zaterdag 28 november 2020 | week 48
Home » fbpost » Er ligt een eerste plan voor uitbreiding Berkel-Centrum West

Er ligt een eerste plan voor uitbreiding Berkel-Centrum West

Er ligt een eerste plan voor uitbreiding Berkel-Centrum West

Lansingerland – Twee weken na de presentatie van de plannen aan winkeliers en omwonenden op 16 november werden gemeenteraadsleden op 29 november bijgepraat over uitbreiding van Berkel-Centrum West. In een half uur tijd werd het complete plan ontvouwd en bleef er nog wat tijd over voor het stellen van vragen. Veel vragen en te weinig tijd, zodat het geactualiseerde bouwplan over twee maanden voor een eerste bespreking in de commissie Ruimte komt. Gedurende 2017 zal het plan verdere invulling moeten krijgen en zal het Mobiliteitsplan weer opgepakt moeten worden.

Freek J. Zijlstra

De woordvoerders van de projectcombinatie die als beste van vijf inzenders door het ambtelijk apparaat werd beoordeeld, lichtten het plan op onderdelen toe: Frank van Dijk van ABB Bouwgroep, Rob Waaijer van Waaijer Projectrealisatie en Eric Scholman van architectenbureau RPHS. Volgens gemeenteambtenaar Jeroen Koch zijn we nu in de concretiseringsfase beland. De indieners van het plan vertellen ons dat het plan helemaal voldoet aan de gestelde ambities en dat er te zijner tijd veel te beleven zal zijn in dat nieuwe deel van het Berkels centrum. De uitdaging zat in realisatie van het ‘haltermodel’, waarbij oud en nieuw, bouwwerken uit verschillende tijdsmomenten, op een natuurlijke wijze met elkaar verbonden moeten worden. In de ogen van de architect is Berkel-Centrum met de uitbouw van dit plan af, hoewel invulling op perceelniveau mee moet kunnen groeien met de tijd.

Assen

In het plan zijn drie assen te onderscheiden: als eerste de genoemde halter, met als oostelijk centrumpunt de Dorpskerk en westelijk centrumpunt het nieuw te creëren plein aan het water. De Westersingel is de drager van het nieuw te ontwikkelen gebied, al zal deze weg volgens de ontwerpers ter plaatse alleen ingericht worden als voetgangers/fietsersgebied. De derde as die het gebied aan de zuidkant begrenst is de Gemeentewerf, tevens verkeersader voor al het autoverkeer naar de parkeerplaatsen en woongebied. Die toegangsweg is daar niet op ingericht. Men stelt voor dat bevoorrading via de noordelijke route plaatsvindt (Boerhaavestraat > Westersingel). Dat lijkt een ander knelpunt, met het oog op de aldaar aanwezige scholen en Gezondheidscentrum Berkel en Rodenrijs aan de Boerhaavestraat.

Supermarkt en parkeren

Aan de noordwestkant komt nog een grote supermarkt. Uit marktonderzoek dat deelnemende supermarkten zelf hebben laten plaatsvinden, blijkt hier behoefte aan te zijn. Men gaat ervan uit dat inwoners die hun boodschappen in het centrum met de auto moeten doen, daar dan blijven om te shoppen. Bij de supermarkt komt een overdekte parkeervoorziening met 300 plaatsen. Boven de supermarkt worden aan de randen appartementen gerealiseerd, met op het binnenplein op het dak van de supermarkt eigen parkeerplaatsen. Grenzend aan de Gemeentewerf zal een parkeerterrein met 240 plaatsen aangelegd worden, met veel groen om het zicht op al dat blik te ontnemen. Behalve een supermarkt van 2500 vierkante meter zal er nog eens bijna 3000 vierkante meter aan ‘hoogwaardige detailhandel’ en horeca gerealiseerd worden, en wellicht een bioscoop/theater van 1500 vierkante meter.

Wonen

Op markante punten zullen ook nog kleine woontorens gebouwd worden (met eigen parkeerplaatsen) en er zal, kijkend naar de dwarsdoorsnede, een grote verscheidenheid in bouwstijlen verwezenlijkt worden. Volgens het voorliggende plan is er plaats voor 121 appartementen en 7 maisonnettes, als vrije sector huurwoningen en vrije sector koopappartementen en maisonnettes. Doelgroepen bewoners van dit deel van het centrum zijn senioren met vrije tijd die winkels op loopafstand willen en een gelijkvloerse woning, en jonge huishoudens en starters (30%) die de gemeente graag aan zich wil binden.