vrijdag 29 mei 2020 | week 22
Home » Politiek » De Regionale Energie Strategie en wat inwoners intussen zelf kunnen doen
 Derde energiemarkt met veel stands van leveranciers.

De Regionale Energie Strategie en wat inwoners intussen zelf kunnen doen

De Regionale Energie Strategie en wat inwoners intussen zelf kunnen doen

Lansingerland – De commissie Ruimte besprak op dinsdag 8 oktober jl. het basisdocument dat ten grondslag ligt aan de Regionale Energie Strategie (RES) zoals dat op voorstel van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) tot stand gekomen is. Het uiteindelijke doel is een betaalbare, betrouwbare, schone en veilige energievoorziening in 2050. Twee dagen na de commissievergadering werd ’s avonds voor de derde keer een energiemarkt gehouden in het gemeentehuis,

Freek J. Zijlstra

Het RES document geeft een goed inzicht in het huidige verbruik van warmte en energie en voorstellen op welke manier in de toekomst in de behoefte kan worden voorzien. Jan Jumelet (WIJ Lansingerland) ziet in de publicatie van de RES een oproep naar de gemeenteraad om nauw betrokken te zijn met de enorme problematiek van de energietransitie die om toekomstvaste oplossingen vraagt. Volgens hem is van cruciaal belang of het Rotterdamse warmtenet naar Lansingerland wordt afgetakt of niet. Waar is de risicoparagraaf met een analyse als alles toch anders loopt dan nu rooskleurig wordt voorgesteld? Hij stelt vast dat voor de glastuinbouw een aparte koers wordt gevaren en gerekend wordt op de innovatie die deze sector karakteriseert. Charles van Harn (CDA) leest veel mooi geformuleerde beloften, maar die moeten nu nog wel waargemaakt worden. Hij ziet reële en meer mogelijkheden voor toepassing van geothermie.
Jan Pieter Blonk (Leefbaar 3B) vindt dat de omzetting naar andere energiebronnen om het huis te verwarmen en van stroom te voorzien voor alle inwoners betaalbaar moet zijn. De alternatieven moeten evengoed zijn als verwarmen met gas. De hele energietransitie is een enorme opgave en het kan nooit zo zijn dat de overheid alles maar betaalt. “We hebben in het verleden wel voor grotere opgaven gestaan, denk maar aan de uitvoering van de Deltawerken,” aldus Jurjen Dieleman. Petra Verhoef (PvdA) vraagt zich af of toepassing van windenergie voor Lansingerland nu helemaal van de baan is.

Technologische ontwikkelingen

Wethouder Albert Abee is een optimistische man. “Als iets niet kan, moeten we dat objectief vaststellen en naar andere oplossingen zoeken. We moeten meer daken, bijvoorbeeld van bedrijfshallen, vol leggen met zonnepanelen. We moeten bovendien niet te klein denken over de technologische ontwikkelingen. Mettertijd zal glas voor de tuinbouw ontwikkeld worden dat beter isoleert en waarin zonnecellen zijn verwerkt om energie op te wekken. Er zullen hoe dan ook meerdere oplossingen naast elkaar nodig zijn. Dus ook het toepassen van kleinere windmolens met een grotere efficiëntie. Door de ligging van vliegveld RTHA zijn we nu eenmaal aan maximale hoogten gebonden.” Wel zou hij het niet aansluiten op het warmtenet van de Rotterdamse industrie dramatisch vinden. “Dat is van veel belang voor de voedselvoorziening door Oostland, waarin wij op mondiaal niveau door onze hoogwaardige producten bijdragen!”
Bij de officiële opening van de derde energiemarkt zei Abee twee dagen later: “De gemeente brengt de kennis in kaart om u zo goed mogelijk te kunnen informeren. We moeten elkaar niet gek maken. Maar je moet als inwoner wel keuzes kunnen maken en dat is natuurlijk afhankelijk van wat je wilt of kunt betalen.”

Energiemarkt

De energiemarkt werd goed bezocht, al viel ook hier weer op dat de gemiddelde leeftijd hoog lag. Dat leek mee te vallen omdat er presentaties door enkele leerlingen van het Melanchthon Technasium werden gehouden en hun ouders daarom van de partij waren. Energiecoaches en medewerkers van het Energieloket waren aanwezig om duurzame gebruikerstips te geven. Nieuwe Lansinger Stroom was met stands vertegenwoordigd en leveranciers toonden hun concrete oplossingen om het huis te verduurzamen. Simpele bespaartips: doe (tussen)deuren dicht, zet de thermostaat ’s nachts op 15 °C en probeer de thermostaat op de dag een graad lager te zetten. Uitgangspunten bij de verduurzaming van het huis zijn gebaseerd op de plaatsen waar het meeste warmteverlies optreedt: via het dak 30%, luchtverversing van het huis 20%, spouwmuren 20% en vloer 10%. Dus kan een eerste aanpak betere isolatie zijn. Plaatsing van zonnepanelen levert al gauw de helft van het stroomverbruik op en de aanschaf van een warmtepomp kan in combinatie met een hoog rendement ketel goede resultaten leveren. Die ontwikkelingen zijn nog steeds gaande, gaan snel en dat geldt voor meer aspecten van de hele energietransitie.

Geef een reactie