zondag 12 juli 2020 | week 28
Home » Algemeen » Een hart met wat ruimte

Een hart met wat ruimte

Een hart met wat ruimte

Lansingerland – Enver (voorheen FlexusJeugdplein) is een organisatie voor jeugd- en opvoedhulp in de regio’s Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid en Midden-Holland. Op woensdagavond 17 april organiseren zij een voorlichtingsavond over pleegzorg in de Open Hof aan de Dorpstraat 50 in Bleiswijk. Tijdens de bijeenkomst wordt uitleg gegeven wat pleegzorg is en wat het betekent om pleegouder te zijn. Enver is op zoek naar pleeggezinnen ook in Langsingerland.

Marianne Karsemeijer

Corine en Dik zijn al bijna twaalf jaar pleegouders. Ze hadden toen zelf drie kinderen waarvan de jongste acht jaar was. Naast haar zorg voor de kinderen wilde Corine graag nog iets anders doen. Ze vertelt dat ze eerst een tijdje oppaswerk heeft gedaan, maar dat dat niet echt iets voor haar was. Ze kwamen in aanraking met de pleegzorgorganisatie en Corine voelde dat dit iets was wat bij haar paste. Tijdens de cursusavonden die volgden, leerden ze naar zichzelf te kijken.
“Waarom doe je dingen op een bepaalde manier, je krijgt echt een spiegel voorgehouden”, vertelt ze. “Het werd ons duidelijk dat je goed na moet denken of je het pleegouderschap aan wil gaan. Omdat ik niet buitenshuis werkte zou de zorg voor het grootste gedeelte op mij neerkomen, maar mijn man en kinderen moesten het er ook mee eens zijn. Doordat wij een aantal jaar eerder vier jaar achtereen diverse Armeense kinderen opgevangen hebben wisten we dat onze kinderen het aankonden als er een extra kind in huis zou zijn.”

Pleegzorg in crisissituaties

Corine en Dik beginnen met de opvang van peuters in de crisispleegzorg. “Een leeftijdsgroep die ik erg leuk vind”, zegt Corine. “Ik ben van nature erg consequent en dat hielp enorm, want vooral peuters hebben duidelijkheid nodig en structuur.”
Crisispleegzorg kent een acute start, een kind heeft direct een plekje nodig. Een kind komt zo kort mogelijk maar zo lang als nodig om te onderzoeken hoe en of het kind weer terug kan naar zijn of haar ouders. “Crisispleegzorg kan zwaar zijn”, weet Corine. “Je moet erg flexibel zijn. Maar het geeft je ook veel terug. Je kunt een kind voor een poosje een veilige basis geven. Daar doe je het voor.”

Langdurige pleegzorg

Rishena is twee als ze bij Corine en Dik en hun gezin in huis komt. Na een aantal maanden blijkt dat Rishena niet meer naar haar moeder terug kan. Corine en Dik krijgen de vraag of ze langer voor haar willen zorgen. Na een aantal gesprekken besluiten ze dit te doen. Rishena is nu elf en past heel goed in het gezin. “Ze hoort echt bij ons”, zegt Corine. “Langdurige pleegzorg is anders dan crisispleegzorg. Bij langdurige zorg wordt er echt gekeken naar de gezinssituatie. Past het kind in het gezin, is er een match. Dit moet wel omdat het om een langdurige periode gaat.”
Corine geeft aan dat er erg veel mogelijk is bij de pleegzorg. “Je kunt heel veel aangeven”, zegt ze. “Als het niet bij je huidige gezinssituatie past, doe het dan niet. Wees eerlijk tegen jezelf en neem de tijd om er goed over na te denken. Ook het bezoeken van open dagen en voorlichtingsavonden zou ik zeker aanraden.”

Voorlichtingsbijeenkomst

Op woensdagavond 17 april is er zo’n avond. Het bijwonen van deze bijeenkomst verplicht tot niets. Iedereen is vanaf 19.15 uur van harte welkom in De Open Hof, Dorpstraat 50 in Bleiswijk. De voorlichtingsbijeenkomst start om 19.30 uur.
Informatie is te vinden op de website www. enver-pleegzorg.nl.
Aanmelden voor de voorlichtingsavond kan via pleegzorg@enver.nl of telefonisch 085 – 4867000.