zaterdag 16 januari 2021 | week 02
Home » Politiek » De gemeenten spelen een actieve rol bij het vinden van werk
V.l.n.r.: wethouders José van Egmond (CDA, Pijnacker-Nootdorp), Albert Abee (CDA, Lansingerland), Ankie van Tatenhove (ChristenUnie, Lansingerland) en Bernard Minderhoud (Gemeentebelangen, Pijnacker-Nootdorp).

De gemeenten spelen een actieve rol bij het vinden van werk

Lansingerland – Hoe vinden werkgevers en werknemers in onze regio elkaar en op welke manier kan de gemeentelijke overheid daarin een actieve rol spelen? Wij hadden een ontspannen gesprek met wethouders José van Egmond en Bernard Minderhoud van Pijnacker-Nootdorp en wethouders Ankie van Tatenhove en Albert Abee van Lansingerland, en stippen slechts enkele onderwerpen aan.

Door Freek J. Zijlstra

Hoe wordt er gezorgd dat werkzoekenden in de eigen regio aan het werk kunnen? Er zijn stimuleringsprogramma’s om een match tussen werkgever en werknemer tot stand te brengen. Participatie, het weer actief deelnemen aan het arbeidsproces, daar richten de gemeenten zich met name op. Met de bedoeling om mensen uit de bijstand aan het werk te krijgen, en te voorkomen dat ze met negatieve gevoelens op de bank zitten en de afstand tot de arbeidsmarkt alsmaar groter wordt.

Ankie van Tatenhove: “We trekken in regionaal verband op en daarom heb je in principe dezelfde kansen als je in Pijnacker-Nootdorp of Lansingerland woont. Er is een taakstelling voor onze Arbeidsmarktregio Zuid Holland Centraal (waartoe Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland, Zoetermeer, Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg behoren) om in totaal 2418 werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden bij het vinden van een passende baan.”

Bernard Minderhoud: “Vanaf 1 januari 2016 werken we met een werkgeversservicepunt. Hoewel elke gemeente eigen doelen heeft, geloven we in een gezamenlijke aanpak naar de werkgevers toe. Die willen een werknemer die goed in het plaatje past, liefst binnen een straal van 8-12 km woon-werkverkeer. Wij leggen het contact.”

Groeigemeenten

Pijnacker-Nootdorp (52.000 inwoners) en Lansingerland (60.000 inwoners) zijn nog groeigemeenten met relatief gezien veel jongeren. Belangrijke sectoren zijn glastuinbouw, handel en dienstverlening.

José van Egmond: “In Pijnacker en Lansingerland wordt de arbeidsmarkt voor respectievelijk 25 en 30 procent ingevuld door de glastuinbouw. Beide gemeenten hebben inwoners met een sterke koopkracht. Dat zie je terug in een laag leegstandspercentage van winkels. Het centrum in Pijnacker is nu klaar, maar Berkel wordt nog uitgebouwd, omdat daar nog steeds groei en ontwikkeling is.”

Albert Abee: “Door de vestiging van bepaalde bedrijven die een koppeling hebben met de Wageningen UR Glastuinbouw oogt Lansingerland wellicht wat innovatiever, maar verder zijn er qua aanbod op de arbeidsmarkt grote parallellen tussen Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland. Door de gunstige ligging en goede bereikbaarheid tussen Rotterdam en Den Haag zal de industrie verder groeien. We zitten in een opgaande markt.”

Matchmaker

De gemeenten begeleiden via participatieworkshops werkzoekenden die vaardigheden missen bij het solliciteren. Minderhoud: “Dat kan beginnen met het up-to-date maken van het CV en de manier waarop je jezelf tegenwoordig moet presenteren.” Van Tatenhove: “Het kan ook zijn dat je als vrijwilliger wordt geplaatst om te zien wat je in huis hebt, of op een werkervaringsplek komt. In beide situaties kan weer arbeidsroutine opgedaan worden. Zo komen gemotiveerde werknemers goed in beeld.”

Abee: “Bedrijven willen kwalitatief goede werknemers. Wij ontmoeten betrokken jonge ondernemers die uit gaan van een inclusieve samenleving waarin voor iedereen een plaats is. Alles bij elkaar resulteert dat in een heel hoog plaatsingspercentage.” Van Egmond: “Wij faciliteren ambtelijke ondersteuning, geven af en toe een financiële prikkel en zijn er op uit dat werkgevers èn werknemers beiden baat hebben bij het maken van een goede match.”