dinsdag 14 juli 2020 | week 29
Home » Politiek » De coalitievorming begint helemaal overnieuw

De coalitievorming begint helemaal overnieuw

De coalitievorming begint helemaal overnieuw

Lansingerland – Na twee valse starts zijn we inmiddels in coalitievorming 3.0 beland. Na een tweede consultatieronde, deze keer onder leiding van de burgemeester van Alblasserdam Jaap Paans, gaan de fracties van Leefbaar 3B en de VVD een raamwerk op inhoudelijke thema’s opstellen. Daarna mogen andere partijen proberen aan te schuiven.

Freek J. Zijlstra

Als deze krant bij u in de bus valt, is het inmiddels zes weken geleden dat u op woensdag 21 maart jl. uw stem op uw favoriete politieke partij of politicus kon uitbrengen. Twee dagen later waren de winnaars, verliezers en de met voorkeursstemmen gekozen gemeenteraadsleden bekend.

Snelle verkenningsronde

Er was tevoren door de partijen afgesproken dat de grootste partij zo snel mogelijk na de verkiezingsuitslag een informatieronde zou houden om daarna met een beoogde coalitie te komen. Verkenners Simon Fortuyn en Wouter Hoppenbrouwer van Leefbaar 3B gingen inderdaad voortvarend te werk. Ze kwamen binnen twee weken, op dinsdag 3 april, met het persbericht naar buiten dat de beoogde coalitie zou bestaan uit Leefbaar 3B, de VVD, WIJ Lansingerland en de ChristenUnie. Fortuyn zei toen: “Ik denk dat deze beoogde coalitie recht doet aan de verkiezingsuitslag. We hebben vruchtbare en open gesprekken gevoerd met alle gemeenteraadsfracties, waarbij iedereen aangaf bestuurlijke verantwoordelijkheid te willen nemen.”
Vervolgens werd op vrijdag 6 april bekend gemaakt dat de coalitiebesprekingen (inhoudelijk) zouden worden begeleid door Jaap Paans, burgemeester van Alblasserdam.
Die coalitiebesprekingen liepen echter al direct averij op, omdat de VVD-fractie op 11 april zelf een bericht liet uitgaan waarin ze stelde dat men voorkeur heeft voor een coalitie van Leefbaar 3B, VVD, CDA en D66, waarna de VVD uit de coalitiebesprekingen stapte. Procesbegeleider Paans hield op 12 april niettemin vast aan zijn koers de besprekingen te vervolgen met Leefbaar 3B, WIJ Lansingerland en ChristenUnie, en nodigde het CDA en GroenLinks uit om te kunnen peilen welke partij aan wilde schuiven bij de verdere coalitieonderhandelingen.

Opnieuw, nu op inhoud?

Tot zover de samenvatting van het voorafgaande. Toen was er radiostilte tot het moment dat er op donderdag 26 april om 17.11 uur een persbericht verscheen. Daarin werd gemeld dat er in de afgelopen weken langs verschillende lijnen geprobeerd is een coalitie te vormen. Dit heeft niet geleid tot één opvatting over welke coalitie in Lansingerland aan de slag zou moeten gaan. Na consultatie van de acht fracties in de gemeenteraad is er breed draagvlak voor de optie waarin Leefbaar 3B en VVD, als twee grootste partijen en grootste winnaars, een raamwerk op inhoudelijke thema’s opstellen.
Jaap Paans schrijft onder andere in het persbericht: ‘Ik zie bij alle lijsttrekkers vertrouwen in het proces. Ik zie dat deze twee partijen met veel zin en energie aan de slag willen gaan om een uitnodigend raamwerk met inhoudelijke opgaven tot stand te brengen. Het streven is om medio mei het raamwerk aan de andere politieke partijen te presenteren. Daarna volgt de vraag welke partij(en) daarbij willen aansluiten. Leefbaar 3B en VVD hebben samen 16 zetels; er wordt gestreefd naar een coalitie van 19 tot 24 zetels, liefst met vier partijen.’

Wat is er gebeurd?

“Er is vijf weken lang met partijen en personen geschoven zonder dat men überhaupt aan een inhoudelijke inventarisatie is toegekomen,” meldt een verontwaardigde lijsttrekker. De meeste partijen verwijzen naar de persberichten of naar elkaar, bang om in dit stadium iets te zeggen waardoor men zichzelf op achterstand zou zetten of uitsluiten. Ineens is er geen transparantie meer en openheid over het proces.
Wat is er dan eigenlijk in de tussenliggende twee weken gebeurd, waardoor de VVD ineens terug in het spel is en WIJ Lansingerland en de ChristenUnie zomaar langs de kant staan? (Begrijpt u het nog?)
Niemand die wil zeggen hoe het precies zit. Men spreekt wel over ‘bondjes tussen twee partijen die elkaar dingen beloven’. Het doet denken aan ‘Wie is de mol?’ Maar dit gaat toch over serieuze politiek? Er moet een degelijk coalitieprogramma geschreven worden op basis waarvan de komende vier jaren aan de slag wordt gegaan. Voor de samenleving van Lansingerland.
Wij kregen op onze vraag wat er nu echt gebeurd is van (in)formateur Jaap Paans maandagmiddag de volgende reactie: ‘We streven naar een tijdige, open en transparante communicatie gedurende het gehele proces. Om een stabiele meerderheidscoalitie te realiseren is tijd nodig. De lijsttrekkers hebben de afgelopen weken intensief overleg gevoerd en een aantal mogelijkheden bekeken. Hieruit is echter geen meerderheidscoalitie tot stand gekomen en zijn we met elkaar teruggekeerd naar de informatietafel. Daar bleek dat er bij alle partijen draagvlak is voor het, onder leiding van de externe formateur, tot stand brengen van een meerderheidscoalitie. Leefbaar 3B en VVD zijn – als twee grootste partijen en grootste winnaars – gevraagd om een raamwerk op inhoudelijke thema’s op te stellen. Daaraan wordt nu gewerkt. Zodra het raamwerk is gepresenteerd en alle partijen hebben kunnen reageren, wordt het resultaat van deze ronde naar verwachting tweede helft mei bekend gemaakt.’

Vrij aanschuiven of voorgeprogrammeerd?

Wat wordt er nu met uw stem gedaan bij het aanpakken van grote vraagstukken die er liggen? Zoals: voortvarend bouwen (vooral voor starters), de energietransitie naar een duurzame samenleving, een weldoordacht verkeersmasterplan voor Berkel Centrum, veilig wonen / meer agenten op straat, bruisende dorpskernen en specifieke aandacht voor jongeren en ouderen.
Bovendien, de komende maanden staat een ingrijpende ambtelijke reorganisatie en het aanstellen van een nieuwe gemeentesecretaris op het programma. Wie gaat voor dat proces straks politieke verantwoordelijkheid dragen?
Het wordt tijd dat het over de inhoud gaat. Het is vooral te hopen dat het raamwerk van Leefbaar 3B en VVD straks voor andere partijen nog voldoende ruimte biedt om hun eigen speerpunten aan de onderhandelingstafel in te brengen. Of zou dat al voorgeprogrammeerd zijn en is de afloop van deze stoelendans bekend?