woensdag 12 augustus 2020 | week 33
Home » Algemeen » Diensten over levensvragen in De Bron
Berkel en Rodenrijs - In de kerk De Bron (de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt) wordt een nieuw initiatief genomen: soms staan in middagdiensten levensvragen of moeilijke vragen centraal. Zondag 19 januari gaat de kerk hiermee van start.

Diensten over levensvragen in De Bron

Diensten over levensvragen in De Bron

Berkel en Rodenrijs – In de kerk De Bron (de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt) wordt een nieuw initiatief genomen: soms staan in middagdiensten levensvragen of moeilijke vragen centraal. Zondag 19 januari gaat de kerk hiermee van start.

Levensvragen zijn vragen waar iedereen weleens over nadenkt, of je nu christen bent of een ander geloof hebt, of misschien helemaal niet (meer) gelooft. Denk dan aan vragen zoals ‘waar komen we vandaan’, ‘hoe word je gelukkig’, ‘waar gaan we naar toe na dit leven’. Maar ook vragen zoals ‘is de Bijbel waar of gelogen’, ‘als ik in Turkije geboren was, was ik moslim geweest’, ‘hoe maak je als christen de keuzes in je leven’.
De predikant van De Bron, Arjan Wilschut, licht het initiatief toe: “We denken dat we mensen kunnen helpen met nadenken over die vragen. Natuurlijk doen we dat in een kerkdienst, dus je moet wel het lef hebben om een kerkdienst mee te maken. Maar in die kerkdienst staat een bepaalde levensvraag centraal. En we hopen echt dat mensen die niet kerken in De Bron met ons samen willen nadenken over zulke vragen. Niet dat wij denken dat wel even alle vragen kunnen beantwoorden. Maar als christenen hebben we wel nagedacht over antwoorden op die vragen en je zou kunnen zeggen dat we een ‘handvat voor een antwoord’ – of een ‘handwoord’ – hebben op die vragen. Een gedachte of geloof wat het mogelijk maakt om het uit te houden met de vragen. We hopen dat we relevant kunnen zijn voor ons dorp, voor mensen in Berkel en Rodenrijs, door zulke vragen te bespreken. Iedereen is welkom. We zullen wel kort een beetje uitleggen wat we aan het doen zijn in een kerkdienst.”

Waar of gelogen

Zondag 19 januari om 16.30 uur staat de vraag centraal ‘Is de Bijbel waar of gelogen’; ook wordt de vraag ‘wat is dan de waarde van de Bijbel’ meegenomen. “De Bijbel is het boek van christenen, dat door mensen geschreven is over God, waarvan we geloven dat God erdoor tot ons spreekt. De Bijbel is een oud boek, dat nog steeds veel te zeggen heeft voor mensen van deze tijd. Maar daar mag wel een vertaalslag bij komen. En die maken we in de kerkdiensten, net als bijvoorbeeld in onze Bijbelstudiegroepen.”
Arjan Wilschut nodigt iedereen uit om erbij te zijn en mee te denken over deze vragen. “Natuurlijk is er ook nog zoiets als een geloof, wat niet met argumenten te omkleden is. Maar je kunt ook gewoon je verstand gebruiken, en dan lijkt het nog niet eens zo gek om te zeggen ‘dat zou weleens waar kunnen zijn’. Kom maar meedoen en luisteren, zou ik zeggen.”