donderdag 29 oktober 2020 | week 44
Home » Algemeen » Een luisterend oor is belangrijk

Een luisterend oor is belangrijk

Een luisterend oor is belangrijk

Bergschenhoek – Op dinsdag 15 oktober wordt een bijeenkomst gehouden over het onderwerp ‘Zingeving in Coronatijd’. Geestelijk verzorger Maria Boersma en ouderenadviseur bij Welzijn Lansingerland Liesbeth Kraaijenga zullen deze bijeenkomst begeleiden. De bijeenkomst wordt gehouden in Ontmoet!, Wilhelminastraat 1a, van 10.00 tot 12.00 uur.

Marianne Karsemeijer

De ouderenadviseurs van Welzijn houden regelmatig bijeenkomsten voor oudere inwoners om over allerlei onderwerpen te praten. Het onderwerp dat nu actueel is, is corona. Het is belangrijk om met elkaar te delen wat deze periode met ons gedaan heeft. Daarom wordt deze bijeenkomst georganiseerd. “De mens is in principe gemaakt om verbinding te hebben met elkaar”, zegt Maria Boersma. “Deze verbinding was afgesneden en dan kunnen er gevoelens naar boven komen, zoals eenzaamheid, gemis, gedeprimeerdheid. Hoe ouder we worden, hoe meer klachten en beperkingen we krijgen. Een manier om daar mee te dealen is door er met anderen over de praten, door afleiding te zoeken. Als dit niet kan, gaan moeilijke zaken zwaarder wegen. “We hebben in deze periode heel veel vragen gekregen van mensen die een luisterend oor zoeken”, zegt Liesbeth. “We hebben veel vrijwilligers als maatjes aan ouderen kunnen koppelen. Dit werkte heel goed. De mensen voelden zich gesteund, konden hun verhaal kwijt. Het was fijn dat er zoveel aanmeldingen waren van mensen die wilden helpen. Dit was veel praktische hulp, zoals boodschappen doen, maar ook wel dat luisterende oor. Uiteindelijk hebben we ook een wandelmaatjesproject opgezet toen er weer wat meer contact mogelijk was”.

Veel hulp mogelijk

“Het was een intensieve tijd”, vervolgt Maria. “Mooi dat er in zo’n tijd mensen opstaan om elkaar te helpen. Nood geeft verbinding.Tijdens de bijeenkomst willen we samen stilstaan bij wat we hebben meegemaakt, met daarbij aandacht voor ervaringen, voor gevoelens en gevolgen. Waar heeft men steun aan gehad, wat heeft geholpen en wat is er in de toekomst nodig”. Ook is het belangrijk onder de aandacht te brengen waar ouderenadvies allemaal bij kan helpen, zodat mensen weten waar ze met hulpvragen terecht kunnen en voor welke zaken ze hulp kunnen vragen. Zo kan ouderenadvies bezoekvrijwilligers regelen, mensen die boodschappen doen, maar ook WMO aanvragen bij de gemeente. Ze kunnen mensen helpen om meer structuur in hun dag te brengen door bijvoorbeeld een verwijzing naar de dagbesteding (ontmoetingskringen zoals Liesbeth het noemt). Er is veel mogelijk en mensen hoeven niet alles zelf op te lossen.

Vanwege de coronamaatregelen is het aantal mogelijke deelnemers voor de bijeenkomst beperkt. Aanmelden is daarom nodig. Dit kan tot uiterlijk 13 oktober via mailadres info@swsl.nl of telefonisch op 010-5225545. Op locatie en tijdens de bijeenkomst worden de RIVM richtlijnen gevolgd. Er zijn geen kosten aan verbonden.