vrijdag 2 oktober 2020 | week 40
Home » Algemeen » Concordia slaakt zucht van verlichting: ‘We spelen weer!’
De muzikanten repeteren weer. Wel op voldoende afstand van elkaar en met plexiglas er tussen. Foto: John Hofman.

Concordia slaakt zucht van verlichting: ‘We spelen weer!’

Concordia slaakt zucht van verlichting: ‘We spelen weer!’

Bergschenhoek – En daar zaten ze dan weer, de dames en heren muzikanten van muziekvereniging Concordia. Niet met 44 personen, maar met het door het RIVM en het ministerie maximum voorgeschreven aantal van dertig. Dinsdag 9 juni 2020: de eerste repetitie na de coronastop, op ruime afstand van elkaar en gescheiden door plexiglasschermen. Maar ze zaten er tenminste weer!

John Hofman

Dinsdagavond namen we een kijkje bij de eerste oefensessie en spraken we met voorzitter René van Rooijen. Als rasechte muzikanten die met hart en ziel spelen, hebben ze de wekelijkse oefensessies én de concerten heel erg gemist. Het was even schrikken toen ze, nadat alles al was geregeld voor het Lenteconcert op 14 maart in het gemeentehuis, twee dagen daarvoor werden gebeld door een ambtenaar van de gemeente dat het concert niet kon doorgaan vanwege de uitbraak van het coronavirus.
René: “Wat ik zeer waardeer is dat we de subsidie die was toegezegd door de gemeente, mogen behouden! Het was het eerste Lenteconcert in de 80 jaar dat we bestaan, dat niet door kon gaan.”

Protocol

Als er één is die zich in de afgelopen periode heeft ingezet om weer te kunnen spelen dan is het wel voorzitter René.
“De KNMO (Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie) heeft zich als brancheorganisatie opgeworpen om te onderhandelen met het RIVM en het ministerie. Daar heb ik echter niet op gewacht. Toen bekend werd dat we weer op 1 juni met maximaal dertig personen mochten starten, heb ik zelf een protocol geschreven hoe we dit zouden gaan aanpakken. Er kwamen steeds tegenstrijdige berichten: dan mocht het weer wel, dan weer niet. Een en al verwarring dus. Er werden onderzoeken gedaan omtrent de invloed op besmetting door vocht en druppels tijdens het blazen op instrumenten. Onderzoeken waren er ook in Duitsland en die richtlijnen mogen we nu als voorbeeld nemen. Zelf enthousiast meespelend lid als hij is, wilde René zo snel mogelijk beginnen en bepalen of het met ‘zijn’ protocol volgens de geldende regels zou kunnen. Daar is hij in geslaagd. Meer dan dat, want “we zijn zelfs voorzichtiger dan wordt voorgeschreven! Zo hebben we, zoals je kunt zien, plexiglasschermen tussen de muzikanten gezet en zitten ze zelfs op twee meter afstand van elkaar”.
Voordat de orkestleden de grote zaal van de Cultuurfabriek binnenkomen staan er ontsmettingsmiddelen bij de ingang. De slagwerkgroep, de Melody Percussion Band, oefent al vanaf 1 juni.
Omdat er maximaal dertig muzikanten binnen mogen en kunnen, op twee meter afstand van elkaar, waren er dinsdagavond twee oefensessies, zodat iedereen aan de beurt kwam. Dit gaat voorlopig zo door tot 1 augustus, want Concordia gaat enkele weken door tijdens de vakanties.
“Dan zien we op 1 september wel weer hoe het er voor staat. We zijn volledig afhankelijk van de dan geldende regels”, aldus René. “We hebben er, zoals je ziet, weer ontzettend veel zin in. Gelukkig hebben we geen ‘corona’ zieken gehad.”
Overigens heeft Concordia tijdens de gedwongen rustperiode, online lessen gegeven.

Inkomsten misgelopen

We zijn veel inkomsten misgelopen, zoals de geplande optredens op Koningsdag, 4 en 5 mei herdenking, alsmede het jaarlijkse ‘Roseetje op een kleedje’ in de Leeuwenkuil. Ik denk dat het in totaal om zo’n zevenduizend euro gaat. We hebben echter onze docenten en dirigent gewoon doorbetaald, want dat zijn zpp’ers. Ook een prima geste van de gemeente is, dat we in de afgelopen periode tot 1 juni geen huur voor de oefenruimte hoefden te betalen. Bovendien kunnen we, mochten we financieel écht in de problemen komen, bij de gemeente aankloppen. Om de veertien dagen hadden we een goed contact met de gemeente. We hebben trouwens wel de door Concordia aangevraagde vierduizend euro van het Rijk ontvangen. Verenigingen die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en vallen onder ‘Podiumkunst’ konden een aanvraag indienen.”
Heel blij is de voorzitter nog steeds met het ‘oud ijzer potje’. De helaas inmiddels overleden muzikant Berend Strijker haalde jaren achtereen oud ijzer op voor de vereniging en van het geld werden vele instrumenten gekocht. Oud-leden Arie van den Bogerd en Louis Meijer hebben deze traditie voortgezet. Zij hebben inmiddels onder meer daarvoor een onderscheiding gekregen.
Concordia bruist weer en om de saamhorigheid te bevorderen zijn er op 4 en 11 juli repetities in sporthal Berghonk waar wel ruimte is voor alle leden om op twee meter afstand van elkaar te musiceren. Uiteraard op sportschoenen! Dan is er het plan, afhankelijk van hoe dan de versoepeling zich heeft ‘uitgebreid’, om in november in de Cultuurfabriek een muziekfestival met vier orkesten te houden. René: “Maar dat blijft voorlopig een wens. Het is nog helemaal de vraag of dit door kan gaan”.