donderdag 1 oktober 2020 | week 40
Home » Algemeen » Dag van de Ondernemer staat centraal op Wolfert Lansing

Dag van de Ondernemer staat centraal op Wolfert Lansing

Dag van de Ondernemer staat centraal op Wolfert Lansing

Bergschenhoek – Voor de leerlingen van het derde leerjaar stond dinsdagmiddag 29 mei de Dag van de Ondernemer centraal, georganiseerd in nauwe samenwerking met SOB Oostland. De 130 vmbo-leerlingen luisterden naar verhalen van ondernemers over de manier waarop je eigen ondernemer kunt worden. Welke eigenschappen je hiervoor nodig hebt en wat je allemaal moet doen om succesvol te worden. Komt het ‘aanwaaien’ of is het hard werken?

Trees Borkus-Henskens

Elke ondernemer had zijn of haar eigen verhaal en bovendien wat tips voor de leerlingen. Bijzonder was het verhaal van Eduard Nandelall. Hij leerde zichzelf op 8-jarige leeftijd hoe hij computers moest programmeren, zat op het vmbo om uit te groeien tot een van Nederlands meest prominente Big Data experts. Andere ondernemers van de middag waren Kitty van Heest, de jonge onderneemster van Sollicitatieconsult, Aad Wagner van Aadwork, vormgever van beroep, Patricia Ringeling met een workshop over octrooi aanvragen (Enelex Innovation), de ondernemers van Hema Hillegersberg en de ouders van een leerling met hun bedrijf Tomboxfruitbezorgen. Deze ondernemers zetten – op vrijwillige basis – de leerlingen aan het denken. De leerlingen ontvingen na afloop van de inspirerende middag een certificaat voor in hun loopbaandossier.

Inspiratie

De Hagenaar met het Limburgs accent Eduard Nandelall, ook wel Dark Lord of Big Data genoemd, is directeur van OptimusAd. Met een korte presentatie opende hij de middag. Niet in pak met stropdas, maar in een toffe outfit en met een tweekleurig kapsel. Dat waren mede zaken die de leerlingen wel boeiden, maar ook zijn verhaal sloeg aan.
“De opleiding die je na de basisschool volgt geeft ook in veel gevallen de al uitgestippelde weg weg voor de rest van je leven aan. Maar dat had gelukkig geen vat op mij!” was de leidraad van zijn verhaal. “Tot mijn 26ste heb ik van alles gedaan. Toen raakte ik mijn baan kwijt en besloot ik het heft in eigen hand te nemen. Als kind was ik al goed in programmeren, maar pas op mijn 26ste besloot ik daar mijn werk van te maken. Ik ging eindelijk doen waar ik goed in ben en niet meer wat anderen van je verwachten. Het benutten van talent en je daar helemaal voor inzetten.”
Als cruise director kwam hij in aanraking met het fenomeen small data: “Het viel mij op dat op cruises mensen met duurdere suites andere informatie over zaken als catering en entertainment kregen dan mensen met goedkopere suites.” Na de cruisewereld kwam hij bij een online advertising bureau terecht waar hij zijn small data ervaringen en liefde voor de digitale wereld kon gaan combineren. “Hier viel mij echter op hoe grofmazig er werd getarget, ik dacht dan kan beter, dus ben ik mijn eigen bureau begonnen: OptimusAd.” Met kantoor in het WTC en negen medewerkers heeft hij momenteel ruim tweehonderd klanten. Veel politieke partijen, maar ook groot MKB. Daarnaast doet hij veel in advisering, zien we hem regelmatig op tv en is Eduard rond de veertig keer per jaar inspirerend gastspreker.
Na zijn inleiding volgden de workshops van de andere ondernemers die in kleine groepjes iets vertelden over hun bedrijf en over de aanpak van hun werk. Zo mocht een groepje leerlingen bij Patricia Ringeling een automatische spaarpot zien te verkopen, tot het moment dat een ander groepje onder de prijs dook. Waar zou de consument voor kiezen en waarom. Maar ook hoorden ze hoe ze daarin konden handelen. De moraal: zonder octrooi kan iedereen je concurrent worden.

Vernieuwend praktijkonderwijs

Met een subsidie van € 40.000 wil het college van burgemeester en wethouders van Lansingerland bereiken dat het onderwijs op vmbo-scholen beter aansluit op de wensen van het bedrijfsleven, zo werd vorige week besloten. Volgens wethouder Jeroen Heuvelink is het verbeteren van de aansluiting van vmbo en mbo op het bedrijfsleven één van de vijf doelstellingen in de Visienota onderwijs van de gemeente. ”Het voorstel van het Samenwerkingsverband Onderwijs Bedrijven Oostland (SOB) voor het ontwikkelen van een nieuw opleidingsmodel waarin veel aandacht is voor praktijkonderwijs op de werkvloer, spreekt ons enorm aan en past bij de vernieuwingen die wij nastreven.”
Het ontwikkelde model zorgt voor nieuwe verplichte keuzevakken voor vmbo-leerlingen. Deze vakken worden op de bedrijfsvloer gegeven onder begeleiding van medewerkers van het bedrijf. Door deze lesmethode doen de leerlingen kennis en vaardigheden op binnen een echte bedrijfscontext. Heuvelink is blij dat het model wordt ontwikkeld samen met de drie vmbo-scholen in Lansingerland. “Door scholen en hun leerlingen met innovaties in de dagelijkse praktijk te confronteren en lesprogramma’s aan te passen zijn leerlingen nog beter klaar voor de toekomst. Zo helpen scholen en bedrijven elkaar.”