maandag 6 juli 2020 | week 28
Home » Politiek » Extra sociale huurwoningen in Meerpolder
Lansingerland - Het college van b. en w. heeft de gemeenteraad op 8 juni jl. geïnformeerd over de bouw van 25 grondgebonden sociale huurwoningen aan de Markermeerstraat in VINEX-wijk Meerpolder.

Extra sociale huurwoningen in Meerpolder

Extra sociale huurwoningen in Meerpolder

Lansingerland – Het college van b. en w. heeft de gemeenteraad op 8 juni jl. geïnformeerd over de bouw van 25 grondgebonden sociale huurwoningen aan de Markermeerstraat in VINEX-wijk Meerpolder.

Deze woningen worden gebouwd op het laatste stukje gemeentelijk grondgebied in deze wijk. De gemeente heeft in het kader van de afspraken in het Regio Akkoord Nieuwe Woningmarktafspraken 2018-2030 Regio Rotterdam, gemeend iets te doen aan de groeiende wachtlijsten voor sociale huurwoningen en daarbij tegemoet te komen aan de behoefte aan grondgebonden sociale huurwoningen.
Op deze locatie was aanvankelijk de bouw van 20 koopwoningen gepland, maar biedt nu de mogelijkheid om 25 grondgebonden sociale huurwoningen te realiseren. Het college schrijft dat dit kleine project naar buiten toe een goede uitstraling zal krijgen, geheel passend in de omgeving. Het worden bovendien nul-op-de-meter-woningen. Bewoners zullen op het binnenterrein moeten parkeren.
De omzetting van koop- naar huurwoningen betekent een verlies van € 879.000,- voor de gemeente. Daarmee is echter al rekening gehouden in de grondexploitatie van 2020. De netto contante waarde van de totale grondexploitatie is voor de Meerpolder nog altijd € 235.000,- positief.