woensdag 5 augustus 2020 | week 32
Home » fbpost » Deel Noordeindseweg gaat volgend jaar op de schop
Kunststof panelen van gerecycled PVC voor een duurzame manier van oeverbescherming.

Deel Noordeindseweg gaat volgend jaar op de schop

Deel Noordeindseweg gaat volgend jaar op de schop

Berkel en Rodenrijs – De Noordeindseweg wordt vanaf de Nieuwstraat tot aan de rotonde Planetenweg/Oostmeerlaan, in verband met verlaging van de snelheid naar 30 km per uur, heringericht. Het Hoogheemraadschap van Delfland vernieuwt de kadewand langs de weg en het afwateringssysteem. Omdat de weg dan toch open ligt, voeren nutsbedrijven Stedin en Dunea onderhoudswerkzaamheden aan hun leidingen en buizenstelsels uit.

Freek J. Zijlstra

Gemeente Lansingerland had bewoners van dat gedeelte van de Noordeindseweg per brief uitgenodigd op maandag 25 november jl. de inloopavond in ’t Koetshuis van de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk aan de Noordeindseweg te bezoeken. Gemeenteambtenaren en deskundigen van de uitvoerende bedrijven waren aanwezig om aan de hand van gedetailleerde kaarten informatie te geven en prangende vragen te beantwoorden. Een veertigtal inwoners kwam even aanlopen, en dat was een goede opkomst.

Oeverbescherming en afwatering

Stedin en Dunea zijn inmiddels begonnen met hun werkzaamheden vanaf de Oostmeerlaan tot aan de kruising met de Wilgenlaan. In de loop van januari 2020 begint het Hoogheemraadschap met het slaan van nieuwe damwanden. Dat zal begin juni gereed zijn. Om de veertig centimeter wordt een gedeelte uit de oever een stalen paal in de grond geslagen, waarover een kunststof beschoeiingselement wordt geschoven. Dit soort damwanden is al eerder bij een gedeelte van de Rodenrijseweg toegepast. Deze elementen worden gefabriceerd van gerecycled PVC. In vergelijking met complete tropisch hardhouten wanden, die na 25 jaar vervangen moeten worden, wordt de levensduur hiervan 50 jaar gegarandeerd. Dan zijn ze ook weer recyclebaar. De kunststofwand steekt ongeveer 60 cm boven het waterpeil uit. Bij de afwerking en het afdekken ervan worden nog hardhouden panelen gebruikt. Die gaan niet rotten, omdat ze niet onder water staan. De ruimte tussen de damwand en de oever wordt opgevuld met klei en afgedicht met een laagje aarde, waarop gras wordt ingezaaid. Die oeverwand wordt een klein beetje verhoogd ten opzichte van de ouder oever. In verband met de afwatering loopt de weg een beetje af naar de kant van de bebouwing.

Herstraten

De brug naar de Vogelaarstraat wordt in april vervangen, waarna de herbestrating van de weg in drie opeenvolgende wegvakken zal plaatsvinden richting Oostmeerlaan. Er worden snelheidsbelemmerende obstakels aangebracht. Volgens een woordvoeder van de gemeente is het aanbrengen van verkeersdrempels niet mogelijk, omdat sommige huizen langs de Noordeindseweg niet onderheid zijn en door de schokken en trillingen van auto’s op zo’n drempel zouden kunnen verzakken. Parkeren langs de weg blijft ook in de toekomst op een aantal plaatsen mogelijk. Dat zijn ‘natuurlijke obstakels’ die de snelheid ook omlaag brengen. De weg krijgt een roodbruine kleur, waardoor het meer een uitstraling van een woonomgeving krijgt, in plaats van het zwarte asfalt dat ‘uitnodigt’ hard(er) te gaan rijden. Het vierde en laatste wegvak, Wilgenlaan tot Oostmeerlaan, zal als alles naar verwachting verloopt eind november 2020 gereed zijn. Dan is de Noordeindseweg over een lengte van 1370 meter met onderscheidende bestrating heringericht en vernieuwd, en dan zijn ook de damwanden weer voor lange tijd ‘waterproof’.