vrijdag 5 juni 2020 | week 23
Home » Politiek » CDA verkiezingsbijeenkomst Oostland
Oostland - De CDA afdelingen Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp organiseerden maandag 20 mei bij de WUR (Wageningen University ##+## Research) een bijeenkomst met als thema 'Wat kan Europa doen voor het Oostland?'. Zoals campagnecoördinator Frans Ammerlaan van Lansingerland/Oostland in zijn openingswoord vertelde, weten de meeste inwoners en ondernemers niet wat het Europees Parlement voor ons in het Oostland doet.

CDA verkiezingsbijeenkomst Oostland

CDA verkiezingsbijeenkomst Oostland

Oostland – De CDA afdelingen Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp organiseerden maandag 20 mei bij de WUR (Wageningen University & Research) een bijeenkomst met als thema ‘Wat kan Europa doen voor het Oostland?’. Zoals campagnecoördinator Frans Ammerlaan van Lansingerland/Oostland in zijn openingswoord vertelde, weten de meeste inwoners en ondernemers niet wat het Europees Parlement voor ons in het Oostland doet.

Eric Poot, teamleider van de WUR en gastheer, vertelde de aanwezigen wat de WUR doet. De vestiging van de WUR in Bleiswijk is een onderdeel van de Universiteit te Wageningen waar research plaatsvindt. De WUR in Bleiswijk is een zeer belangrijke onderzoeksinstelling voor de gehele Greenport en daarmee voor de tuinbouwsector in Lansingerland.
Eveline Herben, CDA-kandidaat #9 voor het Europees Parlement, wist de aanwezigen op uitstekende wijze te vertellen hoe onderwerpen worden besproken en in stemming komen. Doordat Eveline al negen jaar de belangen behartigt voor de Vereniging van Nederlandse Bloemenveilingen, heeft zij veel ervaring in het “Europese” en met de problematiek en kansen van de tuinbouwsector. Hoe belangrijk het Europees Parlement voor ons is blijkt als Eveline verteld dat 80% van de regelgeving voor de tuinbouwsector Europees wordt geregeld.

Lokaal

Wethouder Economie-glastuinbouw van Pijnacker-Nootdorp Frank van Kuppeveld vertelde wat de besturen van Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland voor de glastuinbouw doen, kunnen betekenen en ook tegen aanlopen. Hij vertelde dat de Greenport West-Holland, waarin gemeenten, onderwijsinstellingen en kenniscentra uit de gehele regio Oostland/Westland samenwerken, de belangrijkste economische pijler is. De glastuinbouw in Lansingerland zorgt voor ruim 30% van de economie van Lansingerland. Hij vertelde ook dat de tuinbouw de industrie is met hoogste toegevoegde waarde.
De laatste spreker was Theo Ammerlaan, voorzitter van LTO Oostland. Een tuinbouwondernemer die in 2003 zijn tijd al ver vooruit was met “de gesloten kas”, waarmee duurzaam geteeld wordt. Theo is een ondernemer die ook heel veel bestuurlijke ervaring op vele onderdelen van de tuinbouwsector heeft. Hij weet als geen ander te vertellen waar de sector zich innovatief ontwikkeld heeft, stappen moet zetten op het gebied van energietransitie en beheersing van waterbeheer. De tuinbouwsector beseft als geen ander als grootverbruiker van aardgas dat de energietransitie noodzakelijk is. De sector was de eerste sector met een afgerond plan voor het energieakkoord. Bij de tuinbouwsector is het besef er dat samenwerking noodzakelijk is met de bebouwde omgeving voor de energietransitie, maar zeker ook voor het beheer van de waterhuishouding.
Hierna volgde een discussie waarbij door de inbreng van de sprekers iedereen veel kennis heeft opgedaan.

Geef een reactie