maandag 28 september 2020 | week 40
Home » Algemeen » Dominee Wijnberger verruilt Bleiswijk voor Bergambacht

Dominee Wijnberger verruilt Bleiswijk voor Bergambacht

Dominee Wijnberger verruilt Bleiswijk voor Bergambacht

Bleiswijk – Na ruim vijf jaar in Bleiswijk werkzaam geweest te zijn heeft ds. P. Wijnberger, predikant van de hervormde gemeente te Bleiswijk (wijkgemeente Het Anker), het beroep aangenomen dat op hem was uitgebracht door de hervormde gemeente te Bergambacht. Hij was sinds juli 2014 aan Bleiswijk verbonden. Het was zijn eerste gemeente. Daarvoor was dominee Wijnberger (32) pastoraal medewerker in de hervormde gemeenten van Scherpenzeel, Huizen en Woudenberg.

Trees Borkus-Henskens

De dominee kwam vijf jaar geleden samen met zijn echtgenote in Bleiswijk wonen. “Bleiswijk is een kandidaatsgemeente. Het is de gewoonte dat je na vier jaar beroepbaar bent. De nood in Bergambacht is groter dan hier – mede door het overlijden van een van de twee dominees – en er is veel te doen. Ik verhuis van een gemeente met 300 leden naar een veel grotere gemeente van 1900 leden. Evenals hier in Bleiswijk is ook daar de betrokkenheid erg groot. Samen met een collega die een half jaar geleden werd beroepen hopen we weer rust en stabiliteit binnen de gemeente te brengen.”
Inmiddels is het domineesgezin uitgebreid met drie kinderen en ziet de verhuizing die op stapel staat er iets anders uit dan toen de dominee in Bleiswijk arriveerde. Terugkijkend weet hij: “Er is in die vijf jaar veel gebeurd in een intensieve tijd; zowel privé met de vorming van een gezin als in mijn werk. Ik heb hier in de gemeente veel geleerd, want met name in een eerste gemeente ervaar je dat theorie pure praktijk wordt. We hebben mooie dingen meegemaakt en dat schiep een band. Je wordt in levens van mensen toegelaten binnen een gemeenschap waarin men elkaar al jaren kent. Je deelt verdriet, zorg en pijn, maar ook vreugde met elkaar. Bijzonder, omdat je het ambt van predikant hebt en de gemeenteleden veel aan je toevertrouwen. Dat gaat steeds natuurlijker. We stellen ons hart open en staan dicht bij elkaar; dat is het mooie in dit vak.”

Goede contacten

Terugkijkend op de afgelopen jaren is de vertrekkend dominee blij met de goede onderlinge contacten met de andere kerken in Bleiswijk. Maar ook met de goede band met de jongeren die grote betrokkenheid toonden en waarvan een deel in die periode belijdenis deed. “De catechisatie is naast het pastoraat, het preken, het ziekenbezoek en de stervensbegeleiding een van de belangrijke taken van een dominee.” Samen met de andere kerken werd de Alphacursus opgezet. Ook was de dominee blij met de korte lijnen. “Je kent hier iedereen bij naam en je bent tevens bekend met de familieachtergronden. Een voordeel van een niet zo grote gemeente.”
Een afvaardiging kwam, nadat dominee Wijnberger positief had gereageerd op het beroep, vanuit Bergambacht op bezoek in de Bleiswijkse dorpskerk, waarna een kennismakingsgesprek volgde. Daarna was er een kennismaking in Bergambacht. Het toeval wilde dat hij daar tevens kennis maakte met dominee Van der Meijde die voorheen eveneens in Bleiswijk woonde en werkte.

Afscheidsdienst

Op zondag 16 februari is de afscheidsdienst van dominee Wijnberger, waarna hij met zijn gezin richting Bergambacht vertrekt. Het is voor de kerkelijke gemeente daar ook een bijzonder welkom, want die heeft nog niet eerder zo’n jonge predikant gehad. Hoe lang de jonge dominee er zal blijven weet niemand. “In elk geval weer voor minimaal vier jaar; daarna ben je weer beroepbaar, maar dat wil niet zeggen dat je dan ook afscheid moet nemen. Ik hoop ook hier weer verder te kunnen groeien, samen met de gemeenteleden.”