maandag 28 september 2020 | week 40
Home » Politiek » Dak kantoorgebouw gemeente ligt vol met 470 zonnepanelen

Dak kantoorgebouw gemeente ligt vol met 470 zonnepanelen

Dak kantoorgebouw gemeente ligt vol met 470 zonnepanelen

Lansingerland – Wethouder Albert Abee die Duurzaamheid in zijn portefeuille heeft, liet op dinsdag 5 maart vol trots aan de pers zien dat het gehele platte dak van het kantoorgebouw van het gemeentehuis nu vol ligt met zonnepanelen.

Door Freek J. Zijlstra

Wethouder Abee stelt tevreden vast dat er in Lansingerland steeds meer eigen elektriciteit wordt opgewekt. De glastuinbouw loopt voorop in duurzame oplossingen en dat verdient navolging. Ook de gemeente Lansingerland kiest voor het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. Dat is onderdeel van de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn.
Op de eigen gebouwen en sporthallen liggen nu in totaal 1010 zonnepanelen. De daarmee opgewekte energie zou genoeg zijn voor het gemiddelde verbruik van 80 woningen.
De zonnepanelen die nu op het dak van het kantoorgebouw van het gemeentehuis liggen voorzien overigens in minder dan 10% van de eigen energiebehoefte. Volgens de woordvoerder van de gemeente onderschat men het energieverbruik van een climate controlled werkplek die voorzien is van computerapparatuur.

Klimaatcafé

Abee: “We zitten nog in een verbeteringsproces. Er wordt ledverlichting aangebracht, er komen bewegingsmelders in werkruimten om het aantal branduren te beperken, we brengen nog dubbel glas aan waar dat ontbreekt en de gemeente stapt over op elektrische auto’s. Dat kunnen we er allemaal zelf aan doen. Het Oostland verbruikt veel gas voor de glastuinbouw. Woonwijken zullen stapsgewijs van gas af moeten. Daarvoor moet bewustwording en draagvlak gecreëerd worden. Dat gaan we doen door Beeldvormingsavonden te organiseren. Het Klimaatcafé op donderdag 28 maart, waaraan we medewerking verlenen, is daar een voorbeeld van.”
De Rotterdamse haven heeft een overschot aan warmte die ter plaatse vaak niet nuttig toegepast wordt. Het Warmtebedrijf geeft deze havenwarmte nu een duurzaam doel en er zijn met Leiden afspraken gemaakt om die restwarmte daarheen te transporteren.
Abee: “Sinds kort weten we dat die leiding door het grondgebied van Lansingerland zal gaan lopen. We zijn nu samen met naburige gemeenten in gesprek of we aan kunnen koppelen en warmte kunnen afnemen voor onze glastuinbouw. Bedenk wel dat ongeveer 15% van ons gasverbruik nodig is in de glastuinbouw! Het komt erop neer dat de leiding van het warmtenet in diameter vergroot moet worden, zodat er geen verval in warmtecapaciteit ontstaat aan het einde van het warmtenet.”