woensdag 5 augustus 2020 | week 32
Home » Lezersschrijven » De scholen zijn weer begonnen

De scholen zijn weer begonnen

Deze attentieborden worden in onze gemeente normaliter al vele jaren aan het einde van de zomervakantie geplaatst met daarbij de oproep “Pas uw snelheid aan”.
Als oud-bestuurslid van VVN vind ik het heel goed dat de gemeente na deze lange sluiting van de scholen ook nu deze borden heeft laten plaatsen.
Ik constateer namelijk dat er in deze lockdown periode door sommige verkeersdeelnemers veel te hard wordt gereden. Door deze grote snelheden loopt de kans op ernstige ongelukken bij fietsers en voetgangers op. Uit de media blijkt dat er in Rotterdam sinds het begin van de lockdown al een duidelijke toename is van het aantal ernstige ongelukken waarbij fietsers en voetgangers zijn betrokken. De aanpassing van de snelheid geldt zeker voor deze hardrijders.
Het is nu echter ook het juiste moment om de kinderen zo weinig mogelijk met de auto naar school te brengen, zodat de schoolroutes en de schoolomgeving zo veilig mogelijk blijven. Tijdens onze fietstochten valt het me op dat veel meer kinderen met hun ouders aan het fietsen en wandelen zijn dan voor de lockdown, zodat de stap om te voet of per fiets weer naar school te gaan niet zo groot behoeft te zijn. Laten wij dan als overige weggebruikers ervoor zorgen dat de kinderen met hun begeleiders veilig naar school kunnen fietsen en lopen, zodat we samen werken aan verkeersveilige buurten.

Hans de Rijke
Berkel en Rodenrijs