dinsdag 20 oktober 2020 | week 43
Home » Algemeen » De Vraag van deze Week

De Vraag van deze Week

De Vraag van deze Week

Vorige week plaatsten we voor het eerst de ‘Vraag van de week’. Op die manier proberen we de mening van onze lezers over onderwerpen die nieuwswaarde hebben, bijvoorbeeld binnen de gemeentelijke politiek, kunst- en cultuur, sport of over andere maatschappelijke zaken, zichtbaar te maken. Deze week kunt u stemmen op een nieuwe vraag.

Enkele tientallen lezers hebben een antwoord gegeven op de vraag: ‘Vindt u dat de gemeente Eneco-gelden moet besteden aan snel te realiseren en goedkope starterswoningen (Tiny Houses en/of flexwoningen) in alle drie de dorpskernen?’ 70% beantwoordde deze vraag bevestigend en 30% vindt dat geen goed idee.

Nieuwe vraag

De vraag gaat deze week ook nog over de besteding van de Eneco-gelden. Uit de emailpeiling van twee weken geleden blijkt dat 17% van de lezers voor een vorm van uitbetaling aan de inwoners kiest. Aan het reserveren van gelden heb je in de huidige onzekere coronatijden niets. Of anders gezegd: geld heeft pas z’n waarde als je het nu uitgeeft.
Lezers schreven onder andere: ’Geld van de gemeenschap moet daarin terugvloeien’, en ‘De gemeente kan niet zomaar geld uitgeven zonder hierover met de inwoners te overleggen. Betaal elke burger € 1.000 uit. Wat over blijft kan de gemeenteraad een goede bestemming geven’. Of bijvoorbeeld deze reactie: ‘Er is maar één eerlijke en goede besteding en dat is teruggave aan de huishoudens via verlaging van de OZB. Andere bestemmingen zijn gewoonweg niet gerechtvaardigd naar de burger toe. Het is toevallig goed gegaan met deze aandelen. Als dit negatief was uitgepakt was, had de burger het op zijn bordje gekregen. Dit soort constructies met geld van de burger mogen dan ook nooit meer in de toekomst gedaan worden.’

De vraag van week 39:

Hebben inwoners volgens u recht op uitbetaling van een deel van de Eneco-gelden door een substantiële verlaging van de OZB in de komende jaren?

De vraag is terug te vinden op onze website herautonline.nl of door het aanklikken van een link in dit artikel op onze website of in de Heraut app. Breng vóór maandag 28 september eenmalig uw stem uit door ja, nee of geen mening aan te klikken.