dinsdag 20 oktober 2020 | week 43
Home » Politiek » De ‘Vraag van de week’
.

De ‘Vraag van de week’

De ‘Vraag van de week’

Vorige week plaatsten we een ‘Vraag van de week’ die over het advies voor het dragen van een mondkapje ging. Op de vraag: Gaat u op plaatsen waar het dragen van een mondkapje sterk wordt geadviseerd, hieraan zondermeer gehoor geven? antwoordde slechts 59% met ‘ja’.

Fiets kwijt

Aan het begin van de vergadering van gemeenteraadscommissie Algemeen Bestuur bracht Edwin Vervaet (VVD) het verwijderen van achtergelaten fietsen als bespreekpunt in. Het aantal verlaten fietsen neemt volgens hem toe. Je herkent zo’n fiets aan een lekke band, het in slechte staat verkeren dan wel het missen van essentiële onderdelen, maar toch vooral het feit dat de fiets zo’n lange tijd op dezelfde plek staat dat er onkruid doorheen groeit. Het draagt bij aan een verwaarloosd beeld van de omgeving en het neemt hinderlijk plekken in op plaatsen waar fietsparkeren moeilijk is. Volgens burgemeester Van de Stadt is het verwijderen geregeld bij beide metrostations en het zwembad. De fiets krijgt een sticker, na twee weken een tweede sticker en dan wordt de fiets (of het restant ervan) na twee dagen verwijderd. Uitbreiding van de regeling over heel Lansingerland wordt voorbereid in de Algemeen Plaatselijke Verordening en kan medio december met instemming van de raad van kracht worden.

Misschien bent u zich er niet meer bewust dat uw fiets ergens weg stond te roesten en verwijderd moest worden. Een heel ander verhaal is het als uw vertrouwde stalen ros op een kwade dag niet meer in het vak geparkeerd blijkt te staan waar u het een aantal uren daarvoor op slot wegzette. Als het bovendien niet op een ontoelaatbare plaats stond en daarom door toezichthouders direct verwijderd moest worden, kunt u gevoeglijk aannemen dat er sprake is van ordinaire diefstal. Balen!
De oplossing hiervoor is uitbreiding van het aantal bewaakte fietsenstallingen, maar volgens Buurttoezicht Lansingerland (De Heraut 16 september jl.) is het plaatsen van camera’s op hotspots waar veel geparkeerde fietsen staan een goede aanvullende voorziening. Burgemeester Van de Stadt ziet echter beperkingen bij herkenning en opsporing van fietsendieven en problemen van juridische aard. Toch zet de gemeente rond de jaarwisseling wél mobiele camera’s in bij de aanpak van ongeregeldheden. Bovendien maakt de politie bij opsporing maar wat graag gebruik van camerabeelden van lokale winkeliers en draait het succesvolle Tv-programma ‘Opsporing Verzocht’ voor een belangrijk deel op dat soort camerabeelden.

De vraag van week 42:

Bent u vóór plaatsing van camera’s in gebieden waar veel fietsen worden geparkeerd maar geen bemand toezicht aanwezig is?

Ga naar de homepage van www.herautonline.nl en breng vóór maandag 19 oktober eenmalig uw stem uit door ‘ja’, ‘nee’ of ‘geen mening’ aan te klikken.