zaterdag 6 maart 2021 | week 09
Home » fbpost » College trekt voorstel drie nieuwe hangplekken terug
Wat is een geschikte chillplek? In of buiten de bebouwde kom? Aan de rand van een woonwijk? Alleen Wifi en een afvalbak of ook andere voorzieningen?

College trekt voorstel drie nieuwe hangplekken terug

Chillplek? Not in my back yard!

College trekt voorstel drie nieuwe hangplekken terug

Lansingerland – Bij het aanwijzen van een hangplek voor jongeren komt de woonomgeving in beroering. Prima dat er zo’n plek voor jongeren komt, maar daar wil ik geen hinder van ondervinden. Opvallend genoeg zijn het dan vaak ouderen die hun eigen jeugd of van hun kinderen al weer vergeten zijn. Commissie Samenleving sprak op woensdag 20 november over de problematiek, hoewel het college van b. en w. een dag tevoren kenbaar had gemaakt af te zien van haar voornemen drie nieuwe chillplekken te gaan realiseren.

Freek J. Zijlstra

Op 20 augustus jl. nam het college een voorgenomen besluit om drie hangplekken aan te wijzen, namelijk de Leeuwenkuil in Bergschenhoek, nabij dagcamping Kooilaan in Bleiswijk en het basketbalveld naast hondenopvang Anjerdreef in Rodenrijs.
Na bekendmaking van het voorgenomen besluit zijn 65 zienswijzen ingediend, waarin omwonenden voornamelijk hun bezwaren over een verwachte toename van overlast kenbaar maakten. Het college geeft aan dat de drie locaties echter met zorg gekozen waren, in nauw overleg met alle betrokken professionals, waaronder politie, BOA’s, jeugd- en jongerenwerk. Als slotstuk werden daarop omwonenden uitgenodigd een zienswijze in te dienen. Op basis van de hoeveelheid en de inhoud van de ontvangen zienswijzen concludeert het college dat er geen draagvlak bestaat voor het aanwijzen van deze locaties als chillplek en af te zien van het voorgenomen besluit. De wens voor extra chillplekken blijft bestaan en daarom staat het college open voor suggesties.

Handhaving

Ondanks het intrekken van het besluit hadden bewoners uit de omgeving van de Leeuwenkuil behoefte in te spreken en de achtergrond van hun bezwaren naar voren te brengen. Zij zien de Leeuwenkuil in Bergschenhoek als de kern van het dorp waar het nog rustig is, of beter, zou moeten zijn. Er hangt nu al vaak jeugd rond tot soms in de vroege ochtenduren, op het ‘visplateau’ en bij de ‘ijzeren’ speeltuin. Daar tussenin ook nog eens een chillplek inrichten is meer dan de omgeving aankan. Door het gemis aan handhaving zijn de huidige hangplekken lawaaiig en loopt het soms uit de hand.

Wouter Hoppenbrouwer (Leefbaar 3B) is niet tegen chillplekken en accepteert de daarbij behorende overlast. In zijn aanpak komt er bij het zoeken van een geschikte plek eerst burgerparticipatie, dan gesprekken met de jongeren, de professionals en zo rolt er een oplossing en een besluit uit de bus. Paul Lieverse (ChristenUnie) wil het negatieve imago van een hangplek opwaarderen naar een positieve imago van een chillplek, waar jongeren elkaar ontmoeten en bijpraten. Hij bepleit het Zweedse model van dialoogcirkels, een succesvol model waarin groepen in de samenleving met elkaar in gesprek gaan. Ook Selgei Gabin (GroenLinks) wil af van overlast en drugsgebruik als noodzakelijke ingrediënten voor een succesvolle chillplek. Jongeren willen nu eenmaal een eigen plek waar ze niet steeds weggestuurd worden. Zoek inderdaad de dialoog, laat jongeren en bewoners niet steeds tegenover elkaar staan. Ook Valmir Xemali (PvdA) en Marloes Draak (VVD) willen het gesprek met de omgeving op gang brengen. Marloes Draak denkt wel dat zichtbare handhaving door wijkagenten helpt om draagvlak in de woonomgeving van een chillplek te creëren. Dat vindt instemming bij Dave Bergwerff (CDA).

Samen leven

Leon Hoek (WIJ Lansingerland) heeft niet voor niets bij de begrotingsbesprekingen een motie ingediend waarvan de teneur is dat er meer mét en niet alleen óver jongeren gesproken wordt. “We moeten jongeren niet opjagen, richting de buitengebieden. Ze verdienen gewoon een plek in de bebouwde kom. Ik wil pleiten voor een samenleving waarin jongeren een plek hebben. We moeten niet blijven denken in termen van overlast. Ga creatief om met het leggen van contacten. Laat de kansen niet liggen. Bezoek jongeren bij hun chillplek en ga met ze in gesprek!”
Erik Jonker (D66) geeft aan dat je nooit een oplossing kunt vinden waarbij iedereen tevreden is. “Als niemand een chillplek in de woonomgeving wil, blijft alleen het uitplaatsen ervan naar buitengebieden over. Dan gooien we de handdoek in de ring!” Ook denkt Erik Jonker dat 65 zienswijzen, die alleen maar negatief van uitkomst zijn, nooit representatief voor omwonenden kunnen zijn. Als je het allemaal best vindt, stuur je geen zienswijze is. Deze vorm van burgerparticipatie deugt niet, vindt hij. Bovendien, zijn chillgroepen per definitie ‘overlast gevende’ jongeren? Of zijn dat ‘harde kernen’ die niet tot de groep behoren?
Wethouder Ankie van Tatenhove stelt dat jongeren alleen maar willen chillen en er niet op uit zijn om vervelend te doen. Het aanwijzen van de eerste vier chillplekken is volgens haar succesvol verlopen, al denken sommige bewoners bij The Point daar anders over. Ze geeft aan dat er inderdaad geen gesprekken met omwonenden zijn geweest die geen zienswijze hebben ingediend. “We willen een inclusieve samenleving, waarin jongeren en ouderen rekening met elkaar houden.”