donderdag 4 maart 2021 | week 09
Home » Politiek » Duurzaamheidslening bij de gemeente Lansingerland
Lansingerland – De gemeenteraadscommissie Ruimte heeft het voorstel van het college van b. en w. voor de verordening van een Duurzaamheidslening besproken en gesteund. De verordening wordt tijdens de raadvergadering van 17 december aanstaande vastgesteld en zal ingaan per 1 januari 2021.

Duurzaamheidslening bij de gemeente Lansingerland

Duurzaamheidslening bij de gemeente Lansingerland

Lansingerland – De gemeenteraadscommissie Ruimte heeft het voorstel van het college van b. en w. voor de verordening van een Duurzaamheidslening besproken en gesteund. De verordening wordt tijdens de raadvergadering van 17 december aanstaande vastgesteld en zal ingaan per 1 januari 2021.

Freek J. Zijlstra

De gemeente Lansingerland heeft zich de ambitie gesteld om in 2050 een CO2-neutrale gemeente te zijn. Het verduurzamen van woningen speelt daarin een belangrijke rol. Inwoners hebben echter niet altijd de financiële middelen om kostbare verduurzamingsmaatregelen te realiseren. Bestaande financieringsvormen voorzien niet altijd in de behoefte. Nu wordt de mogelijkheid geboden middels een gemeentelijke Duurzaamheidslening onder zeer gunstige voorwaarden toch de nodige maatregelen te treffen.
De gemeenteraad reserveerde al € 5 miljoen voor een zogenoemd ‘revolverend fonds’ waaruit inwoners die lening kunnen krijgen. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) ontwikkelt en beheert meerdere leningsvormen, waar gemeenten gebruik van kunnen maken.
De Duurzaamheidslening is een al langer bestaande en door veel andere gemeenten beproefde Leningsvorm.
Enkele voorwaarden van de regeling zijn: Het moet om bestaande woonruimte die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning gaan. De aanvrager is een particuliere woningeigenaar-bewoner of huurder.
Tot de maatregelen worden gerekend: a. warmtepomp; b. zonnepanelen; c. zonneboiler; d. gevelisolatie; e. dakisolatie; f. vloer- en bodemisolatie; g. raamisolatie; of h. een integraal all-electric warmte- en energiesysteem in een in de Havenbuurt gelegen woning.
De Duurzaamheidslening kan nooit meer bedragen dan de werkelijke kosten. De Duurzaamheidslening bedraagt minimaal €2.500 en kan nooit meer bedragen dan € 25.000 inclusief btw.