zondag 24 januari 2021 | week 03
Home » Algemeen » De inschrijving voor zonnepanelen op het dak van een ander is geopend
Martine van der Post van Lansingerzon en Roy Persoon van paprikabedrijf Personal Vision te Bleiswijk.

De inschrijving voor zonnepanelen op het dak van een ander is geopend

Coöperatie Lansingerzon

De inschrijving voor zonnepanelen op het dak van een ander is geopend

Lansingerland – De energietransitie van fossiele brandstoffen naar duurzame alternatieven zal de komende decennia veel van onze aandacht vragen. Om mensen te helpen die dat om welke redenen dan ook niet zelf kunnen, biedt coöperatie Lansingerzon alternatieven. We spraken met één van de initiatiefnemers, Martine van der Post, en mede-eigenaar van het bedrijf dat het dak van de productiehal ter beschikking stelt, Roy Persoon.

Freek J. Zijlstra

Coöperatie Lansingerzon plaatst zonnedaken binnen de gemeente Lansingerland om energie voor de leden op te wekken. Die leden maken daar graag gebruik van omdat ze om verschillende redenen daartoe zelf niet in de gelegenheid zijn. Bijvoorbeeld vanwege ruimtegebrek, verkeerde oriëntatie van het dak, omdat het niet past bij de uitstraling van de woonomgeving of geen toestemming van de verhuurder of vereniging van eigenaren wordt verkregen. Leden kunnen zo op andermans dak toch investeren in zonnepanelen en profiteren van de financiële voordelen. Je mag als lid meedoen als je in een postcodegebied woont aangrenzend rondom het postcodegebied van het dak waar de zonnepanelen op liggen (de kern), een zogenaamd postcoderoos-project. Tegenwoordig mag de kern van een postcoderoos ook aangrenzend worden gekozen. Dat is in dit geval gedaan. De opgewekte stroom van deze panelen mag verrekend worden met je eigen energierekening en via de coöperatie profiteer je van extra belastingvoordeel en BTW-voordeel op je energierekening.

Wij bieden ons dak aan

Op de hulpvraag van de coöperatie om ruimte op de daken van bedrijven heeft paprikateler aan de Wilgenlei in Bleiswijk positief gereageerd. Dit bedrijf heeft 70.000 m2 aan kassenoppervlakte (ongeveer 14 voetbalvelden), een gemiddelde personele bezetting van 25, en een jaarlijkse productie van 12 miljoen rode en groene paprika’s. Hiervan wordt 90% geëxporteerd. De kassen zijn niet geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen, maar de productiehal wel. Vader en zoon Stephan en Roy Persoon zijn bijzonder enthousiast over het initiatief van coöperatie Lansingerzon en willen graag op die manier hun steentje bijdragen aan de verduurzaming van onze samenleving en het verkleinen van de ecologische footprint. Het bedrijf zelf heeft alle denkbare maatregelen getroffen om zo energiezuinig mogelijk te telen. Ze hebben hun eigen warmtekrachtcentrale waarmee ook energie wordt opgewekt. Van de ca. 2,4 megawatt geproduceerde stroom wordt 2,3 megawatt verkocht. Daaruit blijkt dat de reden om een hele productiehal met 976 panelen te laten beleggen niet het opwekken van energie voor eigen gebruik is. Het motief om mee te doen is de maatschappelijke betrokkenheid bij de uitdagingen waar de samenleving de komende decennia voor staat. De eerste ledenvergadering is daarom ook in het bedrijf van familie Persoon gehouden, om binding met het bedrijf en de investeerders te vergroten.

Aanmelden voor het project

Gemiddeld worden tien panelen per lid gekocht. Dat is ook vaak het aantal dat op het eigen huis wordt gelegd. Maar u kunt natuurlijk net zo veel of weinig panelen kopen als u wilt! Inwoners met een postcode die begint met 2641, 2642, 2651, 2652, 2661, 2662, 2665, 2718, 2719, 3045, 3046 of 3053 kunnen aan dit project meedoen. Een aandeel zonnepaneel kost € 260,- De verwachte opbrengst is 225 kWH per paneel per jaar en het verwachte rendement is 6,2%. In de stichtingsakte van de coöperatie is een minimale looptijd van 15 jaar voor dit project vastgelegd. Bij de kostenbatenanalyse is rekening gehouden met de aanlegkosten, zoals versteviging van de dakconstructie en het aanbrengen van bekabelinggoten, verzekeringen en onderhoud. De verwachting is dat de investering na tien jaar is terugverdiend. De panelen worden geleverd en geïnstalleerd door een bedrijf uit Pijnacker.
Er ligt nog niets op het dak van de productiehal. Met plaatsing van de panelen wordt pas begonnen als alle 976 panelen zijn verkocht aan leden van de coöperatie. Roy Persoon en Martine van der Post staan te popelen om te beginnen. Ze hebben de voorzichtige verwachting dat de komende drie maanden de resterende panelen verkocht worden. Dat zou mooi zijn, want dan kan als het even meezit de tijd met de hoogste opbrengst, voorjaar en zomer, al benut worden. Ze geloven 100% in het project. Mocht het toch allemaal niet gaan lukken, dan krijgen de inleggers van dit project hun investering terug. Overigens, als leden verhuizen of om andere redenen afhaken tijdens de duur van het project, kunnen de panelen doorverkocht worden aan anderen. Kijk voor informatie en aanmelding voor het project op www.nieuwelansingerstroom.nl.