donderdag 1 oktober 2020 | week 40
Home » Politiek » Commissie Samenleving parkeert gratis OV voor oudere minima
Lansingerland - Commissie Samenleving besprak het voorstel van het college van b. en w. om gratis openbaar vervoer voor ouderen alleen te verstrekken aan inwoners met een kleine beurs. Er lijkt een meerderheid te zijn die het collegevoorstel steunt. Omdat het over geld gaat, komt dit onderwerp pas weer terug bij de behandeling van de kadernota.

Commissie Samenleving parkeert gratis OV voor oudere minima

Commissie Samenleving parkeert gratis OV voor oudere minima

Lansingerland – Commissie Samenleving besprak het voorstel van het college van b. en w. om gratis openbaar vervoer voor ouderen alleen te verstrekken aan inwoners met een kleine beurs. Er lijkt een meerderheid te zijn die het collegevoorstel steunt. Omdat het over geld gaat, komt dit onderwerp pas weer terug bij de behandeling van de kadernota.

Freek J. Zijlstra

PvdA-coryfee Greet Wijs kwam als actief oudere inwoonster van Berkel en Rodenrijs dapper inspreken over de noodzaak om het openbaar vervoer voor ouderen in te voeren. Zij is regelmatig te zien op de publieke tribune van de raadzaal om een avondvullend praatprogramma te volgen. Ze wist met passie een pleidooi te houden, waarin het niet om geld en niet over eenzaamheid gaat. Ze vindt gewoon dat ouderen het verdienen om op een zo makkelijk mogelijke manier gebruik van het openbaar vervoer te maken als ze daartoe besluiten. “Maak het de oudere inwoners van de gemeente makkelijk” is haar credo. Punt.
Loek Bergman, bekend als presentator van RTV Lansingerland, kwam vertellen dat uit oud onderzoek blijkt dat er wel degelijk een positief effect van gratis OV op eenzame inwoners is. Hun mobiliteit wordt simpelweg vergroot. Bovendien, er zijn geen maatregelen die zo weinig kosten en toch iets doen aan het verminderen van eenzaamheid. Waarom nog geaarzeld met de invoering ervan als andere gemeenten het allang doen?

Niet nodig

Erwin Barendregt (WIJ Lansingerland) kiest liever voor maatwerk om eenzamen of ouderen op weg te helpen naar wat zij verkiezen te doen. Hij wil beter onderzoek naar het verband tussen eenzame thuiszitters en het verstrekken van gratis OV. Erik Jonker (D66) wil ook eerst kijken welke maatregelen een bewezen effect hebben. Conny Hermans (VVD) zegt dat ouderen genoeg voorzieningen hebben om te reizen en bovendien al 34% korting op het OV krijgen. “Wil je alleen de eenzaamheid bij ouderen terugbrengen of ook andere doelgroepen er in betrekken?” vraagt zij. Ook zij wil eerst de resultaten van een pilot studie afwachten. Selgei Gabin (GroenLinks) is van mening dat gratis OV niet bijdraagt aan het voorkomen van eenzaamheid. Per definitie hoeft ouderdom niet tot eenzaamheid te leiden. Wel wil GroenLinks weten wat gratis OV voor alle minima zou gaan kosten.

Goed plan

Dave Bergwerff (CDA) vindt het een positieve ontwikkeling als meer ouderen met het OV gaan. “Gratis OV voor alle ouderen draagt niet bij aan de maatschappelijke doelen, maar ouderen met een laag inkomen moeten gratis met het OV kunnen reizen.” Het valt Paul Lieverse (ChristenUnie) op dat enkele fracties nogal zuinig reageren op het voorstel van het college. “Wij zijn het eens met de voorgestelde aanpak, ook al weten we niet wat de invloed zal zijn op eenzaamheid. Ouderen moeten wegwijs worden gemaakt in het OV en zo nodig geholpen worden bij het zetten van de eerste stappen in het OV”. Lieverse stelt voor na een paar jaar een evaluatie te houden. Machiel Crielaard (Leefbaar 3B) zegt dat gratis OV voor ouderen een speerpunt van zijn partij is. Hij begrijpt dat het college vanwege de hoge kosten ervoor kiest alleen ouderen met een kleine beurs gratis OV aan te bieden. Hij denkt dat het in ieder geval de zelfredzaamheid vergroot. Ook Petra Verhoef is blij met het collegevoorstel. “Wij maken niet de link tussen gratis OV en oudere minima.” Wel vraagt ze zich af waarin onze ouderen dan verschillen van die in bijvoorbeeld Rotterdam. De PvdA wil zoals bekend uiteindelijk gratis OV voor alle ouderen, of zoals Greet Wijs het zegt: “Je moet geen verschil maken tussen rijk en arm!”

Wethouder Ankie van Tatenhove stelt dat gratis OV en het voorkomen van eenzaamheid twee onderwerpen zijn die aandacht behoeven. “Je wilt dat mensen zo weinig mogelijk obstakels voelen om deel te nemen aan de samenleving. Dan moet je voorkomen dat mobiliteit een reden wordt van eenzaamheid.”