maandag 13 juli 2020 | week 29
Home » Politiek » CDA organiseert Café Veiligheid
Veiligheid in de donkere dagen.

CDA organiseert Café Veiligheid

CDA organiseert Café Veiligheid

Lansingerland – Op donderdag 21 november organiseert CDA Lansingerland een interactieve informatieavond over veiligheid. Deze informatieavond wordt gehouden in ‘Speel!’, in gebouw de Snip, Dorpsstraat 7 in Bleiswijk, aanvang 20.00 uur, einde circa 22.00 uur.

Veiligheid is een basisbehoefte in onze samenleving, mensen moeten zich in hun eigen leefomgeving veilig en geborgen voelen. Het veiligheidsgevoel is voor iedereen een groot goed. Mensen zelf vormen de basis voor veiligheid en leefbaarheid. Een actieve houding en betrokkenheid van inwoners bij een veilige en leefbare woonomgeving is daarom belangrijk. Met medewerking van burgemeester Pieter van de Stadt (portefeuillehouder Openbare orde en Veiligheid) en Hans Weijts (coördinator Bleiswijk Buurttoezicht Lansingerland) zullen de aanwezigen geïnformeerd worden over veiligheid in de leefomgeving. Hierbij is interactie en inbreng van de aanwezige inwoners van groot belang. Wat en waar worden onveilige situaties ervaren, waar zijn onveilige plekken, hebben inwoners zelf tips om de veiligheid te verbeteren. Ook zal er voor de aanwezigen ruimte en tijd zijn voor een persoonlijk gesprek met de aanwezige genodigden. Deze avond is met name gericht op de inwoners van Bleiswijk, maar uiteraard zijn inwoners uit andere kernen van harte welkom.