donderdag 28 januari 2021 | week 04
Home » Heden & Verleden » De Poolster duikt tijdens Kinderboekenweek de geschiedenis in
De Poolster als derde r.k. school in de wijk.

De Poolster duikt tijdens Kinderboekenweek de geschiedenis in

In deze aflevering (261) van Heden & Verleden die in de Kinderboekenweek verschijnt, gaan de leerlingen en leerkrachten van basisschool De Poolster terug in de tijd.

Wie wil reageren of ideeën heeft voor Heden & Verleden kan contact opnemen met de redactie: tel. 010 – 5118892 (keuze 2) of redactie@de-heraut.nl.

Door Trees Borkus-Henskens

De Poolster duikt tijdens Kinderboekenweek de geschiedenis in

Berkel en Rodenrijs – Tijdens de Kinderboekenweek – dit jaar van 30 september tot 11 oktober – gaan leerlingen en leerkrachten van basisschool De Poolster met elkaar terug in de tijd. Onder het motto ‘En toen?’ duiken ze de geschiedenis in door het (voor)lezen van boeken. De geschiedenis begint bij onszelf. Al door het bekijken van een familie- of schoolfoto of door een ouderwets voorwerp te laten zien, zullen de kinderen nieuwsgierig vragen wie of wat het is. En dan komen de verhalen.

Begin jaren zeventig ontwikkelde de gemeente Berkel en Rodenrijs twee nieuwe wijken in de Noordpolder van het dorp. Waar weidegronden verdwenen verrezen de Muziekbuurt en de Edelsteenwijk. Twee leuke wijken met grote woningen waar veel jonge gezinnen in kwamen wonen. Het krioelde er al snel van de kinderwagens en de spelende kinderen.
Voor zowel de gemeente als de schoolbesturen van het rooms-katholieke en protestants christelijk onderwijs een goede reden om plannen te maken voor uitbreiding van het scholenbestand. De geschiedenis van De Poolster begint voor de kinderen van nu met de rijen fotoboeken die zorgvuldig zijn bewaard en waarin de ontwikkelingen vanaf het eerste begin goed zijn bijgehouden.

De derde

In de aangrenzende wijk stonden al twee r.k. scholen: de Petrusschool en de Jozefschool. Omdat er niet meteen een nieuwe school zou verrijzen werd er voor gekozen een geleidelijke groei te laten plaatsvinden vanuit de Petrusschool en voor de nieuw te bouwen school een plek aan te wijzen aan de rand van de tegenover gelegen Sterrenwijk. Daar kwam ook de naam van de school vandaan: De Poolster. In 1974 werd De Poolster gehuisvest in de voormalige tuinbouwschool aan het Milliadeplein.
Als Paul Groos, toenmalig directeur van de Petrusschool, samen met toenmalige collega’s Fons Terstegge en Ger van Dongen de albums in duikt blijven de verhalen komen. Hij bleek mede de trekker van realisatie van de nieuwe school, omdat zijn school overvol raakte. Met het bestuur reisde hij door heel het land om scholen te bekijken. Die werd in Limburg gevonden: met een aula centraal gelegen en daaraan links en rechts een vleugel: een voor de kleuters (Lapjeskat) en een voor de lagere school (die vanaf 1985 samen verder gingen als basisschool). Vooruitlopend op de ingebruikname van de nieuwbouw en de daarop volgende verwachte groei werd in 1976 Theo Kooijmans aangesteld als de nieuwe directeur. Hij kwam in de geschiedenisboeken van de school als de man die zijn Berkelse carrière begon in de oude tuinbouwschool die zo slecht werd dat hij door de vloer zakte. Pas twee jaar later was de nieuwe school klaar en kon er verhuisd worden. Ger van Dongen werkte er vanaf 1976 en volgde Theo Kooijman in 1993 op als directeur (tot 2018). Fons Terstegge verruilde in 1977 de Petrusschool voor De Poolster en is ook na zijn pensionering nog regelmatig op de school te vinden. Paul Groos bleef de Petrusschool trouw tot hij kon gaan genieten van zijn pensioen. Een aantal jaar was hij tevens betrokken bij de start van r.k. basisschool Het Baken.

De huidig directeur Wendy Vonk leest voor bij de kleuters.

Heel veel verbouwd

In de geschiedenis van De Poolster zijn de vele verbouwingen niet weg te denken. Het bleek nog een hele klus om ze allemaal te benoemen. Door de grote groei van het aantal leerlingen werd in 2005 een tussenlokaal gerealiseerd en in 2007 verrees een nieuw lokaal naast de aula. Vervolgens stonden er ruim tien jaar drie noodlokalen naast het schoolgebouw. In augustus 2015 volgde de aanbouw van vijf nieuwe lokalen en inmiddels zit weer alles vol met ruim 400 leerlingen.
“Elke centimeter wordt gebruikt,” aldus huidig directeur Wendy Vonk die zelf als kind op De Poolster zat en er in 2000 als leerkracht terugkeerde. “Binnen ons onderwijsconcept wordt veel groep-doorbroken gewerkt. De eigen cultuur binnen de school, met nauw samenwerkende leerkrachten die het onderwijs vormgeven, laat het niet toe om met twee groepen op een andere locatie te gaan werken.”
Elke geschiedenis kent een zwarte bladzijde en dus ook die van De Poolster. In koor klinkt het: “Het verdwijnen van het grote speelveld naast de school! Het veld was van grote waarde voor zowel de buurt als de school. De gemeente zat echter midden in de nieuwbouwprojecten en had haar oog laten vallen op die locatie. Bebouwing hebben we nog enkele jaren kunnen tegenhouden, maar uiteindelijk werden er flatjes op gezet en verdween het open karakter van de wijk. Maar ook de sport- en spelmogelijkheden en de wijkactiviteiten verdwenen.

Programma Kinderboekenweek

Woensdag 30 september genoten de kinderen en leerkrachten mee met de uitzending van de landelijke start van de Kinderboekenweek. Natuurlijk wordt er in deze week veel aan boekpromotie gedaan. De leerkrachten lezen nog meer voor dan normaal. Daarbij worden er mooie hoeken ingericht met boeken van Van Atten om aan de kinderen te laten horen en zien welke leuke boeken er zijn.
Normaal gesproken lezen de kinderen uit de bovenbouw de kinderen uit de onderbouw voor. Door de coronamaatregelen kan dat dit jaar helaas niet. Wel wisselen de leerkrachten voor even van groep. De kleuterleerkracht leest bijvoorbeeld voor aan groep 7 en de leerkracht van groep 8 leest voor in de middenbouw. De interne voorleeswedstrijd kan wel doorgaan. Iedereen uit groep 4 tot en met 8 kan meedoen en leest in zijn eigen klas een stukje voor. De winnaar van de klas neemt het op tegen de winnaar van een andere klas. Zo brengt de Kinderboekenweek op de Poolster de komende periode veel leesplezier en wordt het verleden weer mooi doorgetrokken naar het heden.