maandag 1 maart 2021 | week 09
Home » Algemeen » Corona-maatregelen Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Deze illustratie werd aan het begin van de coronacrisis veelvuldig gebruikt. Nu een half jaar later loopt het aantal besmettingen weer op en zijn er extra maatregelen nodig.

Corona-maatregelen Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Corona-maatregelen Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Lansingerland – Ondanks de landelijke maatregelen neemt het aantal besmettingen in een aantal regio’s hard toe. Om die reden worden in zes veiligheidsregio’s, waaronder de regio Rotterdam-Rijnmond, extra maatregelen getroffen rondom gezelschappen, samenkomsten en horeca.

In deze veiligheidsregio’s gelden vanaf aanstaande zondag 20 september 18.00 uur de volgende maatregelen:
– Bij eet en drinkgelegenheden stopt de inloop van gasten en de muziek om 24.00 uur. Om uiterlijk 01.00 uur sluiten deze gelegenheden.
– Samenkomsten van meer dan 50 personen moeten worden gemeld bij de Veiligheidsregio.
– Er komt een verbod om je op te houden in gezelschappen van meer dan vijftig personen. Dit geldt zowel binnen als buiten. Op deze regel is een aantal uitzonderingen van kracht zoals demonstraties, religieuze bijeenkomsten, uitvaarten, sport, dans- en theaterbeoefening en scholen.

Ook Lansingerland

Aanvullend op de aanvullende maatregelen zal de regio Rotterdam-Rijnmond, waar Lansingerland onder valt, ook de volgende maatregelen nemen:

– Extra aandacht voor het naleven van de basisregels in het openbare leven zoals winkels, horeca en in huis. Daarmee bedoelen we handen wassen, desinfecteren, 1,5 meter afstand houden, looproutes handhaven, winkelmandjes tellen en desinfecteren. Bij de horeca moet de gezondheidscheck en registratie plaatsvinden.
– Extra aandacht voor studenten en jongeren door gesprekken met scholen en studenten en campagnes waar de urgentie van het naleven van de maatregelen onder de aandacht wordt gebracht.
– De politie en gemeenten werken samen aan het handhaven van de maatregelen. Zowel de politie als handhavers kunnen organisatoren, ondernemers en inwoners aanspreken op het niet naleven van de noodverordening. Er komen extra gerichte controles waar bepaalde doelgroepen samenkomen, zoals feestzalen, sportaccommodaties en studentensociëteiten.
– Extra aandacht voor specifieke doelgroepen waar veel besmettingen zijn. In samenwerking met bijvoorbeeld verenigingen, universiteiten en wijkcentra komt er communicatie op maat naar doelgroepen zoals jongeren, studenten en mensen met een migratieachtergrond.
– Overheidslocaties zoals gemeentehuizen, wijkservicepunten, bibliotheken en zwembaden krijgen venstertijden voor de risicogroepen. Daarnaast wordt ook aan brancheverenigingen, musea en winkels gevraagd om venstertijden in te stellen voor kwetsbare personen.
– Naast de extra aandacht voor bepaalde doelgroepen wordt ook hard gewerkt aan een intensievere inzet in bepaalde wijken en gebieden waar het aantal besmettingen oploopt. In deze wijken worden gebiedsgerichte acties uitgezet. Er worden lokale campagnes ontwikkeld om te wijzen op het belang van het naleven van de maatregelen door bijvoorbeeld het uitdelen van flyers en het gesprek aangaan op straat.

Meer informatie, veel gestelde vragen en actuele informatie vind je op rijnmondveilig.nl. Daarnaast is informatie beschikbaar op de website van het RIVM en de website van de Rijksoverheid.