vrijdag 4 december 2020 | week 49
Home » Politiek » Eerst een nieuw afvalbrengstation realiseren
Lansingerland - Commissie Ruimte besprak op dinsdag 10 november jl. de plannen voor verplaatsing en nieuwbouw van een afvalbrengstation en de herinrichting van het gebied aan Bosland. Hoewel het afvalbrengstation, het woonwagencentrum en herbestemming van het terrein waar nu een composteringsbedrijf actief is, met elkaar te maken hebben, is het voorstel van de commissie deze activiteiten in de achtereenvolgende besluitvorming los te koppelen. Een voorstel daartoe wordt met een amendement in de raad van 26 november aanstaande besproken.

Eerst een nieuw afvalbrengstation realiseren

Gebiedsvisie Bosland wordt doorgeschoven

Eerst een nieuw afvalbrengstation realiseren

Lansingerland – Commissie Ruimte besprak op dinsdag 10 november jl. de plannen voor verplaatsing en nieuwbouw van een afvalbrengstation en de herinrichting van het gebied aan Bosland. Hoewel het afvalbrengstation, het woonwagencentrum en herbestemming van het terrein waar nu een composteringsbedrijf actief is, met elkaar te maken hebben, is het voorstel van de commissie deze activiteiten in de achtereenvolgende besluitvorming los te koppelen. Een voorstel daartoe wordt met een amendement in de raad van 26 november aanstaande besproken.

Freek J. Zijlstra

Wethouder Simon Fortuyn mocht eerst een toelichting op de plannen geven. “Het huidige afvalbrengstation (ABS) voldoet niet en dat weten we al sinds 2014. Modernisering is hard nodig. Er is door een adviesbureau onderzoek naar de meest geschikte locatie gedaan. Vervolgens is de vraag wat er met het gebied moet gebeuren na vertrek van het ABS en het composteringsbedrijf. Dat bedrijf vertrekt eind 2021. We gaan in gesprek met de bewoners van het woonwagencentrum,” aldus Fortuyn, die namens zijn collega-wethouders en de burgemeester nu projectwethouder voor de ontwikkeling van Bosland is.
Tijdens haar inspraak herhaalde woonwagenbewoonster Nienke Flutsch dat ze weer niet betrokken zijn bij deze plannen. “Alles wordt achterstevoren uitgevoerd. Wij worden als laatsten geïnformeerd en tussentijds niet gehoord. Wij zijn toch primair belanghebbenden en weer worden wij er niet bij betrokken?! Zo wordt ons vertrouwen in de lokale overheid opnieuw geschonden.”
Wethouder Fortuyn deed een poging de volgorde in de werkwijze te verdedigen: “We konden de stukken niet eerder delen, omdat het college de plannen pas vlak voor de vergadering met de commissie publiekelijk heeft gemaakt. Daarna gaat het naar de gemeenteraad, dan vinden gesprekken over de gebiedsontwikkeling plaats en worden bewoners van het woonwagencentrum erbij betrokken. Dat is de manier waarop we het proces doorlopen en op onderdelen aanvliegen,” aldus Fortuyn.

De commissie

Kees-Willem Markus (CU) vindt dat het geen gewoonte moet worden het op deze manier te doen. De kwaliteitsverbetering van het ABS moet er komen, dat is geen issue, en dan is het kavel aan de Leeuwenhoekweg / Sporthoekpad een logische keuze. Hij stelt een loskoppeling van te nemen besluiten voor: eerst een besluit over uitplaatsing en nieuwbouw van het ABS en dan gesprekken voeren over herinrichting en bestemming van Bosland. “Maar dat er iets voor het woonwagencentrum moet gebeuren is duidelijk. Laat daar geen misverstand over zijn!”
Jan Jumelet (WIJ Lansingerland) stelt dat gesprekken met bewoners van het woonwagencentrum over hun pakket met programma van eisen al zou kunnen beginnen, om te zijner tijd met een breed gedragen voorstel te kunnen komen. Worden de opbrengsten van het zonnepanelenpark besteed aan de samenleving? Charles van Harn (CDA) wil weten of het bedrijf uit Berkel Noord dat op de nominatie staat uitgeplaatst te worden naar het naastliggende kavel op de hoek daar inderdaad naar toe gaat. Matthijs Machielse (VVD) wil weten hoe de controle op toegang en gebruik van het ABS geregeld gaat worden. Jan Pieter Blonk (Leefbaar 3B) heeft zijn conclusies nu al getrokken wat de permanente locatie voor het woonwagencentrum betreft. “Er is geen andere plek waar ze naartoe kunnen, dus moet de huidige locatie gerenoveerd en uitgebreid worden.” Hij wil tempo maken, zowel met het ABS als het woonwagencentrum. Ronald van der Stad (D66) maakt zich zorgen over aantrekkend verkeer in het bedrijvengebied en Menno Duk (GroenLinks) wil een overkapt ABS waarop zonnepanelen liggen. Valmir Xhemaili (PvdA) benadrukt de zorgtaak van de gemeente en wil vooral een betere dienstverlening op het ABS.

Toezegging

Wethouder Fortuyn gaat akkoord met loskoppeling van de besluitvorming op onderdelen. Hij zegt voor begin december een ‘verkennend gesprek’ met bewoners van het woonwagencentrum toe. Wat de claim op het naastliggende kavel (4.500 m2) betreft ziet hij als (beter) alternatief dat hier op termijn de gemeentewerf naar toe verhuist. Het ABS heeft 7.000 van de beschikbare 8.000 m2 nodig.
“Natuurlijk gaan we het toegangsbeleid goed organiseren. En ja, er komt inderdaad meer verkeer, maar dat past prima.”
Het nieuwe ABS zou ontsloten moeten worden vanaf de Leeuwenhoekweg. Ontsluiting vanaf het Sporthoekpad is niet wenselijk omdat hier een tweerichtingen fietspad naar de sportvelden ligt. Bovendien moet er rekening gehouden worden met voldoende ruimte óp het kavel voor een opstel(file)strook.