zondag 24 januari 2021 | week 03
Home » tweetpost (page 30)

tweetpost

Deze categorie wordt gebruikt door RedaFact om aan te sturen of het artikel richting Twitter moet worden geexporteerd!

Inwoners geven rapportcijfer 7,1 aan openbare ruimte

Lansingerland - Afgelopen zomer is een peiling uitgevoerd over de openbare ruimte van Lansingerland. Het merendeel van de inwoners is tevreden. Het college ziet in de uitkomsten van het onderzoek een bevestiging voor de koers die is ingezet om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren.

Lees meer

Mijn eenjarig jubileum

Lansingerland - Een jaar geleden was ik nog zoekende hoe ik mij kon inzetten voor mijn Lansingerlandse medeburger. Mijn zoektocht heeft mij uiteindelijk geleid naar de Adviesraad Sociaal Domein Lansingerland, waar ik mijn spreekwoordelijke ei kwijt kon. Met mijn positief kritische inborst wilde ik problemen signaleren en actief meedenken over beleid en oplossingen, om vervolgens het college van burgemeester en wethouders (B##+##W) gevraagd en ongevraagd te adviseren.

Lees meer

Wilderszijde moet een prachtwijk worden

Lansingerland - We blijven bouwen de komende jaren en het realiseren van Wilderszijde moet de grote klapper worden. Nadat het gebied al die jaren lag te wachten op bebouwing, werden oorspronkelijke plannen door de tijd ingehaald en moet er een nieuw masterplan en bestemmingsplan komen. Ter voorbereiding daarop werden op woensdag 16 oktober in een beeldvormingsavond de beleidsuitgangspunten met ruimtelijke impact toegelicht.

Lees meer

Wethouder Albert Abee: ”Ik ben blij met overschotten”

Lansingerland - Het zijn financieel goede tijden voor een wethouder financiën. Albert Abee is een tevreden mens, en daarom wil hij best een lunchbespreking met de pers houden. “We hebben een sluitende begroting, waarin ruimte is voor tegenvallers!”

Lees meer

Veteranendag wordt een dag van (h)erkenning

Lansingerland - Vanaf een uur of half vier druppelden vrijdagmiddag 18 oktober de gasten binnen die de uitnodiging aanvaardden present te zijn tijdens de door de gemeente Lansingerland georganiseerde Veteranendag in en voor het gemeentehuis. Zij werden welkom geheten door de burgemeester zelf en zochten vervolgens, al of niet vergezeld van partners en kinderen, een plekje aan een van de gedekte tafeltjes. Veteranen in alle leeftijden en van verschillende missies.

Lees meer

Wildopvang in zwaar weer

Lansingerland - Wat te doen met een gewond of ziek, in het wild levend dier dat u buiten vindt? Al 40 jaar kan men daarmee kosteloos terecht bij de wildopvang in Delft. In 2018 zijn er 106 dieren uit Lansingerland door de Wildopvang Delft opgevangen. Maar de geldpot is bijna leeg.

Lees meer