maandag 13 juli 2020 | week 29
Home » fbpost » Edelsteenbuurt heeft bezwaar tegen woningbouw in driehoek Noordpolder
Een overzicht van het plan.

Edelsteenbuurt heeft bezwaar tegen woningbouw in driehoek Noordpolder

Edelsteenbuurt heeft bezwaar tegen woningbouw in driehoek Noordpolder

Berkel en Rodenrijs – Bewoners van de Edelesteenbuurt hebben een brandbrief naar het college van b. en w. en de fractievoorzitters van de politieke partijen gestuurd over de voorgenomen woningbouw in de driehoek Noordpolder. Vooral de toevloed van doorgaand verkeer door een woonwijk met woonerven valt compleet verkeerd bij bewoners.

Freek J. Zijlstra

Op woensdag 11 september jl. werd op een beeldvormingsavond aan de gemeenteraad het raamwerkplan gepresenteerd voor woningbouw in de driehoek Noordpolder en aansluitend een informatiemarkt voor omwonenden. Inwoners uit de Edelsteenbuurt kwamen massaal naar deze bijeenkomst omdat ze grote bezwaren hebben tegen realisatie van deze inpassing in hun woongebied.

Eerste ontwerp

Volgens de gemeentelijke aankondiging wordt een ‘toekomstbestendige woonbuurt ontwikkeld met een gedifferentieerd huizenaanbod voor een brede doelgroep, passend bij de lokale behoefte van Lansingerland als woongemeente’. Het zou gaan om in totaal honderd kleine betaalbare eengezinswoningen en appartementen, ruime herenhuizen en gelijkvloerse eengezinswoningen. Het betreft een mix van sociale woningbouw en vrije sector woningen, zowel huur als koop. Uiteraard allemaal gasloos en met veel aandacht voor openbaar groen, water en nieuwe wandel- en fietsroutes. De eerste ontwerpen liggen nu op de tekentafel en met de woningbouw zou na het doorlopen van alle procedures en voorbereidingen vanaf het tweede kwartaal van 2021 begonnen kunnen worden. De wegontsluiting van deze wijk vindt plaats door de bestaande wijk middels een 30 km-weg, met aansluiting op de Edelsteenweg.

De klachten

De bewoners van de Edelsteenbuurt claimen dat in het verleden is toegezegd dat de driehoek een agrarische functie zou blijven behouden, met uitzicht op blijvend groen en het landelijke karakter. Het is duidelijk dat het bestemmingsverkeer over de Edelsteenweg en aanpalende woonerven fors zal toenemen. Huidige 15 km-zones moeten dan opgewaardeerd worden naar 30 km-zones. Daar zijn de huidige woonerven niet op ingericht en de verkeersveiligheid en het woongenot van bewoners is daarmee in het geding. De opzet van de nieuwe woonwijk sluit bovendien helemaal niet aan bij het karakter van de Edelsteenbuurt, vinden de bewoners.

Participatie

De goed georganiseerde bewoners van de Edelsteenbuurt komen met alternatieven voor de voorgenomen bouwplannen op de driehoek Noordpolder. Ze willen de huidige agrarische bestemming definitief laten aansluiten bij het Annie M.G. Schmidt-park. De ontsluitingsweg voor de nieuwe wijk zou langs de noordzijde van de Edelsteenbuurt aangelegd kunnen worden, zodat deze aansluit op de kruising van de Oostmeerlaan en de Planetenweg, of laten aansluiten op de Anthuriumweg (Bergschenhoek). Ze stellen bovendien een woningbouw voor die beter aansluit bij de opzet van de Edelsteenbuurt.
Buurtbewoners willen door de gemeente meer bij de planning en uitvoering betrokken worden en niet voor voldongen feiten worden geplaatst. Het slechts organiseren van een inloopavond vinden ze veel te mager en ze voelen zich daardoor niet serieus genomen.
De bezorgde bewoners hebben voor de onderlinge communicatie een informatieve website www.driehoeknoordpolder.nl in het leven geroepen.