maandag 1 maart 2021 | week 09
Home » Algemeen » De ‘Vraag van de week’

De ‘Vraag van de week’

De ‘Vraag van de week’

Vorige week was de vraag: Hoe wilt u als bewoner betrokken worden als er ingrijpende veranderingen in uw directe woonomgeving op stapel staan? Van de zesenzestig lezers die op deze peiling reageerden, gaf 91% aan dat men zo snel mogelijk geïnformeerd wil worden.

Er waren maar twee lezers die aangaven helemaal niet op de hoogte gebracht te hoeven worden omdat je dat soort ontwikkelingen toch niet tegenhoudt. Geen enkele lezer koos voor het moment van de officiële inzage van (een aangepaste vorm van) het bestemmingsplan. Op het allerlaatste moment door de gemeente geïnformeerd worden is duidelijk niet meer van deze tijd, waarin burgerparticipatie een verworven recht is. Vier lezers willen bij het ontwikkelen van een woonwijk wel wachten op de presentatie van het Masterplan, maar 91% van de lezers willen dus zo gauw de eerste plannen op de tekentafel liggen op de hoogte gebracht worden, en 71% daarvan wil tijdens het héle traject – van de allereerste planning tot en met de uitvoering – vinger aan de pols houden.
Het is maar dat de gemeente het weet, voor zover dit nog niet uit de (boze) reacties van grote groepen inwoners bij de plotselinge presentatie van ingrijpende bouwplannen is gebleken.

Jeugdhulp

Lansingerland is een kinderrijke gemeente. De leeftijdsgroep 0-10 jaar ligt vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde rond de 10,4%, maar de leeftijdsgroep 10-20 jaar is met 14,7% zelfs 3% meer vertegenwoordigd dan het landelijk gemiddelde.
Het aantal jongeren onder de 18 jaar dat op de een of andere manier in de knel komt ligt, vergelijkbaar met de regionale cijfers, in Lansingerland boven de 10%. Dat aantal neemt toe en de voorzichtige inschatting is dat de aanhoudende coronacrisis de hulpvraag onder jongeren in korte tijd sterk zal doen toenemen.
De hulp aan jongeren tot en met 17 jaar valt sinds 1 januari 2015 onder de Jeugdwet. Deze hulp wordt volledig vergoed door de gemeenten. Er is geen sprake van een eigen risico.
Door met 14 andere gemeenten in de regio samen te werken, kan onze gemeente efficiënter en met een breder aanbod behandelingen aanbieden voor de specifieke hulpvraag van een jongere. Er zijn nu echter al wachtlijsten in de Jeugdhulp en op de Rijksbijdrage moet door de gemeente jaarlijks ook nog eens fors worden toegelegd. De korte termijn oplossingen worden nu gezocht in het aanbieden van extra ondersteuning in de huisartsenposten, door gesprekken bij praktijkondersteuners (poh’s) GGZ Jeugd mogelijk te maken. Die poh’s staan echter nog niet in grote aantallen klaar. Van de toegevoegde inzet van de jeugdcoach op school (JOS) wordt vroeg-signalering verwacht en mogelijk (te) dure specialistische hulp voorkomen.

De vraag van week 2:

Wat is de geestelijke gezondheidszorg voor de toekomst van onze jongeren u waard?

Ga naar de homepage van www.herautonline.nl en breng vóór maandag 18 januari eenmalig uw stem uit door te kiezen voor één van onderstaande mogelijkheden:

– direct alle zorg bieden die nodig is; we zijn immers een rijke gemeente
– eerst kijken wat het kost, en dan de goedkoopste zorg aanbieden
– altijd beginnen bij de praktijkondersteuner huisarts of de jeugdcoach op school, en dan pas doorverwijzen