donderdag 1 oktober 2020 | week 40
Home » Algemeen » Een ‘warme’ ledenvergadering voor Huurdersvereniging Lansingerland

Een ‘warme’ ledenvergadering voor Huurdersvereniging Lansingerland

Huurders weten hoe te handelen bij brand

Een ‘warme’ ledenvergadering voor Huurdersvereniging Lansingerland

Bergschenhoek – Een volle zaal met belangstellenden was maandagavond 15 april van de partij tijdens de Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging Lansingerland. Ze zaten er ditmaal warmpjes bij, want voor deze vergadering was een bijzondere locatie uitgekozen; de brandweerkazerne aan de Berkelse Poort.

Trees Borkus-Henskens

Na een welkom van voorzitter Jacques van Schaik en het voorstellen van de nieuwe directeur van 3B Wonen Hanneke Vliet Vlieland kreeg Monique Blenk de microfoon. Zij is actief binnen de brandweer als coördinator veilig leven en verzorgde een presentatie over brandveiligheid in en om de woning.

Tips en advies

Landelijke cijfers laten zien dat er in 2017 ruim 7000 woningbranden in Nederland zijn geweest met daarbij 700 gewonden en 40 dodelijke slachtoffers. “Momenteel staat als meest voorkomende oorzaak het bakken, koken en braden op nummer 1,” wist Monique. Haar advies volgde met: “Gebruik nooit water om een dergelijk beginnend brandje te blussen, want dat werkt averechts. Het beste is de pan meteen af te dekken met een goed sluitende deksel of een branddeken (geen deken bij frituurbrand, zo werd onlangs bekend). Doe het gas en de afzuiger uit en laat alles vier tot vijf uur staan om het helemaal te laten afkoelen, anders laait het vuur – zodra er zuurstof bijkomt – weer op!”
Goede tweede was brand door elektriciteit. “Met name het opladen van apparatuur veroorzaakt vaak brand, dus liever niet ’s nachts de telefoon opladen en geen ‘eerste klas aanbiedingen’ kopen als het om elektriciteit gaat. Roken staat aan kop als meest voorkomende oorzaak van een brand, maar elektriciteit gaat die koppositie waarschijnlijk snel overnemen.” Rookmelders kunnen levens redden, maar ook het sluiten van deuren (om het vuur tegen te houden) en de aanwezigheid van een brandblusser (geen poeder) hebben hun diensten bewezen.
“Brand; en dan? Kun je op tijd wegwezen dan is dat natuurlijk de beste optie, maar zo niet, doe dan meteen de deur dicht en bel 112. Waarschuw de buren en ken het vluchtplan; dat is van levensbelang. Houd daarom altijd de trap en de gang in je huis vrij, zodat je er ook blindelings doorheen kunt (als er rook is en snelheid geboden).”
Na de presentatie begaven alle aanwezigen zich naar buiten om daar aan den lijve te ervaren hoe belangrijk het is een vlam in de pan op de juiste wijze te blussen. Ook kon een kijkje genomen worden in de garage van de kazerne waar alle auto’s staan opgesteld en waar uitleg werd gegeven door de gastvrije leden van de vrijwillige brandweer van de Berkelse Poort. Zelfs een plekje zoeken in de auto en je even brandweermedewerker voelen behoorde tot de mogelijkheden.

Ter zake

Na de pauze leidde de voorzitter de vergadering met daarin zowel het verslag van de ALV 2018 als die van de secretaris, de penningmeester en de kascommissie. Na de (her)verkiezing van de bestuursleden kwam de stand van zaken rond een mogelijke fusie van 3B Wonen met Onze Woning (110 Morgen) aan de orde. Beide corporaties leken qua woningbestand goed bij elkaar aan te sluiten, maar over het al of niet samengaan is het laatste woord nog lang niet gesproken, zo bleek. Na een eerste oriënterende bijeenkomst in oktober vorig jaar volgde een tweede. Maar er staan nog erg veel vragen open waar eerst een antwoord op moet komen en dus kan het nog wel enkele maanden duren voor daar duidelijkheid over komt. Ook de Huurdersvereniging heeft haar vragen die onder andere gaan over woningbezit, duurzaamheidsprogramma’s, heeft samengaan een toegevoegde waarde en is deze passend bij de missie van 3B Wonen. De vereniging is tevens benieuwd in hoeverre de huurders er iets van gaan merken en of de fusie niet ten koste gaat van de opgave voor sociale woningbouw in Lansingerland en de prestatieafspraken die in het verleden werden gemaakt.
Na de rondvraag werd er nog even nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje en bij het weer huiswaarts keren was er een compliment aan zowel de organisatoren als de vrijwillige brandweer voor de gastvrije ontvangst en de hulp bij het welslagen van de avond.