donderdag 29 oktober 2020 | week 44
Home » Algemeen » De Vraag van de week
Veel mensen willen meer groen in hun woonomgeving.

De Vraag van de week

De Vraag van de week

Vorige week plaatsten we de tweede ‘Vraag van de week’ die verder inging op de besteding van de Eneco-gelden. Op de vraag: Hebben inwoners volgens u recht op uitbetaling van een deel van de Eneco-gelden door een substantiële verlaging van de OZB in de komende jaren? antwoordde 79% bevestigend, 16% zei nee en 5% had geen mening.

De vraag van deze week gaat nog één keer over de besteding van de Eneco-gelden. Er zijn lezers die zich boos maken over onze peiling. Vragen waarop volgens hun elk weldenkend mens alleen maar met ‘ja’ kan antwoorden en statistisch lijkt het nergens op. Allemaal prima en best, maar we schreven daarvoor al dat we alleen maar het gesprek op gang willen brengen en wat lezers belangrijk vinden als indicatieve signalen opvatten. In ieder geval lijkt duidelijk dat minder dan 10% van de lezers die reageerden op de emailpeiling van het open onderzoek geld wil reserveren ‘voor later’, weer beleggen dus. Dat klinkt anders dan de eerste signalen uit de gemeenteraad. De rest van onze lezers denkt bij het besteden van het geld in termen van snelle realisatie van tijdelijke woningen, verlaging van de OZB, meer groen en duurzame energie. Het lijkt ons goed dat de gemeenteraad dat alvast weet, nu de politiek dat (nog) niet aan u gevraagd heeft.

Groen

Uit het open onderzoek bleek dat 13% van de lezers meer groen in de eigen woonomgeving en in de verstedelijkte winkelcentra wil. De merkbare veranderingen in ons klimaat de afgelopen jaren vragen om een omslag in denken en snelle maatregelen. Inwoners worden aangemoedigd hun versteende tuinen en daken van schuren en garages te veranderen in groen, zodat regenwater kan worden vastgehouden. De waterschappen geven daar zelfs subsidies voor.
Er zijn het laatste jaar veel bomen in Lansingerland gekapt, waarvoor jonge aanplant pas over langere tijd wordt teruggeplaatst. Het zal dan nog een kinderleven lang duren voordat dit volgroeide bomen zijn, die voldoende verkoeling kunnen geven en bij kunnen dragen aan schone lucht.
Op 23 februari 2017 werd in de gemeenteraad een motie aangenomen waarin verzocht werd de Intentieverklaring Bomenverdrag te ondertekenen. Daarin werd de gemeente opgeroepen elke basisschoolleerling eens in zijn of haar leven een boom te laten planten. Volgens wethouder Simon Fortuyn zou daar 5.000 vierkante meter grond voor nodig zijn en zou dat zeker € 15.000 per jaar gaan kosten. Van uitvoering van de motie is dan ook niets terecht gekomen. Lansingerland Samen Duurzaam wil nu snel aan de slag om alle onbenutte stukjes grond te beplanten. Onder het motto ‘Wat kan ík doen om de natuur terug te brengen?’ is er met de miljoenenopbrengst aan Eneco-gelden nu geen reden meer om niets te doen. Wie ‘bouwen, bouwen, bouwen’ zegt, moet ook ‘planten, planten, planten’ doen.

De vraag van week 40:

Vindt u dat een deel van de Eneco-gelden aangewend moet worden voor de aanplant van veel bomen en struiken, vooral in de versteende woonomgeving en dorpscentra?

Ga naar de homepage van www.herautonline.nl en breng vóór maandag 5 oktober eenmalig uw stem uit door ja, nee of geen mening aan te klikken. Of klik als u dit artikel digitaal leest, de link aan.