maandag 8 maart 2021 | week 10
Home » Algemeen » De Vraag van de week
Wat bepaalt in belangrijkste mate de keuze voor een basisschool?

De Vraag van de week

De Vraag van de week

Vorige week vroegen we wat er tot nu toe van uw goede voornemens terecht is gekomen. Slechts tien lezers hebben hierop gereageerd. Misschien is dit niet zo’n geschikt moment voor goede voornemens. ‘Soms lukt het, soms niet; het ontbreekt me aan discipline’ (6x), ‘Het is me nog elke dag gelukt’ (3x) en ‘nog niets, maar nu ga ik echt beginnen’ (1x).

De meeste basisschoolleerlingen krijgen op dit moment online thuisonderwijs, waarbij de rol en inzet van de thuiswerkende ouders van groot belang is. Van leraren wordt intussen het uiterste gevraagd om kwalitatief goed onderwijs aan te bieden en de kinderen letterlijk bij de les te houden. Vaak doen ze dat terwijl ze in de klas ook nog leerlingen opvangen van ouders met kwetsbare beroepen of uit gezinnen waar het even niet allemaal loopt zoals het zou moeten. Het kan niet anders dan dat de meeste ouders inmiddels met een andere blik naar de school van hun kind kijken en respect hebben voor leraren die jaar na jaar kinderen wegwijs in de basisvakken maken.

Aanbod type basisonderwijs

Lansingerland heeft op dit moment 22 basisscholen, waar 7357 leerlingen onderwijs volgen. De scholen vallen onder besturen voor rooms-katholiek (9), protestants-christelijk (8), gereformeerd vrijgemaakt (1) of openbaar onderwijs (4). De denominatie van een school zegt iets over de levensbeschouwing of religieuze overtuiging waarop het onderwijs al dan niet is gebaseerd.
Behalve de meer traditionele onderwijsmethoden kan een school zich ook onderscheiden door andere onderwijsmethoden, zoals het Jenaplan, Montessori, Vrijeschool, Steve Jobs school, de 50-weken-School met flexibele en ruime schooltijden of Gepersonaliseerd Leren dat onderwijs op maat levert. Dan zijn er ook nog Brede Scholen, waar onderwijs met opvang, zorg, welzijn, sport en cultuur gecombineerd wordt.
De achtergrond van de inwoners van Bleiswijk, Bergschenhoek en Berkel & Rodenrijs is mede door de toestroom uit de ons omringende steden sterk van karakter veranderd. Daarmee en ook door andere inzichten is er in Lansingerland steeds meer vraag naar minder traditionele onderwijsvormen, waarvoor men tot nu toe scholen buiten de woonplaats moet zoeken. Er is een toenemende vraag om een aantal van die nieuwe schooltypen in Lansingerland vorm te geven. Dat kan door vergaande veranderingen binnen de huidige scholen of door oprichting van nieuwe scholen. Dat kan dan met name in gebieden waar plannen voor grote bouwprojecten zijn, zoals de komende tien jaar in Wilderszijde in Bergschenhoek of het kleinere project aan de Merenweg in Bleiswijk.

De Vraag van week 4

Wat zou uw keuze het allersterkst bepalen bij het zoeken naar een geschikte basisschool?

Ga naar de homepage van www.herautonline.nl en breng vóór maandag 1 februari eenmalig uw stem uit door te kiezen voor één van onderstaande mogelijkheden:

– dichtbij huis
– modern schoolgebouw met een gezonde leeromgeving
– de denominatie (RK, Prot. Chr., Geref. Vrijgem.)
– openbaar onderwijs
– goed traditioneel onderwijs, ongeacht denominatie
– andere onderwijsvorm (Jenaplan, Montessori, Vrijeschool, Steve Jobs, 50-weken-School, Gepersonaliseerd Leren, Brede School)