zaterdag 6 maart 2021 | week 09
Home » Politiek » ChristenUnie vraagt aandacht voor gebruik lachgas onder jongeren

ChristenUnie vraagt aandacht voor gebruik lachgas onder jongeren

ChristenUnie vraagt aandacht voor gebruik lachgas onder jongeren

Lansingerland – Dinsdagavond 14 mei vroeg Paul Lieverse van de ChristenUnie in de commissie Samenleving aandacht voor het gebruik van lachgas onder jongeren in Lansingerland. Het onderwerp kwam in de rondvraag aan de orde.

Mirte van de Erve

Paul Lieverse is zelf anesthesist en weet waar hij over spreekt. Hij heeft vroeger tijdens operaties gebruik gemaakt van lachgas. Gebruik van lachgas is in onbruik geraakt, omdat er nu betere middelen zijn.
In het interview dat we voor de commissievergadering met hem hadden, vertelt hij dat er een bepaald beeld is ontstaan over lachgas.
“Door de vrolijke naam heeft lachgas een onschuldig imago, waardoor de risico’s niet groot lijken. In folders en op voorlichtingsavonden wordt vaak aangegeven dat het gebruik ervan erg gevaarlijk is. Omdat jongeren regelmatig zien dat anderen toch lachgas gebruiken, denken ze vaak dat die gevaren wel meevallen, dat het allemaal overdreven is”, zegt Paul Lieverse. “Risico’s zijn hoofdpijn en in de war raken, maar ook bewusteloos worden en erna steeds meer van die roes willen. Nog gevaarlijker is de combinatie met alcohol.”
Hij denkt dat goede en eerlijke informatie jongeren helpt om zich die gevaren van lachgas beter te realiseren.

In de commissie Samenleving stelde Paul Lieverse een aantal vragen aan het college. Zo vroeg hij of het college zicht heeft op het gebruik van lachgas onder jongeren in Lansingerland. Ook stelde hij de vraag of een publiekscampagne verstandig is en of er een verkoopverbod moet komen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Paul Lieverse vindt een verbod op lachgas op bepaalde evenementen een verstandig idee.
Wethouder Ankie van Tatenhove zei te weten dat er geen legaal lachgas op evenementen in onze gemeente wordt verkocht. Er zijn ook geen signalen van illegale verkoop. Maar dit betekent zeker niet dat we er niet alert op moeten zijn. Jeugd- en jongerenwerk geeft daarom ook voorlichting aan jongeren in het kader van het gemeentebeleid “Pubers in the spotlights” .

Zo proberen vele mensen hun steentje bij te dragen aan het informeren van jongeren over de gevaren van lachgas.

Mirte (14) is stagiair van Melanchthon Business School bij De Heraut. Bijzonder is dat zij al op deze leeftijd belangstelling heeft voor de lokale politiek.