vrijdag 22 januari 2021 | week 03
Home » Heden & Verleden » De ‘Van Velzenboom’
Achter het hek links lag het water dat later werd ingedamd voor plaatsing van de boom.

De ‘Van Velzenboom’

In deze aflevering (254) van Heden & Verleden gaan we naar de Berkelse Herenstraat waar naast de smederij van de gebroeders Van Zutphen een prachtige kastanjeboom stond, ook wel de ‘Van Velzenboom’ genoemd.

Wie wil reageren of ideeën heeft voor Heden & Verleden kan contact opnemen met de redactie: tel. 010 – 5118892 (keuze 2) of redactie@de-heraut.nl.

Door John Hofman

De ‘Van Velzenboom’

Berkel en Rodenrijs – Het is al weer wat jaren geleden dat de smederij/het constructiebedrijf van de gebrs. Van Zutphen aan de Herenstraat werd gesloopt en plaats maakte voor nieuwbouw. Naast dit bedrijf stond vroeger een kastanjeboom naast de zogenaamde Domineesloot. Dit water liep vanaf de landscheiding, via de Dorpskerk naar de Herenstraat, waar hij onder een bruggetje door in de vaart uitmondde. De plek kent dus een leuke historie!

Over deze historie mochten we wat jaren geleden nog van gedachten wisselen met het echtpaar Corrie en Ben Heezen. Ben had door de jaren heen diverse plakboeken vol met krantenknipsels en foto’s uit vroeger jaren verzameld, allemaal Berkel en Rodenrijs betreffende. Beiden zijn inmiddels overleden. Corrie eind 2019 en Ben begin 2020. Vanaf hun balkon, ze woonden aan het Westerwater, keken ze uit op het vroegere ‘doorkijkje’, nu de Passage met winkels. Om terug te komen op de kastanjeboom: die heeft daar niet altijd gestaan. Waar nu appartementen staan (naast restaurant Da Mario) was vroeger de bakkerij van bakker Van Velzen. Corrie was de enige dochter in het gezin Van Velzen dat negen kinderen telde. De bakkerij was de oudste bakkerij van Berkel en Rodenrijs in die tijd. In Berkel had je ongeveer vijf verschillende bakkers. Jan van Velzen. zoon van Jacob van Velzen, is zijn hele leven bakker geweest. Uiteraard waren het andere prijzen dan nu. Zo had je drie tarwebroden, een halfje wit en vier rollen beschuit voor 80½ cent. Rekeningen werden met de hand geschreven. Vader Van Velzen droeg, op 73-jarige leeftijd, zijn zaak over aan drie van zijn zoons, die op hun beurt definitief in 1970 stopten met de bakkerij. De 18e-eeuwse bakkerij werd in 1968 onteigend door de gemeente, omdat de doorgang van de Rodenrijseweg te smal was en bovendien moesten er appartementen komen.

Verplaatsen boom

De bakkerij moest worden gesloopt, maar de familie wilde wel de kastanjeboom behouden. Die stond toen in hun achtertuin. Ben vertelde dat hij vaak genoeg met zijn lieve Corrie in verkeringstijd onder die boom had gestaan, als ze afscheid namen. Hij nam contact op met Thijs van Vliet, toen hoofd van de gemeentelijke plantsoenendienst, om te kijken hoe de boom kon worden gered.
Ze kregen een goed idee: het toenmalige bedrijf van Frans Overdevest dat de bakkerij ging slopen mocht het sloophout gratis hebben onder voorwaarde dat hij de boom gratis zou verplaatsen, dus ging de boom met wortel en al naar de plek waar ze vele jaren heeft gestaan en al die jaren kastanjes heeft gegeven. Vanaf die tijd werd ze de ‘Van Velzenboom’ genoemd.Toen er eenmaal nieuwe winkels in de Herenstraat werden gerealiseerd en de smederij van de Van Zutphens werd gesloopt, moest ook de boom het onderspit delven. Toch jammer, want je zag de boom direct staan als je Berkel Centrum binnenreed.