zaterdag 23 januari 2021 | week 03
Home » Nieuws » CU en Ouderenbonden ondertekenen manifest ‘Waardig ouder worden’
Annigje Gille (rechts) bood de boom namens de organisatie aan de locatiemanager van woonzorgcentrum Laurens De Tuinen Shalôm Groen aan.

CU en Ouderenbonden ondertekenen manifest ‘Waardig ouder worden’

CU en Ouderenbonden ondertekenen manifest ‘Waardig ouder worden’

Lansingerland – De ChristenUnie en de ouderenbond KBO en PCOB ondertekenden zaterdagochtend 12 december tijdens een landelijke actiedag een manifest waarvan het thema ‘waardig ouder worden’ is. Tweede Kamerlid van de ChristenUnie Gert Jan Segers en vertegenwoordigers van de ouderenbond zetten hun handtekening tijdens een live internet uitzending.

Door Trees Borkus-Henskens

Vertegenwoordigers van de bonden en van de ChristenUnie uit Lansingerland kwamen zaterdag bijeen in de recreatieruimte van woonzorgcentrum Laurens De Tuinen om daar eerst samen naar de live uitzending te kijken. Jan Slagter van Omroep MAX schoof eveneens aan in de uitzending en ook hij vertelde over de omstandigheden waarin ouderen vaak verkeren en dat er nog veel te verbeteren valt.
Kees-Willem Markus, gemeenteraadslid en fractievoorzitter van de ChristenUnie Lansingerland en tevens lid van de commissie Ruimte, opende de bijeenkomst. Vervolgens werd gekeken naar de live uitzending waarin onder andere ter sprake kwam dat verzorgingshuizen nooit hadden mogen verdwijnen, dat 1 miljard is vrijgemaakt voor de ouderenzorg, maar dat dit pas als een begin wordt gezien en dat inmiddels het tekort aan ouderenwoningen is opgelopen naar een miljoen. Men was het er over eens: “De realiteit toont mensonterende omstandigheden”.

Het manifest

Op het manifest stonden drie hoofdpunten waaraan gewerkt moet gaan worden. Ten eerste dat er een samenleving is of komt waarin ouderen kunnen blijven meedoen en zich gezien en gewaardeerd voelen. Waarin jong en oud niet tegenover elkaar staan, maar naast elkaar. Waarin ruimte is om te wonen, elkaar te ontmoeten en voor elkaar te zorgen. ” Dat is het ideaal. Met elkaar staan we daarom pal achter het landelijk manifest Waardig ouder worden 2.0.” Ook Kamerlid van de CU Mirjam Bikker was present in Bleiswijk om haar handtekening onder het manifest te plaatsen samen met raadslid Kees-Willem Markus. Met als derde ondertekenaar Arnold Oosterlaan namens de ouderenbonden van Lansingerland.

Waardig ouder worden

Het manifest was een korte en krachtige samenvatting van de wensen die leven. Want de wensenlijst telt in de praktijk tien punten waaraan gewerkt zou moeten gaan worden. Zoals het aanstellen van een coördinerend minister voor ouderenbeleid. Eén minister die hier integraal ver­antwoordelijk voor wordt. Werkend aan acceptatie en herwaardering van ouderdom. De coördinerend minister kan een publiekscampagne en actieprogramma opstarten voor samenhang en solidariteit tussen generaties. Maar er is meer. Zet alles op alles om eenzaamheid bij ouderen te voorkomen. Stimuleer mantelzorg met een mantelzorgfonds of -vergoeding waarmee werkgevers of werknemers in staat zijn de overmatige kosten van mantelzorgverlof bij de overheid in reke­ning te brengen. Dagbesteding en respijtzorg dienen beschikbaar te zijn om mantelzorgers te ontlasten.
Maak vrijwilligerswerk aantrekkelijker en laat ook jongeren vrijwilligerswerk doen in de ouderenzorg. Voer een maatschappelijke stage of maatschappelijke dienstplicht in en faciliteer jongeren die vrijwilligerswerk doen. Stimuleer initiatieven waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten. Maak meer ruimte voor passende woonvormen, voor kleinschalige initiatieven waar mensen in huiselijke en vertrouwde sfeer kunnen genieten van hun oude dag. De financiering volgt de behoeften van ouderen. De coördinerend minister krijgt als opdracht mee om hier werk van te maken door het starten van een investeringsfonds en het bijeen brengen van woningcorporaties, die hierin ook een rol spelen. Investeer in passende en palliatieve zorg; ook waarbij ouderen hun wensen met betrekking tot zorg naar het levenseinde bespreken wordt een belangrijk onderdeel van goede zorg. Palliatieve zorg, waar mogelijk in de thuissituatie, wordt sterker in de zorg verankerd. Investeer in het opleiden en benoemen van levensbegeleiders. Mensen die bij ouderen op bezoek komen, levensvragen kunnen beantwoorden, een luisterend oor bieden en helpen waar nodig. Geestelijke verzorging is nogal eens een bezuinigingspost, maar blijft een essentieel onderdeel van verpleeg­huiszorg en zorgnetwerken.

Mogelijkheden

De plaatselijke vertegenwoordigers gingen na het officiële deel met elkaar aan tafel en onderstreepten dat ze zich blijven inzetten voor kleinschalige woonvormen – waarbij ook de mogelijkheid voor realisatie van een Knarrenhof op de agenda stond – voor de mantelzorgers die zich zorgen maken over de toekomst die misschien te zwaar voor hen gaat worden of als ze er niet meer zijn om te zorgen. Arnold Oosterlaan onderstreepte het belang van een lidmaatschap van een ouderenbond die al open staat voor iedereen vanaf 55 jaar om ook in de toekomst strijdbaar te zijn en te blijven. “Want deze campagne is meer dan alleen vandaag!”
Hierna werd een kerstboom overhandigd als dank voor de gastvrijheid in De Tuinen. Een boom waar iedereen een wens in kon hangen die in het nieuwe jaar wellicht uit kan komen.