maandag 13 juli 2020 | week 29
Home » Algemeen » Faculteit der Wijsbegeerte krijgt Paul van Geest als hoogleraar
Prof. dr. Paul van Geest vrijdagmiddag tijdens zijn Inaugurele rede in de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

Faculteit der Wijsbegeerte krijgt Paul van Geest als hoogleraar

Faculteit der Wijsbegeerte krijgt Paul van Geest als hoogleraar

Berkel en Rodenrijs – Berkelaar Paul van Geest is benoemd tot hoogleraar bij de faculteit der Wijsbegeerte met de leeropdracht Theologie en Economisch denken aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Vrijdag 1 november sprak hij zijn Inaugurele rede uit ter gelegenheid van de aanvaarding van de benoeming.

Trees Borkus-Henskens

“Er is in Rotterdam voor het eerst een Godgeleerde benoemd die ook iets over economie kan vertellen,” straalt Paul als hij kijkt naar deze speciale vrijdag. “Ja natuurlijk ben ik daar trots op, maar tegelijkertijd zet het ook een voet tussen de deur. Want ik spreek nu met en voor zowel economen als studenten en politici! En dat voor zo’n eenvoudige ‘dorpsprofessor!”
“Aan het begin van de zeventiende eeuw bevonden wij, theologen, ons aan de academie in een riante positie. Een oude gravure van de Leidse universiteitsbibliotheek laat zien dat wij letterlijk en figuurlijk de meeste ruimte innamen: de wiskundigen kregen één kast toebedeeld, de medici twee, de juristen vijf maar wij, theologen, hadden er maar liefst zes. Deze gravure leert bovendien dat de economie als zelfstandige wetenschapsdiscipline aan de Europese universiteiten nog niet bestond. Er is geen plank ingeruimd voor economie,” ging prof. dr. Paul vrijdag van start voor een zaal met enkele honderden gasten waaronder naast zijn familie en bekenden, tevens collega’s, leden van het koninklijk huis, bisschoppen en andere hoogwaardigheidsbekleders.
“Maar ‘tijden veranderen en wij veranderen in hen’, zegt Augustinus al in preek 80 rond 410. Wie nu in de catalogi van de universiteitsbibliotheek van de Erasmus Universiteit Rotterdam op zoek gaat naar de afdeling ‘theologie’ vindt niets (meer), maar de theologische bibliotheek gaat wel weer groeien in Rotterdam.”
Tijdens dezelfde bijeenkomst werd ook Prof. dr. Lans Bovenberg benoemd tot hoogleraar bij de Erasmus School of Economics met de leeropdracht Relational Economics, Values and Leadership. Twee collega’s die samenwerken op de universiteit van Tilburg en veel spreken over zowel economie als theologie. “Geld en relatie kunnen samengaan; dat kan onderdeel vormen van een goede relatie. Ik ben meer over waarden gaan nadenken, want over relatie en deugd hebben theologen iets te vertellen. Die kunnen samen een mensbeeld verbreden, want in een relatie zie je sterke en zwakke punten.”

Energie

In 2002 werd Paul van Geest benoemd tot hoogleraar in Utrecht, in 2006 in Amsterdam en in 2007 in Tilburg. “En nu als theoloog en een beetje economie hier in Rotterdam. Het werkt horizonverbredend en je krijgt er enorm veel energie van. Inhoudelijk kan ik hier zelf de agenda invullen. De beide richtingen zullen steeds meer naar elkaar toegroeien in deze tijd. Collega Lans richt zich meer op de relationele economie en ik op economie en theologisch denken. We zoeken naar verbreding van het mensbeeld en geven hoorcolleges, minors en materclasses. Ik help economen na te denken over hun leven, hun werk, de aanpak, de zin van het bestaan en het delen van verantwoordelijkheid. Een nieuwe uitdaging die ik graag oppak.”
Tenslotte: “In de werkelijkheidszin van economen en theologen met betrekking tot het verschijnsel mens ligt een goede basis voor interdisciplinaire samenwerking. Economen blijken vandaag de dag te reflecteren op zaken als ‘vertrouwen, innerlijke drijfveren en intenties’; notities die in de theologie al eeuwen worden overdacht.”