zondag 28 februari 2021 | week 08
Home » Algemeen » Een speciale leerling op een gewone school
Demi is aan het werk op school. Foto: Echt Mooij Fotografie.

Een speciale leerling op een gewone school

Een speciale leerling op een gewone school

Bergschenhoek – Demi Wassens (12) zit sinds september dit jaar in de havo/vwo brugklas (B5) op Melanchthon Bergschenhoek. Zij is hiermee de eerste blinde leerling in de regio die op een reguliere middelbare school zit. ​​​​

Door Marianne Karsemeijer

Demi is niet blind geboren. Toen ze twee jaar oud was, kreeg ze een tumor op haar hypofyse. De tumor heeft haar oogzenuwen grotendeels beschadigd, daardoor ziet ze met haar rechter oog niets en met haar linker oog alleen wat schimmen en licht en donker. Hierdoor kan ze zich gelukkig goed redden in gebouwen en ruimtes die licht en open zijn. De keuze voor Melanchthon Bergschenhoek is dus logisch, ze kan zich in het open en ruim opgezette gebouw goed oriënteren. Bovendien werken ze met een 75 minuten rooster en is er na elk blok een pauze. Dit betekent minder wisselen van lokaal. Dit is belangrijk, omdat wisselmomenten voor haar intensiever zijn, nu heeft ze tijd om haar spullen te pakken. Belangrijkste in de schoolkeuze was echter dat de school vanaf het begin af aan open stond voor de uitdaging, dat gaf voor Demi en ouders de doorslag.

Brailleleesregel

Demi zat ook op een reguliere basisschool: De Bonte Tol in Pijnacker. Vanaf eind groep 4 maakt ze gebruik van een brailleleesregel. Deze is verbonden aan haar computer en vertaalt alles naar braille. Zo kan ze alles lezen. Ze kan dit zo snel dat ze sneller leest dan de andere leerlingen. Voordat ze gebruik ging maken van deze brailleregel moest ze braille leren op een ouderwetse typemachine. Zo heeft ze leren lezen en schrijven. Daarvoor was een onderwijsassistent aangesteld die haar met alles hielp. Vanuit Visio (organisatie voor blinde en slechtziende kinderen) kwam er iemand op school om de onderwijsassistent te begeleiden. Die ondersteuning vanuit Visio heeft ze nu ook nog. In principe één keer per maand, maar als nodig kan vanuit school contact met haar opgenomen worden. “Alle docenten van Demi hebben het mailadres van deze begeleidster, als zij in de les tegen iets aanlopen dan kunnen ze een bericht sturen”, zegt mevrouw Tromp, afdelingshoofd leerjaar 1. “Dit werkt goed. Het is heel mooi om te zien dat iemand die niet alles kan het op een andere manier doet en het ook gewoon lukt. Naar haar mogelijkheden kan ze heel erg veel.”

Buddy

Demi heeft elke dag een buddy die met haar meeloopt naar de lessen. Dit zijn medeleerlingen uit haar klas. Elke week is iemand anders buddy. Haar moeder Peggy brengt haar iedere dag tot bovenaan de trap en dan neemt de buddy het over. Demi zit ook naast haar buddy tijdens de lessen. Dit werkt heel goed, de leerlingen in de klas gaan er goed mee om. Demi vond het aan het begin wel spannend, er kwam veel op haar af. Inmiddels is ze goed gewend. Ze vindt het fijn om naar school te gaan. Ze heeft veel vriendinnen. Ze houdt van beeldende vorming. Dit is heel opmerkelijk voor iemand die blind is, maar dat komt ook door de docent, de heer Boot. Hij probeert op verschillende manieren zijn toch wel visueel ingestelde vak leuk te maken voor Demi. Ook Nederlands (dictee) vindt ze leuk en projecten zoals Onderzoek en Ontwerpen.

Met Demi durven ze het aan

Mevrouw Tromp houdt in de gaten dat de lesgevende docenten weten wat ze moeten doen. Ze heeft een ondersteuningscoördinator ingeschakeld die contact houdt met Visio. Als er een aanpassing gedaan moet worden of als er materiaal aangeschaft moet worden, dan regelt zij dat. De hoofdmentor, mevrouw Van der Zalm, is er vooral voor het welbevinden van Demi. Zij zit er bovenop, let er goed op dat alle docenten op tijd dingen inleveren. “Demi is cognitief erg sterk”, zegt mevrouw Tromp. “Ze is ook slim genoeg. De sociale component is ook heel belangrijk. De basisschool heeft in het voortraject aangegeven dat Demi sociaal erg vaardig is. Ik denk niet dat elke blinde leerling kan slagen op een reguliere school. Er moet echt op individueel niveau gekeken worden of dit haalbaar is, maar met Demi durven we het aan!”