vrijdag 22 januari 2021 | week 03
Home » Algemeen » De norm is diversiteit

De norm is diversiteit

Lansingerland als Regenbooggemeente

De norm is diversiteit

Lansingerland – De gemeente Lansingerland heeft zich aangesloten bij de huidige 75 Nederlandse Regenbooggemeenten en komt binnenkort met een voorstel over een concreet plan van aanpak in onze gemeente. Een Regenbooggemeente is een gemeente die zich inzet voor de acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgender en intersekse personen (LHBTI’s).

Trees Borkus-Henskens

Lansingerland laat nu al door middel van de jaarlijkse Regenboogvlag-ceremonie op Coming Out Day en de aanleg van een Regenboogoversteek in Berkel Centrum zien dat iedereen – ongeacht geslacht, geaardheid, religieuze en politieke overtuiging – in Lansingerland in vrijheid mag leven en ruimte krijgt om zichzelf te zijn. Het zijn van Regenbooggemeente geeft een extra signaal dat inwoners en maatschappelijke organisaties kan stimuleren om initiatieven te ondernemen die in het teken staan van de versterking van de positie van LHBTI’s in onze gemeente.

Blij

“Daar word ik echt blij van!” is de spontane reactie van de Berkelse Astrid Oosenbrug, sinds eind 2018 voorzitter van COC Nederland. In het dagelijks leven is Astrid sociaal ondernemer in de ICT-sector en coacht ze jongeren. Ze vervulde tal van bestuursfuncties en was van 2012 tot 2017 Tweede Kamerlid voor de PvdA. Zij zet zich in het bijzonder in voor een LHBTI beweging waarin iedereen meedoet en meetelt. “Want samen staan we sterker,” is haar overtuiging.
“Het is belangrijk dat gemeenten laten zien dat ze er voor ál hun burgers zijn, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit en – expressie en geslachtskenmerken. Jezelf als gemeente uitroepen tot Regenbooggemeente helpt daarbij, je laat dan aan LHBTI’s (5-10% van de bevolking) zien dat de gemeente er ook voor hen is. Het is belangrijk dat het niet bij woorden blijft, want wanneer je als Regenbooggemeente staat ingeschreven is dat niet vrijblijvend. Want zowel de eigen gemeente als het gemeentelijk apparaat moeten op zoek naar hun eigen identiteit. Een inclusiviteit die zichtbaarheid geeft en acceptatie brengt. Een acceptatie van leven en laten leven.”

Acceptatie

Als Regenbooggemeente neem je maatregelen, bijvoorbeeld om te zorgen voor meer acceptatie, aandacht voor LHBTI’s op school en om de veiligheid van LHBTI’s te verbeteren. Want op die manier komt LHBTI-acceptatie tot in de haarvaten van de samenleving. De Rijksoverheid kan veel dingen doen, maar met Regenboogprovincies en -gemeenten kom je verder.
“Omdat we ondersteuning door het Rijk van belang vinden, hebben we als COC Nederland onlangs nog een brief naar de Kamer en het kabinet gestuurd om die ondersteuning voort te zetten, want acceptatie is dunner dan die lijkt. Slechts 6% van de bevolking is negatief over LHBTI’s, maar toch vindt een derde van de bevolking het aanstootgevend als twee mannen elkaar in het openbaar kussen en een kwart bij twee vrouwen. Een Regenbooggemeente kan actief optreden als er sprake is van fysiek of verbaal geweld tegen LHBTI’s, zorgen dat er plekken zijn waar LHBTI-jongeren, ouderen, of LHBTI’s met een biculturele achtergrond elkaar kunnen ontmoeten, met scholen in gesprek gaan over bevorderen van acceptatie en zorgen dat er voorlichting en zichtbaarheid (vlag/zebrapad) is.”
Het COC is een partner voor de gemeente om LHBTI acceptatie te bevorderen. “Zij kunnen bijvoorbeeld voorlichting op scholen verzorgen, maar ook ontmoeting en steun voor kwetsbare groepen zoals jongeren, ouderen en biculturele LHBTI’s.”
Voorzitter Astrid: “Het COC vindt de uitspraken van minister Slob – waarin hij bevestigde dat scholen in zijn ogen ouders mogen blijven vragen een verklaring te ondertekenen waarin ze een homoseksuele levenswijze afkeuren – niet meer van deze tijd. “Iedereen moet zich ook op school veilig en geaccepteerd weten.”

Geen woorden maar daden

Verbetering zie je, maar die moet zichtbaar blijven en ook vanuit de gemeente worden geïnitieerd door open te staan voor iedereen.”Daden spreken duidelijker dan woorden,” weet Astrid. “Onze hoop is ook gevestigd op de nieuwe generatie die er veelal anders naar kijkt en meer zichtbaar is. Al realiseren wij ons ook dat culturen die er achter zitten erg veel met de acceptatie te maken hebben. Maar God is de God van de Liefde en laat dat zien met daden: gun elkaar het leven en laat dat zien met daden.”