique te Braak en ikzelf aanwezig.”
Kijk voor verdere informatie over het project en de mogelijkheid een donatie te geven op www.pius-x.nl .

Schuldhulpverlening jongeren

Humanitas Lansingerland had mede namens Schuldhulpmaatje en Kwadraad een aanvraag voor het begeleidingsproject van jongeren uit gezinnen met financiële problemen bij het Rabobank Coöperatiefonds ingediend. Hetty Midddelman is coördinator Thuisadministratie van Humanitas Lansingerland en was aanwezig bij de uitreiking van de cheque. “We zijn heel blij met de cheque van de Rabobank. We hebben de aanvraag gezamenlijk gedaan omdat we in dit project samenwerken. Uit onderzoek blijkt dat kinderen van ouders met schulden een grote kans hebben ook in de schulden terecht te komen. Het is een vicieuze cirkel. Op verzoek van de gemeente Lansingerland hebben Humanitas Lansingerland, Schuldhulpmaatje en Kwadraad dan ook de handen ineen geslagen om een opzet te maken voor een begeleidingstraject van deze groep jongeren. Het doel is preventie, het voorkomen van schulden bij jongeren en het financieel weerbaar maken van jongeren. Met het begeleidingstraject willen Humanitas Lansingerland, Schuldhulpmaatje en Kwadraad de cirkel doorbreken. Het is belangrijk dat kinderen en jongeren om leren gaan met geld. Hoe vroeger je leert om te gaan met het (beperkte) budget dat je beschikbaar hebt, hoe beter het is. Met de donatie van de Rabobank kunnen we de jongeren leren hoe je moet budgetteren met een echt budget, één op één begeleiden en laten zien wat de gevolgen zijn van de uitgavekeuzes die zij maken. Wij zijn de Rabobank dan ook dankbaar dat zij dit mogelijk maken.”