vrijdag 4 december 2020 | week 49
Home » Algemeen » De Uitdaging sluit aan bij landelijke campagne om mensen aan het werk te helpen
V.l.n.r. Simone Roodenberg (Heraut), Annemieke Kerstens (VIP Lansingerland), Arjan uit de Bosch (Innervida) en Birgit Snelleman (Factor V) zetten er de schouders onder om deuren te openen.

De Uitdaging sluit aan bij landelijke campagne om mensen aan het werk te helpen

Lansingerland – De Uitdaging van het Oostland (Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp) sluit aan bij de Nederlandse Uitdaging, een landelijke campagne om mensen aan het werk te helpen: mannen, vrouwen, 50-plussers, asielzoekers, mensen met een beperking of handicap. De Uitdaging in het Oostland startte op 23 november met een serie waarin telkens iemand zich presenteert.

Door Trees Borkus–Henskens

Elk jaar pakt De Uitdaging één maatschappelijk probleem aan. Birgit Snelleman, manager van zowel de Lansingerlandse Uitdaging als De Uitdaging van Pijnacker-Nootdorp weet: “Dit jaar helpen we mensen in een kwetsbare situatie aan een kennismaking of stage in het bedrijfsleven. Een simpele ontmoeting of een korte stage kan voor hen een groot verschil maken. Nog dit jaar wil De Uitdaging 1000 matches (verbindingen) maken tussen bedrijven en mensen die zoeken naar een stage, werkervaringsplek of een leuke ontmoeting met een kopje koffie of thee. Dus wie help jij vooruit?”

Lokaal

De Uitdaging is een landelijk initiatief dat verbonden is aan meer dan vijftig lokale uitdagingen. Deze stichtingen door heel Nederland hebben allemaal hetzelfde doel: mensen aan elkaar verbinden om de maatschappij vooruit te helpen. “Dat doen we door bedrijven en maatschappelijke organisaties bij elkaar te brengen voor de uitwisseling van arbeidskracht, materialen en kennis. In 2015 hebben de lokale uitdagingen met elkaar 4000 matches gemaakt met een maatschappelijke waarde van vier miljoen euro.”

De Lansingerlandse Uitdaging draagt hier lokaal uiteraard ook aan bij. Zo zijn er al diverse matches gemaakt sinds de start in juni. Een greep daaruit: zorgcentrum De Oudelandse Hof zoekt menskracht voor het kerstdiner en daar worden bedrijven voor uitgedaagd aan mee te doen, er is een match tussen RTV Lansingerland en onderneemster Marta van Sitteren die haar journalistieke invulling levert, de Historische Vereniging is met hun website op weg geholpen door ondernemer Edwin Pijpers met Edvertised en Eva Halima brengt haar communicatie expertise over bij de Speel-o-theek de Speelhut.

Zelfvertrouwen versterken

Voor de landelijke campagne ‘Wie help je vooruit?’ heeft de matchgroep van de Lansingerlandse Uitdaging een project van een half jaar opgezet: met ieder week in De Heraut aandacht voor iemand uit een doelgroep die graag wil participeren. Daarnaast ook aandacht voor andere betrokken partijen uit Lansingeland, want ‘Lansingerland Doet Mee!’

“We werken al aan het verbinden van bedrijven/organisaties en mensen in een kwetsbare situatie en zijn volop bezig met voorbereidingen om er met elkaar een succes van te maken. Als lokale Uitdaging werken we samen om met deskundigen zoals het VIP Lansingerland (Vrijwilligers Informatiepunt), Vluchtelingenwerk, Pameijer (mensen met een beperking), scholen, maatschappelijk begeleiders en het bedrijfsleven om deuren te openen en open te houden voor mensen in een kwetsbare situatie. In de week van 21 t/m 25 november bereikte de landelijke uitdaging het hoogtepunt. Lukt het ons om dit jaar een steentje bij te dragen de landelijke 1000 matches te maken? Om contacten te leggen, netwerken op te zetten, zelfvertrouwen te versterken, mensen te coachen en te begeleiden. Op dit moment zitten in Lansingerland 700 mensen in de bijstand, maar daarnaast is er een hele grote doelgroep die in beweging wil komen. Die qua leeftijd niet meer aan het werk komt, maar ook jongeren die op zoek zijn naar een stageplek. Die hulp en aandacht kan dus op een heel breed terrein worden ingezet. Denk eens mee met iemand en luister naar het verhaal wat die ander te vertellen heeft. Leg verbindingen, verbreek een isolement en help iemand verder; een hele uitdaging!”

Kijk op www.deuitdaging.nu voor informatie over de campagne en bezoek www.lansingerlandseuitdaging.nl.