maandag 1 juni 2020 | week 23
Home » Nieuws » Drukbezochte Ledenvergadering Ondernemend Lansingerland

Drukbezochte Ledenvergadering Ondernemend Lansingerland

Drukbezochte Ledenvergadering Ondernemend Lansingerland

Berkel en Rodenrijs – Woensdag 10 april hield Ondernemend Lansingerland de Algemene Ledenvergadering bij Muller & Co. De avond was een succes, mede door de gezellige ambiance en de enigszins andere opzet van de avond.

Door Marianne Karsemeijer

Vanaf 17.30 uur konden de leden aanschuiven in de tuin van Muller & Co., waar een uitgebreid BBQ buffet werd geserveerd. Om 19.30 uur ging de Algemene Ledenvergadering van start. Voorzitter Jan Houweling heette iedereen van harte welkom. “We vinden het belangrijk dat we een leuke bijeenkomst met elkaar hebben”, zei hij. “Vandaar dat we ervoor gekozen hebben om eerst met elkaar te eten, dan de vergadering te houden en tenslotte af te sluiten met een interactieve sessie van Laurens Putter van Latalanta. Het streven is om de vergadering kort te houden, zo’n 30 à 40 minuten.”

Nieuwe samenstelling bestuur

Drie leden konden in een korte pitch hun bedrijf voorstellen. Daarna werd de samenstelling van het bestuur besproken. In het bestuur is Ad van Loon dit jaar aftredend. Jan Houweling, Esther Sonneveld, Stefan Roeloffs, Annelies Dekker en Aad van Bohemen zijn aftredend en herkiesbaar. Als nieuwe bestuursleden werden Maurice Maidman en Eva Sebbar voorgedragen. De gewijzigde samenstelling werd met applaus goedgekeurd. De samenstelling van het bestuur is nu als volgt: Dagelijks bestuur: Jan Houweling (voorzitter), Esther Sonneveld (vicevoorzitter), Annelies Dekker (secretaris) en Stefan Roeloffs (penningmeester). Algemeen bestuur: Corrie van den Berg, Aad van Bohemen, Maurice Maidman en Eva Sebbar.

Business Club app

Er volgde daarna een terugblik op 2018. Er zijn veel nieuwe leden en de betrokkenheid is toegenomen, de opkomst bij bijeenkomsten is groot. Ook werden de plannen voor 2019 gepresenteerd. Jan Houweling benadrukte dat de leden introducés mee kunnen nemen en ook zelf regelmatig moeten blijven komen.
De voorbereidingen voor een gezamenlijke Business Club app zijn in volle gang. Het bestuur hoopt met dit moderne digitale communicatieplatform de onderlinge betrokkenheid van de leden te vergroten. Omdat de vereniging groeit nemen de kosten van bijeenkomsten toe, daarom stelde het bestuur voor om de contributie met € 10,- per jaar te verhogen. Dit voorstel werd met algemene stemmen aangenomen.
Aan het eind van de vergadering werd Frans Weterings in het zonnetje gezet. De (oud) directeur van 3B Wonen is met pensioen gegaan en daarom geen lid meer van de vereniging. Tot zijn verrassing werd hij tot erelid van Ondernemend Lansingerland benoemd.

Toegevoegde waarde

Na de vergadering nam Laurens Putter van Latalanta het woord. In een interactieve sessie werd besproken hoe een ondernemer in een veranderende wereld voldoende toegevoegde waarde kan blijven bieden. Na de sessie werd de avond afgesloten met een netwerkborrel.

Geef een reactie