zondag 31 mei 2020 | week 22
Home » fbpost » Conceptvoorstel voor cultuurhuis Blok B

Conceptvoorstel voor cultuurhuis Blok B

Conceptvoorstel voor cultuurhuis Blok B

Lansingerland – Het college van b. en w. heeft de volgende stap gezet in de realisatie van een cultuurhuis in Berkel en Rodenrijs. Veel knipperende oranje lichten lijken in meerderheid op groen te springen, ook die van de Leefbaar 3B fractie. Of dat echt zo is zal blijken tijdens de bespreking in een gezamenlijke commissievergadering op 17 juni.

Freek J. Zijlstra

In het collegeprogramma is als onderdeel van de culturele doelstellingen vastgelegd dat elke kern in Lansingerland een cultuurhuis heeft. In Bleiswijk is in 2018 ’t Web geopend en dit jaar zal de opening van de Cultuurfabriek in Bergschenhoek een feit worden. Rest nog de realisatie van een cultuurhuis in Berkel en Rodenrijs. De eerste inventarisatieronde is geweest en de contouren van grootse plannen werden begin april gepresenteerd. Als locatie is gekozen voor nieuwbouwblok 5 van het verder te ontwikkelen Berkel Centrum West. Over de randvoorwaarden en betaalbaarheid werden tijdens de commissievergadering Samenleving op 14 mei jl. aanbevelingen gedaan. Nu ligt er een raadsvoorstel van het college van b. en w. dat op maandag 17 juni ter bespreking door commissies Algemeen Bestuur en Samenleving ligt. Dit is dus nog geen definitief voorstel, maar wel wordt de gemeenteraad op 27 juni gevraagd richtinggevende besluiten te nemen over de realisatie van Blok B, zoals het cultuurhuis met de werktitel wordt aangeduid.
Het betreft dan het opnemen van de kernfuncties bibliotheek, film/theater en horeca, en aanwijzing van nieuwbouwblok 5 als voorkeurslocatie. In de Kaderbrief 2020 zal aanvullend op de begroting € 0,5 miljoen aan structurele lasten voor het Cultuurhuis opgenomen moeten worden (hiervoor was slechts € 150.000 begroot) en zal voor de aanloopjaren 2020 t/m 2022 € 60.000 per jaar worden begroot.
De cultuurkosten per inwoner zijn in Lansingerland vanaf 2018 al gestegen van € 12,50 naar € 20,00. Dat zou nu verder omhoog gaan naar bijna € 30,00 per inwoner. Ter vergelijking stelt het college dat dit in Pijnacker-Nootdorp € 28,87 is, in Capelle aan den IJssel € 47,80, in Gouda € 92,86 en in Rijswijk € 105,42. Met andere woorden, cultuur mag wat kosten, maar dan valt het best nog wel mee.

Aantrekkingskracht

Het tijdpad staat onder druk omdat de grondontwikkelaar nu duidelijkheid wil over dit onderdeel van de uitbreiding van het centrum. Na groen licht van de gemeenteraad komt het college na de zomer met een definitief voorstel voor Blok B. Daarin worden de plannen concreet gemaakt en zijn de financiële en juridische gevolgen tot op de komma uitgewerkt.
Het college is van mening dat een cultuurhuis in nieuwbouwblok 5 Berkel Centrum West levendiger zal maken en extra bezoekers zal aantrekken. Voor een bioscoop werd geen geïnteresseerde partij gevonden. Horeca met daarboven gesitueerde appartementen geeft minder reuring dan een voorziening met culturele activiteiten. Toevoeging van de bibliotheek, waarvan de huidige huurovereenkomst begin 2022 afloopt, zou een prima aanvulling op een totaalpakket zijn.
Het college verwacht dat de (economische) aantrekkingskracht van Berkel in de regio toeneemt met een eigen cultuurhuis van deze omvang. Ook hoopt men op een positief effect op de onderlinge ontmoeting tussen jeugd en eenzame ouderen. Het project biedt werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Randvoorwaarden

Voor de realisatie en het eigendom van Blok B zijn twee varianten denkbaar: Een private partij wordt eigenaar en de gemeente faciliteert ruimtes voor de culturele activiteiten via een beheerstichting. De andere mogelijkheid is dat de gemeente eigenaar wordt en het pand verhuurt aan horeca, de bibliotheek en een beheerstichting.
In beide varianten is er sprake van risico’s. Het duurt immers even voordat inwoners de weg vinden en de programmering aantrekkelijk genoeg vinden. Uit verschillende onderzoeken onder inwoners en culturele partners blijkt echter dat er breed draagvlak is voor de realisatie van een cultuurhuis zoals voorgesteld onder de werktitel Blok B.
Er zijn enkele heldere uitgangspunten vastgesteld, zoals 1) aansprekende horecavoorzieningen, die binding met lokale ondernemers hebben; 2) een bibliotheek type A vestiging; 3) filmdoek met groot podium en capaciteit van 200 – 250 stoelen; 4) multifunctioneel en commercieel gebruik van ruimtes; 5) toegankelijk voor minder validen en ruime parkeergelegenheid.
Men stelt zich een totale oppervlakte van ongeveer 2.200 m2 verdeeld over drie bouwlagen voor in een uitnodigend en laagdrempelig gebouw. Gedacht wordt aan geïntegreerde horeca en bibliotheek met werkplekken, een grote multifunctionele zaal (theater, dans, muziek, film, feesten en partijen), twee filmzalen en verhuurbare ruimtes voor kleinschalige programma’s.

De ketenpartners

Bibliotheek Oostland is sterk aan het vernieuwen, er is veel aandacht voor sociale aspecten (ongeletterdheid, mediawijsheid, kennis van de taal, participatie) en voor culturele aspecten (voorlezen, toneel, informatie, literatuur, film). Daarnaast blijft het delen van kennis en informatie als de hoofdtaak van de bibliotheek van betekenis.
LantarenVenster is een film- en muziektheater dat in 2010 is verhuisd naar de Wilhelminapier in Rotterdam. LantarenVenster plant een aanbod in de beide filmzalen en met enige regelmaat in de multifunctionele zaal van Blok B. Na een opbouwperiode van ongeveer drie jaar verwacht men 38.000 filmbezoekers.
De horeca zal gericht zijn op een breed publiek en in het bijzonder kunnen er bezoekers terecht die speciaal voor het culturele aanbod, de bibliotheek of activiteiten in de overige ruimtes komen. Uitgangspunt is dat de prijzen niet mogen leiden tot oneigenlijke concurrentie maar nog wel betaalbaar moeten zijn voor bezoekers.

Geef een reactie