zaterdag 28 november 2020 | week 48
Home » Advertorial » Corona en vakantieplannen
Meer informatie is verkrijgbaar bij Van Schaik c.s. Advocaten met een kantoor aan de Berkelse Poort.

Corona en vakantieplannen

Corona en vakantieplannen

De zomervakantie in coronatijd vraagt om een weloverwogen keuze. Al of niet op vakantie gaan en waar naartoe; dat zijn zaken die de werknemer zelf uitzoekt en boekt. Daar kun je als werkgever niet in voorschrijven. Maar moet de werkgever wel het loon doorbetalen als je vooraf gewaarschuwd bent en het mis gaat in die vakantie in coronatijd?

De hoofdregel is geen werk toch loon. Behalve als het voor risico van de werknemer komt. Hoe zit dit nu met (verplichte) quarantaine? Normaal gesproken komt dat niet voor risico van de werknemer. Als hij tijdens die quarantaine thuis kan werken dan moet hij dat doen, maar kan dat niet dan moet de werkgever gewoon het loon doorbetalen. De quarantaine is dus voor risico van de werkgever.

Uitzonderingen

Dit kan anders worden als de werknemer onnodige risico’s neemt. Gaat een werknemer welbewust naar een land waarvoor code rood geldt en strandt hij daar of moet hij bij terugkomst in quarantaine dan hoeft de werkgever niet door te betalen. Bij vakanties naar code oranje gebieden is dit nog niet volstrekt duidelijk. Maar hier ligt een taak voor de werkgever. Hij moet vooraf duidelijk alle werknemers wijzen op de risico’s van vakanties in het buitenland. Hij kan hierbij aangeven dat het stranden in het vakantieland of quarantaine als gevolg van het verblijf in het buitenland voor risico van de werknemer is. Hierbij moet tevens worden aangegeven dat ook landen waarvoor nu nog een code groen geldt van de ene dag op de andere van kleur kunnen verschieten. Als een werkgever dit vooraf duidelijk meldt – en ook nog afstemt met de Ondernemingsraad – is de kans het grootst dat hij niet opdraait voor het risicovolle gedrag van zijn werknemers. Als de werknemers goed en tijdig zijn voorgelicht door de werkgever is de kans het grootst dat de rechter quarantaine verzuim als gevolg van risicovol gedrag voor hun eigen rekening laat.
Voor alle duidelijkheid; als de werknemer ziek wordt moet het loon gewoon worden doorbetaald, tenzij dit te wijten is aan opzet of grove schuld van de werknemer, maar dat is iets heel anders dan risicovol reisgedrag.