dinsdag 4 augustus 2020 | week 32
Home » Politiek » College beantwoordt vragen Leefbaar 3B over flexwoningen
Lansingerland - De Leefbaar 3B-fractie heeft vragen gesteld over de stand van zaken over flexwoningen en daarop heeft het college in verband met twee lang durende vergaderingen van commissie Ruimte schriftelijk geantwoord.

College beantwoordt vragen Leefbaar 3B over flexwoningen

College beantwoordt vragen Leefbaar 3B over flexwoningen

Lansingerland – De Leefbaar 3B-fractie heeft vragen gesteld over de stand van zaken over flexwoningen en daarop heeft het college in verband met twee lang durende vergaderingen van commissie Ruimte schriftelijk geantwoord.

De fractie wil weten of er sinds 12 mei jl. met 3B Wonen gesproken is over flexwoningen en of er voortgang gemaakt wordt.
Het college geeft aan dat er ambtelijk gesprekken en mailwisselingen hebben plaatsgevonden. Daarbij is gewerkt aan het inventariseren en definiëren van alle aspecten en aandachtspunten die met flexwonen samenhangen. Voorbeelden hiervan zijn het bepalen van degenen die onder de doelgroep vallen, het onderbouwen van de grootte van de doelgroep, vorm van toewijzen en eventuele wachtlijstvolgorde, en wat de uitstromer na twee jaar huurcontract wel of niet als vervolg kan worden geboden. Ondertussen wordt alles voorbereid om bestuurlijk een volgende stap te zetten.
Ook wil Leefbaar 3B weten of inmiddels overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) is gevoerd.
Daarop antwoordt het college dat er vanuit de ambtelijke organisatie zowel telefonisch als mailcontact heeft plaatsgevonden. De afspraak is gemaakt dat na het nodige voorbereidende werk, het proces met het ministerie ingestoken kan worden. De eerste stap bestaat eruit dat BZK advies geeft op het gemeentelijke voorwerk. Daarna vinden sessies plaats waarbij Binnenlandse Zaken planologische, juridische en financiële kennis inbrengt om oplossingsrichtingen te verkennen en de haalbaarheid ervan.
De provincie is samenwerkingspartner in het proces van BZK. Door de afspraak met BZK is automatisch de provincie Zuid-Holland aangehaakt.

Spoedzoekers

Tot slot veronderstelt de Leefbaar 3B-fractie dat door de coronacrisis er een toename van spoedzoekers zal zijn en wellicht een grotere behoefte aan flexwoningen. Het college neemt die gedachtegang mee in de schatting van de grootte van de doelgroep voor flexwonen, zowel voor de korte als voor de langere termijn.